Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Hà Nội - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông, Hà Nội

Share:

Trung Tâm Kinc Doanh Vnpt - thủ đô - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông tất cả địa chỉ trên Số 75, phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Thành. Mã số thuế 0106869738-002 Đăng ký và quản lý do Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề sale chính: Bán buôn máy cùng linh kiện năng lượng điện tử, viễn thông

Cập nhật: năm ngoái


Ngành nghề tởm doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt đụng các dịch vụ cung cấp không giống tương quan đến vận tải 5229
2 Dịch Vụ Thương Mại đại lý tàu biển 52291
3 Dịch vụ đại lý vận tải đường bộ đường biển 52292
4 Thương Mại Dịch Vụ cung cấp không giống tương quan mang lại vận tải đường bộ không được phân vào đâu 52299
5 Bưu chính 53100
6 Chuyển phát 53200
7 Hoạt đụng viễn thông khác 6190
8 Hoạt rượu cồn của những điểm truy vấn internet 61901
9 Hoạt rượu cồn viễn thông không giống không được phân vào đâu 61909
10 Lập trình vật dụng vi tính 62010
11 Tư vấn thứ vi tính cùng quản trị khối hệ thống sản phẩm vi tính 62020
12 Hoạt cồn dịch vụ technology thông báo và dịch vụ khác tương quan đến sản phẩm công nghệ vi tính 62090
13 Xử lý dữ liệu, dịch vụ thuê mướn với các hoạt động liên quan 63110
14 Cổng thông tin 63120
15 Hoạt rượu cồn thông tấn 63210
16 Thương Mại & Dịch Vụ thông báo không giống không được phân vào đâu 63290
17 Hoạt động bank trung ương 64110
18 Hoạt đụng trung gian tiền tệ khác 64190
19 Hoạt đụng đơn vị sở hữu tài sản 64200
20 Hoạt động quỹ tín thác, những quỹ và các tổ chức tài bao gồm khác 64300
21 Hoạt động cho thuê tài chính 64910
22 Hoạt động cấp cho tín dụng thanh toán khác 64920
23 Hoạt động hình thức tài bao gồm không giống chưa được phân vào đâu (trừ bảo đảm với bảo hiểm buôn bản hội) 64990
24 Bảo hiểm nhân thọ 65110
25 Hoạt rượu cồn bản vẽ xây dựng với hỗ trợ tư vấn chuyên môn bao gồm liên quan 7110
26 Hoạt động kiến trúc 71101
27 Hoạt động đo đạc phiên bản đồ 71102
28 Hoạt đụng dò la địa chất, mối cung cấp nước 71103
29 Hoạt đụng hỗ trợ tư vấn chuyên môn có liên quan khác 71109
30 Kiểm tra và đối chiếu kỹ thuật 71200
31 Nghiên cứu và cách tân và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên với kỹ thuật 72100
32 Nghiên cứu vớt với trở nên tân tiến thực nghiệm kỹ thuật làng hội với nhân văn 72200
33 Quảng cáo 73100
34 Nghiên cứu Thị Trường cùng dò la dư luận 73200
35 Hoạt rượu cồn xây đắp siêng dụng 74100
36 Hoạt hễ nhà hiếp ảnh 74200

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp lớn là website cung ứng, tra cứu vãn miễn tổn phí ban bố công ty.

Bài viết liên quan