TIỀN THỐI TIẾNG ANH LÀ GÌ

Share:
Ngày nay, xu thế trái đất hóa, ngày có tương đối nhiều hơn các công ty xuyên quốc gia. Điều đó tức là Tiếng anh được áp dụng nhiều hơn, trên phần đông lĩnh vực, từ hàng không, vận tải đường biển, du lịch, với trong cả dịch vụ ăn uống mua sắm.v.v Ngày nay, xu thế trái đất hóa, ngày có rất nhiều hơn những công ty xuyên quốc gia. Điều đó tức là Tiếng anh được sử dụng nhiều hơn, trên đầy đủ lĩnh vực, từ mặt hàng không, vận tải đường biển, du lịch, với trong cả dịch vụ ăn uống mua sắm.v.v. Để hòa nhập vào xu gắng đó, từng người chúng ta đều phải cố đính trang bị cho mình vốn nước ngoài ngữ khá khá để dễ dãi hơn trong xin vấn đề làm và trong công việc.

Bạn đang đọc: Tiền thối tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: chi phí thối giờ anh là gì

bây giờ mình xin ra mắt các từ vựng giờ Anh dành cho nhân viên thu ngân - và nhân viên bán sản phẩm - Dịch vụ người sử dụng Bài học có có: Cashier Transactions Customer Service Vocabulary for Cashier

Cashier Transactions

thao tác với chi phí bạc luôn luôn gây cho chúng ta ức chế. Rất đơn giản xảy ra những sai sót, đặc trưng khi những giao dịch được tiến hành bằng ngôn từ thứ 2 của mình. Thua là bà mẹ của thành công, đông đảo sai sót này sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá. Bạn biết đấy hết sức nhiều quý khách sẽ không nói với chúng ta nêu chúng ta có sai sót, nhiều công ty yêu cầu các bạn phải bồi hoàn, mặc dù nhiên quý khách hàng sẽ kiên nhẫn đợi bạn nếu bạn trung thực hãy nói với bọn họ là ai đang thực tập. Bọn họ sẽ review cao nỗ lực của người tiêu dùng khi học ngôn ngữ của họ. Các bạn hãy nói: Please bear me. I’m still learning” (Hãy thông cảm, tôi đang học tập). Một khi chúng ta thấy thoải mái và dễ chịu với tiền tài – Currency và hệ thống thanh toán – The payment system, thì bạn sẽ tự tin hơn trong số giao dịch bởi tiếng anh của mình- your service in English will speed up. Dưới đây là các mẫu mã câu thường được sử dụng khi làm quá trình thu ngân, bọn họ hãy luyện tập với anh em hoặc người thân trong gia đình. Hãy tham khảo các từ bỏ vựng vocabulary for cashier nếu như khách hàng không biết nghĩa của chúng. Vị you have a discount thẻ today? -> Câu này dùng để làm hỏi quý khách hàng có sở hữu theo phiếu ưu đãi giảm giá không. Are you using any coupons today? -> Hỏi về phiếu cài hàng. I will need lớn see some ID to sell you a lottery ticket. (for age restricted items), ->Xem chứng minh thư nhằm là đăng ký rút thăm I'm sorry but your card has been declined. Would you lượt thích to use another khung of payment? (when a credit or debit card has insufficient funds.) -> thông tin thẻ giao dịch bị phủ nhận và hỏi quý khách có mô hình thanh toán nào không giống không. Will there be anything else for you today? -> Hỏi khách hàng vẫn muốn mua gì nữa ko Is this everything today? -> xác thực số lượng hàng đang chọn & how was everything today? (service industry), ->Hỏi thăm quý khách hàng Will that be cash or c-harge? ->Thanh toán bởi tiền mặt tuyệt ghi nợ vào tài khoản How will you be paying today? -> hỏi về phương thức giao dịch thanh toán Your total comes to lớn $16.50. -> thông báo tổng tiền F-rom twenty...and here's $3.50 change. -> Báo lại số tiền khách hàng đã đưa và số tiền còn dư. Please swipe your card. -> Yêu mong quét thẻ. I just need lớn see some photo ID to lớn verify your check. ->Xem chứng tỏ thư để xác thực séc Would you like your receipt in the bag? -> Hỏi khách hàng có muốn mình cho biên lai vào túi đựng hàng không. Như vậy chúng ta hãy học thuộc phần nhiều câu văn thường xẩy ra trong quá trình giao dịch giao dịch với người sử dụng và luyện tập các đoạn đối thoại mẫu tiếp sau đây để luyện sự phản xạ nghe với nói.

Mẫu giao dịch thanh toán giữa nhân viên thu ngân với khách hàng.

Hãy rèn luyện cùng các bạn của mình, và nhớ đổi vai lẫn nhau nhé.

Sample Cash transaction

Cashier: Hello. Is this everything for you today?
Customer: Yes. Just a few items today.
Cashier: Did you find everything you were looking for?
Customer: Yes, thank you.
Cashier: Okay. Your total comes khổng lồ $8.70. (say "eight seventy" or "eight dollars & seventy cents")
Customer: Can you break a fifty? I'm afraid I don't have anything smaller.
Cashier: No problem. F-rom fifty $41.30 is your change. (say "forty-one thirty" or "forty-one dollars & thirty cents")
Customer: Thank you.
Cashier: Thank you. See you again.

*

Break a fifty, a hundred...Khách sản phẩm muốn giao dịch thanh toán bằng tiền chẵn to hơn số tiền phải thanh toán rất nhiều.

Sample Credit card transaction

Cashier: Here is your order, sir. Two pepperoni pizzas. Will there be anything else?
Customer: No, that's great thanks.
Cashier: Okay. Will that be cash or c-harge today?
Customer: C-harge.
Cashier: Okay. Please swipe your thẻ in the machine...Sorry, can you try again please.
Customer: Is there a problem with my card?
Cashier: No, it's going through fine this time. I'll just need you khổng lồ sign here, please.
Customer: There you go.
Cashier: Thank you Mr. Bates. Enjoy your pizza!

Customer Service

Dưới đó là các mẫu mã câu hay được dùng khi làm các bước thu ngân, họ hãy luyện tập với anh em hoặc người thân trong gia đình trong gia đình. Hãy tham khảo các tự vựngvocabulary for cashiernếu bạn lừng khừng nghĩa của bọn chúng Did you find everything you were looking for today? Has it warmed up/cooled down/dried up out there yet? Are you interested in taking part in our promotion? I apologize for the wait. I'm new at this job. Thank you for your patience. I'm going lớn have to gọi to get a price check. Vị you need a hand out with your bags? Have a wonderful day. Thanks for shopping at... Please come again. See you again soon.

Sample Customer Service Encounters: Speaking Practice.

Hãy luyện tập cùng các bạn của mình, và nhớ đổi vai lẫn nhau nhé.

Making a sale (upselling)

Cashier: I see you've chosen some nice blouses f-rom our fall line. Are you aware of our promotion today?
Customer: No, actually, I'm not.
Cashier: All men's & lady's fall tops are on buy one get one free.
Customer: Oh, that's great.
Cashier: Would you like to look around some more? There are some great men's dress shirts at the back of the store.

Xem thêm: Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm Là Gì, Đảm Bảo Chất Lượng Phầm Mềm (Nguồn Ptit)

Customer: No thank you. I can't siêu thị for my husband. He never likes what I pick out for him.
Cashier: (laughs) So, just these two blouses today then?
Customer: Yes, that's all for today.

Handling a complaint / Khi người sử dụng khiếu nại

Cashier: How was your meal today?
Customer: Well, the food was good as it always is. We were a bit disappointed in the service tonight, though.
Cashier: Oh, I'm sorry khổng lồ hear that. Would you like to fill out a bình luận card? Or I could get a manager for you.
Customer: That's okay. We know it's your peak time. We usually try khổng lồ come a little earlier before the rush.
Cashier: Well, I'd like to make it up to lớn you. I'm going to give you a discount today. I'll take your drinks và dessert off the bill.
Customer: Oh, that would be nice. Thank you.
Cashier: No, thank you. Your satisfaction is important khổng lồ us. Here's a coupon for your next visit. Please come again.
Customer: Thank you. We will.

Vocabulary for Cashier

Word / Từ Meaning/Ý nghĩa
action code a number cashiers type on the register khổng lồ tell the computer to vày something (#2A=void item) Ý nghĩa: Mã thực hiện
Adjustment a change (usually related to price change) Ý nghĩa: Thay đổi giá
age restricted items products such as alcohol, tobacco, and restricted movies và videos which cannot be purchased by minors Ý nghĩa: Mặc mặt hàng có số lượng giới hạn độ tuổi
Aisles long narrow areas that a room is divided into Ý nghĩa: Lối đi
Associate another employee who works with you Ý nghĩa: cộng tác viên
bagverb to place purchased items in a bag for the customer Ý nghĩa: Túi
bank card a card that allows customers lớn purchase an thành tích using money f-rom their bank account (also calleddebit card) Ý nghĩa: Thẻ ngân hàng
bar code a series of lines that a computer reads khổng lồ determine the product and price Ý nghĩa: Mã vạch
Bill the total amount owed by the customer (also calledreceipt) Ý nghĩa: Hóa đơn
Break a short time for an employee lớn take a rest f-rom work Ý nghĩa: Nghỉ giải lao
Bulk items that are purchased in large amounts (also refers to lớn items whe-re customer collects the amount desired f-rom a large bin) Ý nghĩa: Hàng sở hữu với số lượng lớn,
Cash paper or coin money that the customer gives for payment Ý nghĩa: Tiền mặt
cash advance money given lớn an employee or customer that he will have lớn pay back later Ý nghĩa: Tiền tạm thời ứng
cash register system used to lớn key in purchases; also makes mathematical calculations and records payments Ý nghĩa: Phần mềm phân phối hàng
Change the money you give back khổng lồ a customer Ý nghĩa: Tiền thối lại
c-hargeverb to request a certain payment (They c-harge fifty dollars an hour.) Ý nghĩa: ra giá
c-hargeverb & noun to lớn pay (payment) with a credit card Ý nghĩa: giao dịch bằng thẻ ghi nợ
Checkout the place whe-re customers go to pay for purchases Ý nghĩa: Quầy thanh toán
Clerk person who serves customers; usually stands behind a desk Ý nghĩa: Nhân viên phục vụ
Coins small amounts of money; circular shape (also calledchange) Ý nghĩa: Tiền kên
company procedures the rules & practices outlined by the employer for the employees Ý nghĩa: Quy trình nội quy
Competition other businesses that offer similar products or services Ý nghĩa: Đối thủ cạnh tranh
Counterfeit money that looks real but is actually giả Ý nghĩa: Tiền giả
Coupon a piece of paper that offers a mix discount on a product or service Ý nghĩa: Phiếu mua giảm giá
Consumer the person who buys and uses the products và services Ý nghĩa: Khách hàng
Currency type of money used in each country (eg.dollar, yen) Ý nghĩa: Tiền tệ
customer service fulfilling the needs of the people who buy products or services Ý nghĩa: Dịch vụ khách hàng
damaged; defective does not work or does not look new Ý nghĩa: Hàng lỗi, hỏng
Deactivate remove security device Ý nghĩa: Không kích hoạt
Debit to lớn take money out (also refers khổng lồ paying with a ngân hàng card) Ý nghĩa: Ghi có
denomination related to lớn type of currency (eg.ones, tens, fifties) Ý nghĩa: Mệnh Gíá
department store a store that sells a wide variety of personal and household needs, such as groceries, furniture và clothing Ý nghĩa: Cửa hàng bách hóa
Discount a price reduction Ý nghĩa: Chiếc khấu
Estimate guess the right amount Ý nghĩa: Ước tính
Float the amount of money in a cash register or till before và after a person's shift Ý nghĩa: Số Tiến vào máy bán hàng trước và sau chuyển nhượng bàn giao ca
Feed to in-sert the over of a roll of paper into a slot Ý nghĩa: Lắp giấy in
gift certificate; gift card a pre-paid card that a customer uses to pay for purchases Ý nghĩa: Phiếu rubi tặng
gift receipt a receipt that documents a purchase but does not include the price of the hàng hóa Ý nghĩa: Biên lai dìm quà
Identification photograph và official document that proves who a person is Ý nghĩa: Chứng minh thư
Initials first letter of a person's first & last name Ý nghĩa: Chữ cái thứ nhất của tên
Inquiry a question Ý nghĩa: Câu hỏi / yêu cầu
key in to lớn type a code into a cash register Ý nghĩa: Nhập mã hàng
(put on) layaway to lớn put a sản phẩm away for a customer who will come back to purchase it at a later time Ý nghĩa: Cất lại hàng
Log a record of sales information Ý nghĩa: Thông tin thanh toán giao dịch được lưu lại
Manual instruction booklet Ý nghĩa: Sách phía dẫn
Merchandise things that customers buy Ý nghĩa: Hàng hóa
multiple item a sản phẩm that a customer is buying more than one of (eg.five balls) Ý nghĩa:
multitask vị many things at once Ý nghĩa : Chạy đa nhiệm
NOF an error code that means a sản phẩm price is not on file Ý nghĩa: Lỗi do giá ko tồn tại
on sale costs less than usual Ý nghĩa:Giảm giá
Orientation a time for learning about the company và job Ý nghĩa: Thời gian học việc
peak time the busy time of the day Ý nghĩa: Giờ cao điểm
Perk a little bonus that employees enjoy on đứng đầu of their wage or salary (eg.restaurant employees get không tính tiền lunch) Ý nghĩa: Tiền trợ cấp
personal check a written document that allows a business to lớn retrieve funds f-rom a customer's ngân hàng account Ý nghĩa: Ngân phiếu cá nhân
price override change the automated price of a hàng hóa or service Ý nghĩa:Thay đổi giá
POS system Point of Sale system (cash register) Ý nghĩa: Máy chào bán hàng
price tag the sticker or ticket that tells customers what a product costs Ý nghĩa: Thẻ ghi giá
Produce (n) fresh fruit & vegetables Ý nghĩa: Hàng nông sản tươi
Promotion a special discount or offer Ý nghĩa: Khuyển mại
prompt service lớn help customers quickly Ý nghĩa: Dịch vụ hỏa tốc
punch in/out record the start & end time of your shift using a time clock system Ý nghĩa: Máy chấm công
rain check a ticket given to a customer that allows them to lớn receive an out-of-stock thành tựu or attend a cancelled event at a later date Ý nghĩa: Phiếu hứa
Receipt a piece of paper that records the place, time, và price of items or services purchased Ý nghĩa: Biên lai
reduce(d) price is less than usual Ý nghĩa: Giảm giá
Refund get money back Ý nghĩa: Hoàn tiền
register area the place whe-re a cashier stands & serves the customer Ý nghĩa: Khu vực thanh toán
register tape the paper that goes into the cash register và provides a printed record of all transactions Ý nghĩa: Giấy in hóa đơn
Retailer a store or business that sells products for the manufacturer Ý nghĩa: Cửa hàn chào bán lẻ
ring in type the product code or service thành công into the POS Ý nghĩa: Nhập model vào máy
Safe a secure cabinet whe-re a large amount of money is locked up; requires a code or key to mở cửa Ý nghĩa: Két sắt
Sale a price reduction Ý nghĩa: Giảm giá
Scan pass a sản phẩm over a laser (scanner reads the bar code và transfers the data (price, sản phẩm name) khổng lồ the POS system) Ý nghĩa: Quét mã vạch
Schedule a table that identifies the weekly or monthly shifts for each employee Ý nghĩa: Bản kế hoạch làm việc
security device a device attached lớn products that will mix off an alarm if it is not removed by the cashier Ý nghĩa: Dụng nạm an ninh
serial number a number system used to identify products và services Ý nghĩa: Số seri
Shelves long rows of flat wood or metal used khổng lồ hold products that are for sale in a store Ý nghĩa: Kệ hàng
shift report a record of notes that must be handed in by a cashier at the kết thúc of a work shift Ý nghĩa: Bản report ca có tác dụng việc
sign in/sign off indicate that one is starting or finishing
Supplies things that are needed to vì chưng a job (eg.calculator, pens, paper) Ý nghĩa: Dụng vậy làm việc
Supplier the company or business that provides a retailer or wholesaler with products khổng lồ sell Ý nghĩa: Nhà cung cấp
Swipe (Verb) slide quickly across (eg.Swipe your credit card through the thẻ reader, please.) Ý nghĩa: Quét thẻ thanh toán
Tally địa chỉ cửa hàng up Ý nghĩa: Kiểm đếm
tax exempt a special case in which the customer does not have lớn pay taxes Ý nghĩa: Miễn thuế
Tender Money Ý nghĩa: Tiền
Terminal a single computer or POS system Ý nghĩa: Quầy thanh toán
Till the drawer that holds money in a cash register Ý nghĩa: Ngăn kéo đựng tiền
Transaction the sale và purchase of a hàng hóa or service Ý nghĩa: Giao dịch
UPC Universal product Code: a number the identifies the product và the retailer Ý nghĩa: Mã vạch thành phầm quốc tế
Void cancel a transaction Ý nghĩa: Hủy giao dịch
Wholesale the sale of a large quantity of goods to a retail outlet Ý nghĩa: Bán sỉ
Workstation the area whe-re a cashier works Ý nghĩa: Quầy làm cho việc
hy vọng bài học nhỏ tuổi này để giúp đỡ bạn đầy niềm tin hơn và làm việc tốt hơn.

Bài viết liên quan