Thanh trúc hé lộ đã có 'tình mới' sau khi chia tay khương ngọc