Tất Tần Tật Về Mệnh Đề Quan Hệ

Share:

Bạn đã được học về mệnh đề quan lại hệ từ cực kỳ sớm tuy vậy vẫn cảm thấy băn khoăn khi chần chờ nên dùng đại từ dục tình nào hay chia thì ra sao mới đúng? chắc chắn rằng không chỉ bản thân bạn chạm mặt vấn đề này đâu vì đấy là chủ điểm ngữ pháp có không ít quy tắc khác nhau phải nhớ. Vậy nên, hãy thuộc ôn lại tất cả những kỹ năng và kiến thức liên quan mang đến Relative Clauses để lạc quan hơn khi tiếp xúc tiếng Anh nhé!


Tổng quan lại mệnh đề quan hệ tình dục (relative clauses)

Khái niệm mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) là một mệnh đề phụ của câu dùng để triển khai rõ nghĩa danh từ hoặc đại từ bỏ đứng trước nó, được nối với mệnh đề chính bằng những đại từ quan liêu hệ/trạng từ quan hệ. Tác dụng của mệnh đề này cũng giống như một tính từ, vị đó có cách gọi khác là mệnh đề tính ngữ (adjective clause).

Bạn đang đọc: Tất tần tật về mệnh đề quan hệ
yêu cầu học giờ Anh* Chọn yêu cầu học giờ đồng hồ anh của chúng ta Tiếng Anh tiếp xúc Tiếng Anh chăm ngành khác
*

*

*

Các nhiều loại mệnh đề quan hệ giới tính trong tiếng Anh

*
Mệnh đề quan hệ tình dục xác định(Defining relative clauses)

Đây là mệnh đề sẽ phải có để khẳng định danh trường đoản cú đứng trước, nếu không câu sẽ không đủ nghĩa. mệnh đề tính từ xác định có thể đi cùng với toàn bộ các đại từ và trạng từ quan lại hệ, trừ một vài ngoại lệ đặc biệt.

Ví dụ: The woman who is standing there is my mother.

Mệnh đề quan hệ không xác định (Non – defining clauses)

Đây là mệnh đề dùng để giải thích thêm vào cho danh từ đứng trước, nếu không tồn tại câu vẫn đầy đủ nghĩa. Mệnh đề quan liêu hệ không xác minh được ngăn với mệnh đề chính bằng dấu phẩy, trước này thường là tên riêng biệt hoặc các danh từ đi kèm với những từ xác minh như my, his, her, this, that, these, those… Trong các loại mệnh đề này sẽ không sử dụng đại từ quan hệ tình dục that.

Ví dụ: This building, which was built 100 years ago, is the public library.

Mệnh đề quan hệ nam nữ nối tiếp

Dùng để bổ sung nghĩa cho tất cả mệnh đề đứng trước, thường được phân làn bằng vết phẩy và dùng đại từ quan hệ tình dục which và luôn luôn đứng ở cuối câu.

Ví dụ: Tom forgets to vì housework, which makes his mom angry.

Mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn

*
Nếu đại từ quan hệ nam nữ là công ty ngữ của một mệnh đề chủ động

Có thể lược quăng quật đại từ quan lại hệ, lớn be (nếu có), sau đó vận động từ về dạng V-ing.

Ví dụ: The girl, who wears a white shirt is my cousin.

=> The girl wearing a white shirt is my cousin.

Nếu đại từ tình dục là công ty ngữ của một mệnh đề bị động

Để rút gọn, rất có thể lược vứt đại từ quan liêu hệ, to be sau đó hoạt động từ về dạng phân trường đoản cú II.

Ví dụ: The picture which is drawn by Tom looks so beautiful

=> The picture drawn by Tom looks so beautiful.

Muốn lược quăng quật đại từ tình dục trong trường hợp này, chỉ việc lược vứt đại từ quan lại hệ cùng to be.

Ví dụ: Nga, who is a doctor, is very friendly. => Nga, a doctor, is very friendly.

Trong một số trong những trường hợp, những relative clauses trong câu là không cần thiết và hoàn toàn có thể rút gọn nhằm câu được gọn ghẽ và tự nhiên và thoải mái hơn. Giản lược bằng V-ing, Giản lược bởi V-ed/ V3, Giản lược bằng To + verb, Rút gọn bằng cụm danh từ, Rút gọn bởi tính từ/cụm tính từlà 5 cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ thường xuyên được áp dụng nhất. Bạn có thể tham khảo kỹ rộng về những cách này thông qua nội dung bài viết tại ELSA Speak.

Trạng từ tình dục trong giờ đồng hồ Anh

Trạng từ quan hệCụm từ bỏ tương đươngCách dùngVí dụ
Whenat/on/in whichChỉ thời gian, đứng sau hồ hết từ chỉ thời gianChristmas Day is the day when people come home.
Whereat/on/in whichTrạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau từ chỉ vị trí chốnMain square is the place where we meet him.
WhyFor whichChỉ lý do, theo sau do tiền ngữ “the reason”She did not tell me why she came too late.

Đại từ quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ Anh

Đại từ quan liêu hệCách dùngVí dụ
WhoChỉ người, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ vào relative clausesThe girl who wears a trắng shirt is my cousin.
WhomĐại từ dục tình chỉ người, nhập vai trò tân ngữ vào câu, theo kế tiếp là chủ ngữ của rượu cồn từ.The man whom you mentioned is here.
WhichĐại từ dục tình chỉ vật, nhập vai trò là nhà ngữ hoặc tân ngữ trong relative clausesThis is the book which you wanted.
ThatĐại từ quan hệ tình dục chỉ bạn hoặc vật, hoàn toàn có thể thay thế cho tất cả who, whom với which vào mệnh đề quan hệ giới tính xác định.This is the book that you wanted.
WhoseChỉ tín đồ thay mang lại tính từ thiết lập trong giờ Anh như your, my, our… Theo sau whose vẫn là một danh từ, hoàn toàn có thể thay núm whose bởi of which nhưng mà không làm chuyển đổi nghĩa.The man whose book is Peter.

Một số xem xét khi áp dụng relative clause trong câu

Ví dụ: Fortunately, that we take an umbrella, without which we got wet.

Một số trường hợp sẽ phải dùng that vào relative clauses Trường vừa lòng That thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ như: vừa chỉ tín đồ vừa chỉ vật. Duy nhất thứ biến động và đại từ quan hệ nam nữ sau tính từ so sánh nhất, all, every, very, only…

Ví dụ:

I have seen many dishes that were really strange ever since I came here.

She is hiding something that may be related lớn you.

He is the only teacher that I keep in cảm ứng until now.

Khi nhiều từ đứng trước đại từ quan hệ giới tính là danh từ bỏ chỉ fan và vật.

Ví dụ: Her country has so many places and people that she is proud of.

Khi đại từ quan hệ tình dục theo sau danh từ bao gồm kèm tính từ đối chiếu nhất.

Xem thêm: Tuyền Bình Luận Bóng Đá - Tuyền Văn Hóa Tiểu Sử Và Sự Nghiệp

Ví dụ: This is the most interesting movie that I’ve ever watch.

Khi đại từ quan hệ nam nữ theo sau danh từ kèm theo với all, very, only.

Ví dụ: This is the only thing I had.

Khi đại từ quan hệ nam nữ theo sau là các đại trường đoản cú bất định.

Ví dụ: She will tell you something that makes you feel happy.

Quy tắc sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan tiền hệ

Trường hợp áp dụng dấu phẩy

Dấu phẩy trong relative clauses được sử dụng trong số trường hòa hợp sau:

Chúng ta thực hiện dấu phẩy khi danh từ đứng trước những đại từ quan hệ (who, what, whom, whose, …) là tên riêng, địa danh, danh từ riêng…

Ví dụ: Jane, who is Han’s wife, is a dedicated doctor. (Jane, vk của Han là 1 bác sĩ trọng điểm huyết)

Dấu phẩy được thực hiện khi danh từ bỏ đứng trước nó gồm tính trường đoản cú sở hữu.

Ví dụ: My mother, who is a retired teacher, does volunteer work at the nursing home.

(Mẹ tôi, là giáo viên nghỉ hưu, đang làm tình nguyện viên vào viện dưỡng lão)

Dấu phẩy trongrelative clausescòn được để sau danh tự có các đại từ this, that, these, those đi kèm.

Ví dụ: This pen, which is blue, is my grandmother’s gift for me. (Ngôi nhà, được sơn màu vàng, là nhà bà tôi)

Vị trí đặt dấu phẩy

Mệnh đề quan hệ giới tính nằm đầu câu

Khi relative clauses trọng tâm câu thì vệt phẩy sẽ được đặt ở đầu với cuối mệnh đề.

Ví dụ: My brother, who is a lawyer, plays piano very well. (Anh trai tôi, chính sách sư, chơi bầy rất hay)

Mệnh đề quan hệ giới tính nằm cuối câu

Trong trường hòa hợp relative clauses làm việc cuối câu thì lốt phẩy sẽ được đặt nghỉ ngơi đầu mệnh đề.

Ví dụ: This is my brother, who is a lawyer. (Đây là anh trai tôi, người là một trong những luật sư)

Bài tập vận dụng về mệnh đề quan hệ tình dục

*

Exercise 1: lựa chọn đại từ quan hệ cân xứng điền vào khu vực trống

1. Her sister, ____ you have never met, enjoys cooking.

2. Roses, ____ are popular among women, have a pleasant scent.

3. Hasan is the man ____ the manager wishes lớn see.

4. Kim Lan, ____ novels are still widely read, had a difficult life.

5. One should stop smoking, ____is extremely harmful lớn one’s health.

6. A student ____ does not study hard enough will not succeed.

7. They have three sons, all of ____ live in other countries.

8. We live next lớn a woman ____ dog constantly barks.

9. This is Mount Ararat, ____ always has snow on its peak.

10. We never met again, ____ is a shame.

11. Topics ____ are confusing but well expressed can be understood.

12. The oto ____ a foreign company designed was the winner.

13. Many people still read Shakespeare, ____ plays have been adapted for film.

14. When the students ____ wanted to lớn plan a picnic noticed the heavy clouds, they became dismayed.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi sau trong những câu sau.

1. He is the most handsome boy whose I have ever met.

2. I can’t speak English, whom is a disadvantage.

3. The policeman must try lớn catch those people whom drive dangerously.

4. The man about who I told you last night is coming here tomorrow.

5. Father’s Day is the day where children show their love to lớn their father.

6. Bởi vì you know the reason when I should learn Spanish?

7. The man who I told you the news was not a native citizen here.

8. New Year Day is the day where my family members gather và enjoy it together.

Đáp án:

Exercise 1. 1. Whom, 2. Which, 3. Whom, 4. Whose, 5. Which, 6. Who, 7. Whom, 8. Whose, 9. Which, 10. Which, 11. That, 12. That, 13. Whose, 14. Who.

Exercise 2.

1. Whose => who/ whom/ that2. Whom => which3. Whom => who4. About who => about whom5. Where => when6. When => why7. Who she => who8. Where => when

3 Mẹo khi làm bài xích tập về mệnh đề quan tiền hệ

Không sử dụng THAT với mệnh đề quan hệ không xác định

Đây là 1 trong những lỗi hay xuyên gặp gỡ phải lúc làm bài xích tập do tính “đa năng” của That. Mặc dù nhiên, bạn cần lưu ý, THAT chỉ được áp dụng trong mệnh đề quan hệ tình dục xác định.

Không sử dụng trạng từ quan liêu hệ ở đoạn chủ ngữ vào mệnh đề quan liêu hệ

Như đang đề cập trong phần trên, trạng từ quan hệ nam nữ không đứng ở phần chủ ngữ. Trường hợp danh tự đứng trước là danh từ chỉ khu vực trốn, thời gian, lý do…, các bạn vẫn phải áp dụng đại từ tình dục đứng thống trị ngữ cho mệnh đề quan tiền hệ bổ sung cho nó chứ không phải trạng từ quan tiền hệ. Một ví dụ nhằm phân biệt:

The park where is near my office has a lot of trees. => SAI

The park which is near my office has a lot of trees. => ĐÚNG.

Phân biệt ví dụ Who và Whom

Nhầm lẫn Who với Whom cũng là lỗi thông dụng mà bạn phải tránh. Giả dụ phía trước là danh từ bỏ chỉ người, vị trí của chủ ngữ, chúng ta dùng Who. Giả dụ phía trước là danh trường đoản cú chỉ người, vị trí của tân ngữ, các bạn dùng WHOM.

Bài viết liên quan