Thế nào là nhóm gen liên kết

Share:

A.Các gene alen nằm vào bộ nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quy trình phân bào.

Bạn đang đọc: Thế nào là nhóm gen liên kết

B.Các gen không alen nằm vào bộ nhiễm sắc thể phân li cùng mọi người trong nhà trong quá trình phân bào.

C.Các gene không alen nằm trên thuộc một nhiễm sắc thể phân li cùng cả nhà trong quá trình phân bào.

D.Các ren alen thuộc nằm trên một nhiễm sắc thể phân li với mọi người trong nhà trong quá trình phân bào.

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Các ren không alen nằm trên thuộc một nhiễm sắc thể phân li bên nhau trong quy trình phân bào.

Giải thích:

Các gene không alen thuộc nằm bên trên một NST thì phân li cùng mọi người trong nhà trong quy trình phân bào và có tác dụng thành một team gen liên kết. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số team gen liên kết. Số đội gen liên kết ở mỗi loại bằng số NST vào bộ đơn bội (n) của chủng loại đó.

*

Liên kết gen là gì? Ý nghĩa của liên kết gen

I. LIÊN KẾT GEN

1. Thí nghiệm của Moocgan

- Moocgan mang đến lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài cùng thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.

- Lai so sánh ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh lâu năm : 1 thân đen, cánh cụt

- Sơ đồ lai

*

- Như vậy, thân xám với cánh dài cũng như thân đen cánh cụt luôn luôn luôn di truyền đồng thời với nhau.

- Hiện tượng này được giải mê thích bằng sự liên kết các gen quy định tính trạng ở trên cùng NST đề thuộc phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh

2. Kết luận

Các ren trên thuộc 1 NST luôn luôn di truyền cùng cả nhà được gọi là một nhóm gen liên kết. Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội.

3. Ý nghĩa

- Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền thuộc nhau, được quy định bởi các gen bên trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

- Di truyền liên kết làm hạn chế biến dị tổ hợp.

Xem thêm: Dwg Là File Dwg Là Gì ? Cách Chuyển File Dwg Sang File Pdf Đơn Giản

- Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng đội tính trạng được quy định bởi các gen bên trên một NST. Nhờ đó, vào chọn giống người ta bao gồm thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

II. HOÁN VỊ GEN


1. Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen

Pt/c: (cái) thân xám, cánh lâu năm x (đực) thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

Lấy con cháu ở F1 thân xám, cánh lâu năm x nhỏ đực thân đen, cánh cụt

Fa: 965 thân xám, cánh nhiều năm : 944 thân đen, cánh cụt : 206 thân xám, cánh cụt : 185 thân đen, cánh dài

* Nhận xét:

- khác biệt là đem lai đối chiếu ruồi đực hoặc ruồi dòng F1.

­- Kết quả không giống với thí nghiệm vạc hiện ra hiện tượng liên kết gen với hiện tượng phân li độc lập của Menđen.

2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

-­ mang lại rằng ren quy định hình dạng cánh cùng màu sắc thân thuộc nằm trên 1 NST, khi giảm phân bọn chúng đi thuộc nhau đề xuất phần lớn con giống bố hoặc mẹ.

-­ Ở một số tế bào cơ thể loại khi giảm phân xảy ra trao đổi chéo cánh giữa các NST tương đồng khi bọn chúng tiếp hợp dẫn đến đổi vị trí các gen xuất hiện tổ hợp gen mới. Hiện tượng này được gọi là hoán vị gen.

* phương pháp tính tần số hoán vị gen:

-­ Bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể gồm kiểu hình tái tổ hợp trên tổng số cá thể ở đời con

-­ Tần số hoán vị gene nhỏ hơn hoặc bằng 50%

III. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT gene VÀ HOÁN VỊ GEN

1. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

- gia hạn sự ổn định của loài.

- Nhiều ren tốt được tập hợp và lưu giữ trên 1 NST.

- Đảm bảo sự di truyền bền vững của team gen quý bao gồm ý nghĩa trong chọn giống.

2. Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen

- Tạo nguồn biến dị tổ hợp, nguyên liệu cho tiến hóa với chọn giống.

- các gen quý bao gồm cơ hội được tổ hợp lại trong 1 gen.

- Thiết lập được khoảng bí quyết tương đối của những gen trên NST. Đơn vị đo khoảng cách được tính bằng 1% tần số hoán vị gen hay 1cM (centiMoocgan).

- Biết bản đồ gen gồm thể dự đoán trước tần số những tổ hợp gen mới trong các phép lai, bao gồm ý nghĩa vào nghiên cứu khoa học và trong chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối một giải pháp mò mẫm).

Bài viết liên quan