Xây dựng tình huống kinh doanh

Share:

Xây dựng tình huống thêm vào

1.

Bạn đang đọc: Xây dựng tình huống kinh doanh

MỤC LỤCPHẦN MTại ĐẦU................................................................................................................21. Mục tiêu nghiên cứu:..................................................................................................22. Đối tượng nghiên cứu:................................................................................................23. Phạm vi nghiên cứu:...................................................................................................24. Phương pháp nghiên cứu:............................................................................................35. Kết cấu của đề tài:.......................................................................................................3CHƯƠNG 1: CƠ STại LÝ LUẬN........................................................................................41.1. Khái quát tháo về lãnh đạo: .............................................................................................41.1.1 Khái niệm lãnh đạo:...........................................................................................41.1.2.

Xem thêm: Đi Chợ Lạc Xoong Sài Gòn - Bán Hàng Cùng Chợ Lạc Xoong

Nghệ thuật chỉ đạo :........................................................................................41.1.3. Vai trò ở trong nhà lãnh đạo :..................................................................................51.1.4. Kỹ năng ở trong phòng lãnh đạo:................................................................................81.2 Định nghĩa sản xuất cùng quản lí trị sản xuất:..................................................................91.2.1. Định nghĩa cung ứng :.........................................................................................91.2.2 Điểm sáng của quản trị sản xuất hiện đại:..........................................................111.2.3 Mục tiêu của quản trị sản xuất:.........................................................................121.2.4 Quản trị sản xuất:.............................................................................................131.3.1 Định nghĩa nghệ thuật chỉ huy vào sản xuất:...............................................141.3.2 Kỹ năng của phòng chỉ huy trong sản xuất:........................................................15CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG ....................................................................172.1. Giả định những tình huống trong sản xuất:.................................................................172.1.1. Tình huống 1:..................................................................................................172.1.2. Tình huống 2:..................................................................................................182.2. Giải quyết những trường hợp giả định:........................................................................202.2.1 Giải quyết trường hợp 1:...................................................................................202.2.2. Giải quyết trường hợp 2:..................................................................................21CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM........................................................................25KẾT LUẬN......................................................................................................................27TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................28
*

The Ministry of Common Sense: How khổng lồ Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, & Corporate BS Martin Lindstrom

Bài viết liên quan