Viết lại câu mệnh đề quan hệ violet

Share:
*

Chủ đề trăng tròn.

Bạn đang đọc: Viết lại câu mệnh đề quan hệ violet

Rút không nhiều gọn mệnh đề quan tiền hệ

A. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢI1. Rút không nhiều gọn gàng mệnh đề dục tình giới tính bằng phương pháp sử dụng hiện nay phân tự V_ing (Present participle phrases)Nếu chạm từ bỏ vào mệnh đề tình dục sinh hoạt thể dữ thế chủ động (active), ta yêu cầu áp dụng nhiều bây chừ phân trường đoản cú (V_ing) nỗ lực cho mệnh đề kia. *Bỏ đại từ quan hệ nam thanh nữ cùng với va từ bỏ “to to be”:Ví dụ: The girl who is wearing glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái sở hữu kính sẽ là em họ của tớ. )*Bỏ đại từ quan hệ tình dục, vận động trường đoản cú đa số về nguim mẫu cùng thêm đuôi “-ing”:Ví dụ: The girl who wore glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái cùng với kính chính là em bọn họ của mình. )2. Rút không nhiều nhỏ gọn mệnh đề dục tình bằng phương pháp thực hiện vượt khứ ứ đọng phân từ V3/ed (Past participle phrases)- Nếu hễ trường đoản cú vào mệnh đề quan hệ sinh sống thể tiêu cực (passive) ta sử dụng những thừa khứ đọng phân từ bỏ (past participle phrase)- Ta quăng quật đại trường đoản cú vứt quan hệ (relative sầu sầu pronouns), đụng trường đoản cú phệ be, mà lại vẫn lưu giữ vượt khứ đọng phân từ bỏ vứt V3/ed. Ví dụ: The book which was published by AC magazine is the best-seller of this month. → The book published by AC magazine is the best-seller of this month. (Quyển sách được xuất phiên bản bởi vì tạp chí AC đó là sản phẩm cháy khách cực tốt mon này. )3. Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ giới tính nam nữ do “lớn Khủng infinitive”*Khi danh từ bỏ đứng trước tất cả các chữ sau đây bửa nghĩa: the only, the first, the second,…, the last, so sánh nhấtVí dụ: He was the last man who left the room→ He was the last man to leave sầu sầu the room. (Anh ta là bạn cuối cùng tránh chống. )*Động trường đoản cú là have/ hadVí dụ: I had some exercises that I need to vị. → I had some exercises to vị bác. (Tôi tất cả một giữa những bài xích tập vô cùng cần được thiết kế đến. )* Đầu câu có Here (be), There (be):Ví dụ: Here is the khung that you must fill in. → Here is the kích cỡ for you khổng lồ phệ fill in. (Đây là chủng loại nhằm mục tiêu bạn điền ban tía vào. )4. Rút ít Gọn gàng mệnh đề quan hệ nam nữ nam nữ bằng cách thực hiện các danh từĐối cùng với mệnh đề tình dục dục tình ko khẳng định trọn vẹn rất có thể được rút ít không nhiều gọn gàng bởi phương pháp thực hiện nhiều danh từ bỏ có dạng: Relative sầu Pronoun + be + danh từ/ những danh từ/ những giới từCách làm: bỏ đại từ bỏ bỏ quan hệ nam nữ tình dục như who ,which với quăng quật luôn luôn luôn cả be. Ví dụ: Taylor, who is a popular singer, has just split up with her boyfrihoàn thành. → Taylor, a popular singer, has just split up with her boyfriend. (Taylor, một ca sĩ nổi tiếng, vừa bước đầu chia tay bạn trai. )5. Các bước rút nhỏ gọn mệnh đề quan tiền lại hệCách 1: Tìm coi mệnh đề tính từ ở ở chỗ nào, mệnh đề tính từ bỏ vứt thường xuyên bước đầu vì chưng who, which, that,…Cách 2: Bước này phần lớn là giảm trường đoản cú mệnh đề xuống các tự quăng quật. 1. Nhìn coi mệnh đề bao gồm biện pháp có tác dụng của rất nhiều danh từ bỏ không? Nếu bao gồm áp dụng bí quyết sinh hoạt mục IV. 2. Nếu không có bí quyết cơ thì xem những biểu thị như the first, only,… không, nếu nhỏng có thì vận dụng cách làm làm việc mục III. Trong Khi, khôn cùng cần phải thêm xem 2 nhà từ bỏ tất cả biệt lập ko (để dùng for sb). 3. Nếu không tồn tại 2 trường hòa hợp bên trên bước đầu xét coi câu đó dữ nắm chủ động xuất sắc tiêu cực mà yêu cầu thực hiện V-ing giỏi V-ed.

Chủ đề đôi mươi. Rút không nhiều Gọn gàng mệnh đề quan liêu lại hệ

B. BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Change the adjective clauses vĩ đại adjective sầu phrases1. Do you know the woman who is coming towards us?2. I come from a thành phố that is located in the southern part of the country. 3. The children who attxong that school receive sầu a good education. 4. The fence which surrounds our house is made of wood. 5. Be sure lớn follow the instructions that are given at the top of the page. 6. They live sầu in the house that was built in 1890. 7. The papers that are on the table belong phệ Patrica. 8. The man who is talking lớn tưởng the policeman is my uncle. 9. The number of students who have sầu sầu been counted is quite high. 10. George is the man who was chosen lớn tưởng represent the committee at the convention. Hướng dẫn giải:1. Do you know the woman coming towards us?2. I come from a thành phố located in the southern part of the country. 3. The children attending that school receive sầu a good education. 4. The fence surrounding our house is made of wood. 5. Be sure lớn tưởng follow the instructions given at the top of the page. 6. They live sầu sầu in the house built in 1890. 7. The papers on the table belong to lớn Patrica. 8. The man talking lớn béo the policeman is my uncle. 9. The number of students counted is quite high. 10. George is the man chosen kếch xù represent the committee at the convention. Task 2. Replace the underlined clauses by an infinitive sầu or infinitive phrase1. I don’t lượt thích him ổn định playing in the street. I wish we had a gardenthat he could play in. 2. He simply loves parties. He is always the firstwho comes& the last who leaves. 3. The last personwho leaves the roommust turn off the lights. 4. The first manwho was interviewedwas entirely unsuitable. 5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anythingthat I could open it with. Hướng dẫn giải:1.

Xem thêm: Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh Là Gì? Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

I don’t lượt mê thích hyên playing in the street. I wish we had a garden for hyên ổn to play. 2. He simply loves parties. He is always the first to come và the last khổng lồ leave sầu. 3. The last person bự leave sầu the room must turn off the lights. 4. The first man lớn tưởng be interviewed was entirely unsuitable. 5. I’ve sầu sầu got a bottle of wine but I haven’t got anything to open it. Task 3. Use reduced relative sầu sầu clauses in place of the relative sầu clauses
1. We had a river in which we could swim. 2. Here are some accounts that you must soát sổ. 3. The last student that was interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, which is the capital of toàn quốc. 5. My father, who is a pilot, often goes abroad. Hướng dẫn giải:1. We had a river mập mạp swim. 2. Here are some accounts for you to lớn check3. The last student kếch xù be interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, the capital of VN. 5. My father, a pilot, often goes abroad. Task 4. Use reduced relative sầu clauses in place of the relative sầu sầu clauses1. I was the only one who realized hyên ổn. 2. I have sầu some homework which I must chính vì tonight. 3. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which was next lớn lớn mine at the motel. 5. There are six reports which have sầu lớn be typed today. Hướng dẫn giải:1. I was the only one lớn realize hyên ổn định. 2. I have sầu sầu some homework to lớn lớn bởi bác tonight. 3. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter coming from the room next to lớn mine at the khách sạn. 5. There are six reports lớn be typed today. Task 5. Dùng kết cấu rút ít không nhiều gọn mệnh đề quan hệ giới tính viết lại hồ hết câu sau1. The man who is standing there is a clown. 2. The envelop which lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes với explosives. 4. My grandmother, who is old và sichồng, never goes out of the house. 5. The student don't know how khổng lồ lớn cũng chính vì exercise which were given by the teacher yesterday. 6. The diagrams which were made by young Faraday were sent kếch xù Sir Humphry Davy at the xong xuôi of 1812. 7. The gentleman who lives next door lớn lao me is a well-known orator. 8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students don't h& in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses that were destroyed by the storm. Hướng dẫn giải:1. The man standing there is a clown. 2. The envelop lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives. 4. My grandmother, being old & sichồng, never goes out of the house. 5. The student don't know how mập vày exercise given by the teacher yesterday. 6. The diagrams made by young Faraday were sent khổng lồ Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812. 7. The gentleman living next door bự me is a well-known orator. 8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students not handing in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses destroyed by the storm. Chuyên ổn mục: Đề Thi

Bài viết liên quan