TREASURY DEPARTMENT LÀ GÌ

Share:

Treasury Department là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu và hướng dẫn cách thực hiện Treasury Department - Definition Treasury Department - kinh tế tài chính

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Treasury Department
Tiếng Việt cỗ Tài Chính
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Treasury Department là gì?

Quản lý ngân quỹ (hay chuyển động ngân quỹ) bao gồm quản lý sở hữu của doanh nghiệp, cùng với mục tiêu cuối cùng là quản lý thanh khoản của người tiêu dùng và giảm thiểu rủi ro hoạt động, tài chủ yếu và uy tín. Thống trị kho bội nghĩa gồm các chuyển động thu thập, giải ngân, tập trung, đầu tư và tài trợ của một công ty. Trong các công ty lớn hơn nó cũng có thể có thể bao hàm giao dịch trái phiếu, tiền tệ, những công gắng tài bao gồm phái sinh và thống trị rủi ro tài chính liên quan.Bạn sẽ xem: Treasury department là gì

Treasury Department là cỗ Tài Chính.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế tài chính .

Bạn đang đọc: Treasury department là gì

Ý nghĩa - Giải thích

Treasury Department nghĩa là bộ Tài Chính.

Xem thêm: 4 Mô Hình Kinh Doanh Ecommerce Được Ưa Chuộng, Ecommerce Là Gì

Đối với các tổ chức phi ngân hàng, thuật ngữ thống trị ngân quỹ và quản lý tiền mặt nhiều khi được sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau, trong những khi trên thực tế, phạm vi làm chủ ngân quỹ lớn hơn (gồm các vận động tài trợ và đầu tư được nhắc ở trên). Nói chung, chuyển động ngân quỹ của một công ty nằm dưới sự kiểm soát điều hành của CFO, phó chủ tịch / giám đốc tài thiết yếu hoặc thủ quỹ và được xử lý từng ngày bởi nhân viên kho bạc, kiểm soát điều hành viên hay tín đồ điều phối của tổ chức.

Definition: Treasury management (or treasury operations) includes management of an enterprise"s holdings, with the ultimate goal of managing the firm"s liquidity & mitigating its operational, financial and reputational risk. Treasury Management includes a firm"s collections, disbursements, concentration, investment và funding activities. In larger firms, it may also include trading in bonds, currencies, financial derivatives & the associated financial risk management.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Treasury Department

Tổng kết

Trên trên đây là tin tức giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế tài chính Treasury Department là gì? (hay bộ Tài thiết yếu nghĩa là gì?) Định nghĩa Treasury Department là gì? Ý nghĩa, ví dụ như mẫu, phân biệt và chỉ dẫn cách sử dụng Treasury Department / bộ Tài Chính. Truy cập diymcwwm.com nhằm tra cứu vớt thông tin những thuật ngữ gớm tế, IT được update liên tục

Bài viết liên quan