CÁCH LÀM GÀ KHO SẢ ỚT NGON ĐẬM ĐÀ, THƠM NỨC MŨI CỰC HẤP DẪN