Lên đồ vladimir dtcl, chơi vladimir đấu trường chân lý 4