Tam hình là gì

Share:

Có 10 thiên can: Theo đồ vật tự từ là một đến 10 là: Giáp(1), ất (2), bính (3), đinh(4), mậu (5) kỷ (6), canh(7), tân (8), nhâm (9), quí (10).

Bạn đang đọc: Tam hình là gì

– Số lẻ là dương can (giáp, bính mậu, canh, nhâm)– Số chẵn là âm (ất, đinh, kỷ, tân, quí)– Ngày lẻ (dương can) là ngày cương cứng (đối ngoại)– Ngày chẵn (âm can) là ngày cưng cửng (đối nội)– phần nhiều cặp đối xung: ngay cạnh và kỷ, ất và canh, bính cùng tân, đinh cùng nhâm, mậu cùng quí.

*

Có 12 địa chi: Theo thứ tự từ là một đến 12 là : Tý (1), sửu (2), dần (3) , mão (4), thìn (5), tỵ (6), ngọ (7), mùi hương (8), thân (9),dậu (10), tuất (11), hợi (12).

– Số lẻ là dương chi chỉ kết hợp với âm can.– Ví dụ: gần kề tý, canh ngọ….– Số chẵn là âm chi chỉ kết phù hợp với âm can

Ví dụ: Tân sửu, quí mùi…

– hồ hết cặp đối xung: Tý và ngọ, sửu với mùi, dần và thân, mão với dậu, thìn với tuất, tị cùng hợi (nghĩa là hơn kém nhau 6).

– Tương hợp: bao gồm hai loại, nhị hợp và tam hợp.

– Nhị hợp: Tý – sửu, Mão – tuất, ghen tuông – thân, Dần- hợi, Thìn- dậu, Ngọ- mùi

– Tam hợp: Thân – tý – thìn, dần dần – ngọ- tuất, Hơi- mão – mùi, tị -dậu – sửu

Như vậy mỗi đưa ra chỉ bao gồm một xung (ví dụ tý xung ngọ), tía hợp (ví dụ tý phù hợp sửu, tý hợp với thân và thìn)

Địa bỏ ra có bố hình điện thoại tư vấn là Địa chi tam hình

Trì thế chi hình:

– dần hình Tỵ– Tỵ hình Thân– toàn thân Dần

Gọi là trì thế bỏ ra hình hay đắc thế đưa ra hình (tức là vì có quyền thế, quyền bính, gia thế mà bị phạt)

Giải thích:

– dần chứa gần kề Mộc, Tỵ cất Mậu Thổ, Mộc tự khắc Thổ– Tỵ cất Bính Hỏa, Thân đựng Canh Kim, Hỏa xung khắc Kim– Thân chứa Canh Kim, dần chứa ngay cạnh Mộc, Kim tự khắc Mộc.

Ba chi các hành này đều ở thời kỳ đắc Lộc (vị trí Lâm Quan), can Dương mãnh liệt, những hành y vào địa chỉ đắc lộc trẻ trung và tràn đầy năng lượng mà khắc chế nhau nên gọi là trí thế bỏ ra hình.

Xem thêm: Chồng 1986 Vợ 1986 Sinh Con Năm Nào Tốt Và Nên Sinh Tháng Mấy?

Vô ân bỏ ra hình:

– Sửu hình Tuất– Tuất hình Mùi– mùi hình Sửu

Gọi là vô ân đưa ra hình (bị hình phạt do vô ân, chịu đựng ơn tuy vậy không báo đáp, lại còn sợ hãi ân nhân)

Giải thích:

– Sửu cất Quí Thủy, Tuất chúa Đinh Hỏa, Thủy tự khắc Hỏa– Tuất chứa Tân Kim, Mùi chứa Ất Mộc, Kim tương khắc Mộc– Mùi cất Đinh Hỏa, Sửu chứa Tân Kim, Hỏa xung khắc Kim

Ba đưa ra này sử dụng tòan can Âm khắc chế nhau, công năng của Âm là tiêu nhận, gia trả vô ân tệ bạc nên hotline là vô ân đưa ra hình

Vô lễ đưa ra hình

– ganh hình Mão– Mão hình Tị

Gọi la` bất kính chi hình (hình phạt vày vô lễ)

Giải Thích:

Mão Mộc vượng, ganh Thủy vượng, nước vượng quá cây úng vẫn chết, cây vượng quá đang hút hết nước, phải dù Thủy sinh Mộc mà lại nếu quá thịnh đã hình nhau, chần chừ lễ nghĩa để nhường nhịn để sinh nhau nên được gọi là vô lễ chi hình.

Ngoài ra hai sao này còn cất Đào Hoa là một sao nhà tửu nhan sắc dâm dục

Tự hình đưa ra hình

– Ngọ hình Ngọ– Dậu hình Dậu– Thìn hình Thìn– Hợi hình Hợi

Gọi là từ hình đưa ra hình vì chưng tự bản thân hình mình.

Nếu xếp vào từng cặp và phương huớng ta có:

– dần Ngọ Tuất Tỵ Dậu Sửu Thân ghen tuông Thìn Hợi Mão Mùi– Tỵ Ngọ mùi hương Thân Dậu Tuất dần dần Mão Thìn Hợi ganh Sửu– dần Ngọ Tuất Hỏa cục, Quí với Tỵ Mão Mùi ngơi nghỉ Nam Phương thuộc Hỏa, Hỏa mãn cục nên hình.– Tỵ Dậu Sửu Kim cục, Quí cùng với Thân Dậu Tuất sinh hoạt Tây Phương ở trong Kim, Kim mãn cục nên hình.– Thân ghen tuông Thìn Thủy cục, nước rã về Đông thì thịnh, dần Mão Thìn phương Đông buộc phải Thân ghen tuông Thìn hình với dần Mão Thìn.– Hợi Mão hương thơm Mộc cục, Thủy sinh Mộc mà lại nước nhiều làm lở đất hại cây. Hợi ghen Sửu ở dưới thuộc Phương Bắc Thủy, cây đổ bổ xuống dưới, buộc phải Hợi Mão hương thơm hình Hợi ghen tuông Sửu.

Có sách nói số 10 là số lớn số 1 của Hà Đồ, thịnh cực, trừ những bỏ ra tự hình, những Chi không giống đếm bước đầu từ đưa ra đó đến chi thứ 10 là bỏ ra hình. Tỉ dụ Mão là cung thứ nhất đếm theo chiều thuận cung vật dụng 10 là Tí, Mão ganh tương hình. Tị theo chiều nghịch mang lại cung lắp thêm 10 lại là Mão.

Nếu chi địa thế căn cứ vào viên và Phương, bao gồm thuyết đến rằng những Chi sau hình lẫn nhau:

– Thân ghen Thìn Hợi Mão Mùi dần Ngọ Tuất ganh Dậu Sửu– Hợi tị Sửu dần dần Mão Thìn Tỵ Ngọ mùi hương Thân Dậu Tuất– Thân ghen Thìn ở trong Thủy cục, lại qui về Hợi ghen Sửu ngơi nghỉ Phương Bắc nằm trong Thủy, Thủy mãn cực nên hình. Lý luận giống như cho những Chi sau.

Thiệu Vĩ Hoa thì lý giải căn cứ vào sách Âm Phù kinh như sau:

Tam hình sinh sinh hoạt Tam hợp, y như Lục hại sinh sinh sống Lục Hợp. Theo đạo Trời nhưng nói tam hình là số cực, tức tội vạ đầy rẫy mọi nơi buộc phải phải dẫn tới sự đổ xập.

Thân ghen tuông Thìn tam hợp, thêm ba ngôi dần dần Mão Thìn thì Thân hình tự khắc Dần, ganh hình tự khắc Mão, Thìn từ hình Thìn

Dần Ngọ Tuất tam hợp, thêm bố ngôi Tỵ Ngọ mùi hương thì dần dần hình Ty, Ngọ trường đoản cú hình Ngọ, Tuất hình Mùi

Tỵ Dậu Sửu tam hợp, thêm bố ngôi Thân Dậu Tuất thì Tỵ hình Thân, Dậu từ bỏ hình Dậu, Sửu hình Tuất

Hợi Mão hương thơm tam hợp, thêm bố ngôi Hợi tị Sửu thì Hợi trường đoản cú hình Hợi, Mão hình Tị, mùi hình Sửu

Tượng hình nhà về hung, công ty về những việc như bị tổn hại, bệnh tật, lao tù. Chế độ của tượng hình hệt như Tam hợp Cục. Chổ tự khắc nhau là bố Tí rất có thể hình một Mão, một Mão rất có thể hình cha Tí, còn nhì Mão quan trọng hình một Tí, hoặc một Tí ko hình được nhị Mão. Hình như có trường đúng theo tham đúng theo vong hình, tham sinh vong hình những là nhũng ngôi trường hợp tất cả cừu

Bài viết liên quan