Hoa hậu ngô mỹ uyên: 10 năm chung sống với giáo sư người ý không cần cưới