Chi phí đầu tư thiết kế thi công 1 phòng karaoke hết bao nhiêu?