Vệ sinh cá nhân tiếng anh là gì

Share:

Vệ sinh cá nhân hàng ngày là một hoạt động không thể thiếu giúp cho khung hình luôn thật sạch sẽ và khỏe mạnh. Cùng Tiếng Anh AZ đi kiếm hiểu từ vựng về các vận động vệ sinh cá nhân– Personal Hygiene các bạn nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang đọc: Vệ sinh cá nhân tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Vệ sinh cá nhân tiếng anh là gì

Một từ có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu hèn – weak-sound (trong một vài trường hợp khi nói, hiện tượng nuốt âm hoặc nhiều âm được nói nhẹ đi trở thành một âm nhẹ hơn nhưng ngay sát với nó).


*

Contents

Các vận động vệ sinh cá nhân trong giờ đồng hồ Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinh cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bằng vòi sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bởi bồn tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Phơi quần áo

Tên giờ Anh các vật dụng sử dụng để lau chùi cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bọt đại dương để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem chăm sóc thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem dưỡng ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel quẹt tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghim tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải đánh răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tiến công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ cắt móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy đánh móng tay

How to lớn wash your hand properly? biện pháp rửa tay đúng cách

Wet your hands with clean water and apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least 20 seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

Xem thêm: Trương Đình Anh Là Cháu Trương Gia Bình, Trương Đình Anh

 Dịch

Rửa tay là một trong cách tác dụng giảm thiểu sự viral bệnh tật. Đặc biệt, bạn nên rửa tay trước và sau khoản thời gian ăn, sau thời điểm đi dọn dẹp vệ sinh và khi tiếp xúc cùng với người hiện nay đang bị bệnh. Để đạt hiệu quả hiệu quả, hãy đảm bảo an toàn rằng các bạn rửa tay đúng cách.

có tác dụng ướt tay bằng nước sạch và thoa xà phòng. Tạo bọt bong bóng tay bằng phương pháp xoa kỹ với xà phòng. Chà tay trong ít nhất 20 giây. Cọ tay sạch. Lau khô tay bởi khăn hoặc đồ vật sấy khô.

Bài tập

Chọn những từ say mê hợp dưới đây để điền tương ứng vào các số thể hiện các vận động vệ sinh cá nhân có trong ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 


*

Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, nhằm nhớ lâu với nhớ đúng chuẩn cách phát âm của trường đoản cú vựng, bên cạnh ghi chép các bạn hãy luyện đọc cách phát âm của từ kia hàng ngày, hàng tiếng đồng hồ nhé. Học thêm nhiều từ bắt đầu theo chủ đề tại đây. Chúc các bạn học vui!

Bài viết liên quan