Viết Lại Câu Với But For

Share:

Cấu trúc but for được xem như là một vào những cấu tạo mở rộng lớn của ngữ pháp giờ Anh. Cho nên vì vậy cách sử dụng cấu tạo này bao gồm phần cực nhọc nhớ rộng các cấu tạo khác mà lại chúng mình đã học. Mặc dù nhiên, lúc bạn có công dụng sử dụng thành thạo kết cấu này thì mọi bạn sẽ review được chúng ta là fan có trình độ tiếng Anh cố định rồi. Thuộc Yêu Lại trường đoản cú Đầu giờ Anh tò mò ngay về cấu trúc but for trong giờ Anh nhé.

Bạn đang đọc: Viết lại câu với but for

Đang xem: But for tức là gì

1. Định nghĩa cấu trúc but for

Trong giờ Anh but for có nghĩa là “nếu không”, thường được dùng trong câu mang nghĩa là “Nếu không tồn tại điều gì, thì điều gì không xảy ra.”. 

Ví dụ:

But for the fact that he was late, she wouldn’t be angry. trường hợp anh ấy không tới muộn cô ấy sẽ không giận.But for your help, I couldn’t complete the report on time. Nếu không tồn tại sự giúp đỡ của khách hàng tôi thiết yếu hoàn thành report đúng giờ.

Ngoài ra, cấu trúc but for còn có nghĩa là “ngoại từ”.

Ví dụ:

But for him, everyone attended the party. Ngoại từ anh ta, toàn bộ mọi bạn đều thâm nhập buổi tiệc.But for Sundays, the rest of the week I’m free. kế bên ngày công ty nhật, đa số ngày còn lại trong tuần tôi mọi rảnh.

Cấu trúc but for là giữa những chủ điểm ngữ pháp nâng cao. Để rất có thể hiểu và ứng dụng được tức thì thì chúng ta cần chú ý tập trung trong quy trình học nhé.

Xem thêm: Sprawling City Là Gì ? Collocations Về Thành Phố Và Thị Trấn

2. Kết cấu but for vào câu điều kiện và bí quyết dùng

Cấu trúc but for thường được sử dụng trong câu đk và rõ ràng là câu đk loại nhì và một số loại ba. Mệnh đề chứa “if” đang được thay thế sửa chữa bằng mệnh đề chứa “but for”. Câu điều lúc này sẽ mang ý nghĩa mô tả điều gì đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu không bị điều gì đó ngăn cản.

*

Công thức bình thường cho kết cấu but for vào câu đk loại hai

But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + V => If it weren’t for + N/V-ing, S + would/could/might/… + V => If it weren’t for the fact that + S + V-ed, S + would/could/might/… + V

Ví dụ:

But for my fault, everyone wouldn’t be involved. Còn nếu như không vì lỗi của mình thì đầy đủ người không xẩy ra liên lụy. => If it weren’t for my fault, everyone wouldn’t be involved. => If it weren’t for the fact that I was wrong, everyone wouldn’t be involved.

Công thức bình thường cho cấu trúc but for vào câu điều kiện loại ba

But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP => If it hadn’t been for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP => If it hadn’t been for the fact that + S + had VPP, S + would/could/might/… + have VPP

Ví dụ:

But for my mother’s encouragement, I wouldn’t have been able khổng lồ enter the contest. Nếu không có sự động viên của mẹ, tôi đã không thể gia nhập cuộc thi. => If it hadn’t been for my mother’s encouragement, I wouldn’t have been able to enter the contest. => If it hadn’t been for the fact that my mother encouraged me, I wouldn’t have been able to lớn enter the contest.

4. Lưu ý khi sử dụng kết cấu but for

Một số giữ ý nhỏ giúp các bạn dễ dàng sử dụng cấu trúc but for trong tiếng Anh hơn.

Nếu mệnh đề but for mở màn câu thì sẽ phân cách với mệnh đề sau bởi dấu phẩy.Mệnh đề but for KHÔNG thêm “not”.Không sử dụng kết cấu but for mang đến cầu đk loại một với câu đk hết hợp.

5. Bài tập cấu tạo but for

Các chúng ta đã cầm cố được kỹ năng và kiến thức về cấu tạo but for chưa. Cùng thực hành thực tế bài tập bên dưới dây để bình chọn lượng kỹ năng mà mình kết nạp được nhé.

Sử dụng cấu tạo but for viết lại những câu sau giữ nguyên nghĩa.

If it wasn’t for him being lazy, he passed the exam.Male could run very fast if it was not for his broken leg.If it weren’t for the cold weather, we would go out khổng lồ play.If it weren’t for the truck, the police could catch up with the thief.If it weren’t for his carelessness, he could go study abroad

Đáp án

But for the fact that he was lazy, he passed the exam.Male could run very fast but for his broken leg.But for the cold weather, we would go out to play.But for the truck, the police could catch up with the thief.But for his carelessness, he could go study abroad.

Trong bài bác này Yêu Lại trường đoản cú Đầu giờ đồng hồ Anh đã khối hệ thống kiến thức về kết cấu but for trong giờ Anh. Cấu tạo này tuy gồm phần phức tạp nhưng không còn khó sử dụng. Các bạn cũng có thể sưu trung bình thêm nhiều bài bác tập nhằm tự rèn luyện. Chúc chúng ta học tốt!

Bài viết liên quan