Take For Granted Nghĩa

Share:
*

Giải ưa thích nghĩa của các từ "Take for granted"

- Take for granted được hiểu theo nghĩa là luôn cho điều nào đó là đúng, đến đó là sự hiển nhiên nhưng không lúc nào hoài nghi, ngờ tới. 

- Take for granted còn được biết đến với nghĩa là đo đắn quý trọng, xem nhẹ, xem thường ai kia như: trong tương đối nhiều trường hợp, khi bạn coi một người bạn là trung thành, là xuất sắc và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi yêu cầu nhưng trái lại họ lại không thân thiết gì thì đó đó là take for granted. Hình như Take for granted hoàn toàn có thể sử dụng nhằm chỉ quan hệ giữa các bạn và một người bạn tốt, mặc dù thế bạn lại bái ơ với không nhiệt tình họ, trong những lúc đó đáng lẽ chúng ta phải thân thương nhất.

Bạn đang đọc: Take for granted nghĩa

- Take for granted không chỉ được thực hiện để chỉ fan mà còn được chỉ vật hay 1 thứ gì đó, khi đó ta áp dụng take something for granted.

Ví dụ:

- He seemed lớn take it for granted that I would go with him to lớn London. 

Anh ấy ngoài ra hiển nhiên nhận định rằng tôi vẫn đi London với anh ấy.

- Nga was such a good friend but I took her for granted 

Nga là một trong người bạn tốt nhưng tôi lại trù trừ trân trọng cô ấy

- I should have never taken History for granted 

Tôi không nên coi thường lịch sử.

- I just took it for granted that he"d always be around.

Tôi luôn coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy luôn luôn ở bên cạnh.

- She seemed to take it for granted that I would go with her to lớn New York.

Cô ấy có vẻ đã coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi tôi vẫn đi new york với cô ấy.

- He always takes it for granted that she loves him as everything she has.

Anh ấy luôn coi đó là vấn đề hiển nhiên rằng cô ấy yêu anh ấy tựa như những gì mà lại cô ấy có.

Bạn đọc thêm các các từ đi cùng với Take không giống nhé:

- Take (something) up : Bắt đầu sở thích mới, nhặt lên

- Example: Sam has taken up jogging. He likes it!

- Take something in : hiểu.

- Example: It was difficult khổng lồ take in all he said.

- Take off: cất cánh, quăng quật (mũ), túa (quần áo), giật ra, đem đi, cuốn đi.

Xem thêm: Cơ Sở Kinh Doanh Tâm Việt Thủ Đức, Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tâm Việt Hưng

- Example: The plane took off on time.

- Take something down: ghi chép lại (write down)

- Example: The students took down the lecture.

- Take something back: trả lại (trả lại vật đã sở hữu vì tại sao nào đó)

- Example: I took that book back.

- Take something over : thôn tính, giành quyền kiểm soát

- Example: His company was taken over by our rival.

- Take somebody on : tuyển dụng, thuê.

- Example: Their company took on new workmen.

- Take after (someone): giống (ai đó) (về tính cách, nước ngoài hình)

- Example: She takes after her mother everything.

- Take along: mang theo, đem theo

- Example: He takes along food and drink.

- Take aside: kéo ra một nơi để nói riêng

- Example: My mother had taken me aside to lớn talk about him before he went beside me.

- Take away: mang đi, rước đi, lấy đi, cất đi

- Example: This cooker is very old. Please take it away.

- Take into: đưa vào, nhằm vào, lấy vào

- Example: My teacher took me into my class on the first day I went to lớn school.

- Take out: đưa ra, nêu ra ngoài, lấy ra, rút ra; nhổ đi, xóa sạch, tẩy sạch, làm mất đi.

Bài viết liên quan