TỜ KHAI QUAN HỆ NHÂN THÂN

Share:

chủng loại tờ tường trình dục tình nhân thân quá kế theo pháp luật hoặc theo di chúc tiên tiến nhất có lý giải và download file word doc gắn thêm kèm.


*
Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

TỜ TƯỜNG TRÌNH quan lại HỆ NHÂN THÂN

di sản thừa kế: Quyền thực hiện đất/Quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất/Căn hộ nhà chung cư

fan để lại di sản thừa kế: ông/bà(1) ……………, sinh vào năm ….

Bạn đang đọc: Tờ khai quan hệ nhân thân

Chết vào lúc: … tiếng … phút, ngày … tháng … năm … theo Giấy bệnh tử số …, quyển số … do ubnd xã/phường …, …, tỉnh/ thành phố … cung cấp ngày …/…/….

Tôi tên là: …………….., sinh năm …

CCCD/CMND số: …………. Bởi ……… cung cấp ngày …/…/….

Nơi cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Tôi trình bày về mối quan hệ nhân thân đồng vượt kế của tín đồ để lại di sản thừa kế như sau:

Tại thời điểm mở vượt kế (lúc chết) ông/bà(1) …………:

I. Có các đồng thừa kế:

1/ Ông/bà ………., sinh vào năm …….

Đã bị tiêu diệt ngày …/…/… theo Trích lục khai tử (bản sao) số …/TLKT-BS do ủy ban nhân dân xã/phường …, …, … cung cấp ngày …/…/…, đã được đk khai tử tại ubnd xã/phường …, …, … cấp cho ngày …/…/… số …, ngày …/…/….

Quan hệ quá kế cùng với ông/bà ....... Là chồng/vợ.

2/ Ông/bà ………., sinh vào năm …….

Đã bị tiêu diệt ngày .../ .../ ..., không có giấy hội chứng tử.

Quan hệ vượt kế với ông/bà ....... Là phụ vương đẻ

3/ Ông/bà ………., sinh năm …….

Đã bị tiêu diệt ngày .../ .../ ..., không tồn tại giấy bệnh tử.

Quan hệ thừa kế với ông/bà ....... Là chị em đẻ.

4/ Ông/bà ………., sinh năm …….

CCCD/CMND số: …………. Do ……… cung cấp ngày …/…/….

Nơi cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Quan hệ thừa kế với ông/bà ....... Là nhỏ đẻ.

5/ Ông/bà ………., sinh năm …….

CCCD/CMND số: …………. Vị ……… cung cấp ngày …/…/….

Nơi cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Quan hệ quá kế với ông/bà ....... Là nhỏ đẻ.

Xem thêm: Kẻ Ăn Ốc Đổ Vỏ Nghĩa Là Gì Và Dấu Hiệu Nhận Biết, Đàn Ông Đổ Vỏ” Thì Đã Sao

6/ Ông/bà ………., sinh năm …….

CCCD/CMND số: …………. Vì ……… cấp ngày …/…/….

Nơi cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Quan hệ thừa kế cùng với ông/bà ....... Là nhỏ đẻ.

7/ Ông/bà ………., sinh năm …….

CCCD/CMND số: …………. Vì chưng ……… cấp ngày …/…/….

Nơi cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Quan hệ quá kế cùng với ông/bà ....... Là con đẻ.

8/ Ông/bà ………., sinh vào năm …….

CCCD/CMND số: …………. Vày ……… cấp ngày …/…/….

Nơi trú ngụ tại: …………………………………………………………………………………

Quan hệ quá kế với ông/bà ....... Là bé đẻ.

9/ Ông/bà ………., sinh năm …….

CCCD/CMND số: …………. Vị ……… cấp ngày …/…/….

Nơi cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Quan hệ vượt kế cùng với ông/bà ....... Là bé đẻ.

Ông/bà(1) ………… không có phụ huynh nuôi, không có con nuôi.

II. Tài sản của người chết vướng lại gồm:

* Phần diện tích s đất nằm trong quyền sử dụng của ông/bà(1) ……….. Vào khối gia sản chung vợ ông chồng với ông/bà …………. Là quyền sử dụng đất: Thửa khu đất số: .....; tờ bản đồ số: ......; diện tích: ...... M2; mục đích sử dụng: .......; thời hạn sử dụng: ......; add thửa đất: ......... Theo Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với khu đất số .......; số vào sổ cấp GCN: ........ Bởi vì ......... Cấp cho ngày .........

* Phần quyền sử dụng, cài đặt của ông/bà(1) ……….. Trong khối tài sản chung vợ chồng với ông/bà …………. Là quyền thực hiện đất với tài sản nối liền với đất: Thửa khu đất số: ….; tờ phiên bản đồ số: ….; diện tích s: …. M2; mục tiêu sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; add thửa đất: …., …., …. Cùng tài sản nối sát với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích s xây dựng: …. M2, diện tích sàn: ……. M2 theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với khu đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. Do …. Cung cấp ngày …..

* Phần quyền thiết lập của ông/bà(1) ……….. Trong khối gia sản chung vợ ck với ông/bà …………. Là căn hộ cao cấp chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. M2, diện tích sử dụng: ….. M2 bề ngoài sở hữu: download riêng; căn hộ chung cư nêu trên nối sát với quyền áp dụng thửa khu đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích s: ….. M2; mục tiêu sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; add thửa đất: ….., ….., ….. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đất số …..….. (số vào sổ cấp GCN: …..…..) vị …..…..….. Cấp ngày …/…/20…..

Tôi xin cam kết trước điều khoản về hầu hết điều đã trình bày về quan hệ giới tính nhân thân của bạn để lại di sản thừa kế nêu trên là đúng sự thật, không vứt sót người hưởng vượt kế cùng di sản quá kế và đúng là thuộc quyền sở hữu, thực hiện hợp pháp của tín đồ chết để lại. Trường hợp sai, gian dối thì tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bài viết liên quan