CÓ NÊN CẤM TRIỆT ĐỂ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CHUNG CƯ?