Team là gì? những điều cần lưu ý về khái niệm "team"