THUẬT NGỮ BỘ' DÙNG TRONG HỆ CSDL QUAN HỆ LÀ ĐỂ CHỈ ĐỐI TƯỢNG

Share:
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang đọc: Thuật ngữ bộ' dùng trong hệ csdl quan hệ là để chỉ đối tượng

*

Thuật ngữ “bộ” sử dụng vào hệ CSDL quan hệ nam nữ là nhằm chỉ đối tượng người sử dụng nào sau đây?

A. Kiểu dữ liệu của một trực thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột


*

*

Xem thêm: Cổ Phiếu Ưu Đãi ( Preferred Stock Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Dữ liệu trong mô hình tài liệu quan hệ nam nữ ko buộc phải biểu hiện sống điểm làm sao sau đây:A. Đòi hỏi người sử dụng cần nhập dữ liệuB. Kiểm tra , so sánh cực hiếm người nhập dữ liệu vào với khoảng giá trị mang lại trước.C. Trong quan hệ phải khởi tạo tối thiểu một ở trong tính tất cả miền là Text.D. Kiểm tra ,đối chiếu tài liệu nhập lệ với cái giá trị đến trước.


Trong mô hình quan hệ tình dục, về phương diện cấu tạo thì dữ liệu được biểu lộ vào đối tượng người tiêu dùng như thế nào sau đây?

A. Bảng

B. Biểu mẫu

C. Báo cáo

D. Mẫu hỏi


Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả

TV-02

TO-012

TV-04

TN-103

TV-02

TN-102

TV-01

TO-012

Điều như thế nào tiếp sau đây ko cân xứng cùng với đặc thù của quan hệ trên vào hệ DataBase quan hệ?

A. Tên những ở trong tính bằng văn bản Việt

B. Không gồm nằm trong tính thương hiệu tín đồ mượn

C. Quan hệ gồm một thuộc tính là phức hợp

D. Quan hệ có một ở trong tính là nhiều trị


ho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả

TV-02

TO-012

TV-02

TN-103

TV-04

TN-103

TV-02

TN-102

TV-01

TO-012

Điều làm sao tiếp sau đây không phù hợp cùng với đặc thù của dục tình trên vào hệ DataBase quan liêu hệ?

A. Tên các nằm trong tính bằng văn bản Việt

B. Không tất cả ở trong tính tên người mượn

C. Quan hệ có một trực thuộc tính là phức hợp

D. Quan hệ tất cả một trực thuộc tính là nhiều trị


Hai bảng trong một CSDL dục tình được links với nhau vày những khóa. Điều xác định nào sau đó là đúng?

A. Các khóa links nên là khóa bao gồm của mỗi bảng

B. Trong những khóa link phải tất cả tối thiểu một khóa là khóa chủ yếu ở một bảng như thế nào đó

C. Trong những khóa links rất có thể không có khóa chủ yếu làm sao tđê mê gia

D. Tất cả hầu hết đúng


Đối tượng như thế nào dùng để làm bố trí, kiếm tìm kiếm cùng kết xuất dữ liệu khẳng định từ 1 hoặc các bảng?

Bài viết liên quan