Số Hoàn Hảo Là Gì

Share:

Hướng dẫn giải pháp kiểm tra số hoàn hảo nhất trong C. Bạn sẽ học được cách tạo hàm kiểm soát số hoàn hảo nhất trong C sau bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang đọc: Số hoàn hảo là gì

Bạn sẽ xem: Số hoàn hảo là gì

Số hoàn hảo trong C

Theo wikipedia thì tư tưởng số hoàn hảo và tuyệt vời nhất như sau:

Số tuyệt vời và hoàn hảo nhất (hay có cách gọi khác là số hoàn chỉnh, số hoàn thành xong hoặc số trả thành) là một vài nguyên dương nhưng tổng các ước nguyên dương phê chuẩn của nó (số nguyên dương bị nó chia hết không tính nó) bởi chính nó.Nguồn wikipedia

Khái niệm số tuyệt đối hoàn hảo trong C cũng như trên. Họ coi một số là số tuyệt đối hoàn hảo trong C nếu như như tổng những ước nguyên dương thỏa thuận của nó (ngoại trừ nó) bởi chính nó.


*

Đây là chìa khóa thứ giúp chúng ta có thể tìm được số hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong C.

Kiểm tra số tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong C

Một số được xem như là số tuyệt đối hoàn hảo trong C ví như như tổng các ước nguyên dương bằng lòng của nó (ngoại trừ nó) bởi chính nó.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Đá Seagame, Bóng Đá Tại Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á

Để tìm mong số của một số trong những chỉ định, chúng ta chia theo lần lượt số đó cho các số nhỏ dại hơn nó, và nếu phép chia không tồn tại dư thì số được chia đó là một ước số phải tìm.

Và họ tạo hàm soát sổ số hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong C như sau:

Copy

int find_perfect_num(int n) // flag = 1 => số tuyệt vời nhất // flag = 0 => không phải số tuyệt đối hoàn hảo int flag = 0, total=0; //Tìm tổng ước số for (int i=1;i if (n % i == 0) total+=i;//Nếu là ước số thì cộng vào tổng //So sánh tổng ước số cùng với số đã đến để đưa ra số hoàn hảo nhất if (total == n và n!=0) flag = 1; return flag;}

Chúng ta hoàn toàn có thể gọi hàm này và áp dụng trong công tác nhập n đánh giá n gồm phải số hoàn hảo và tuyệt vời nhất không vào C như sau:

Copy

#include int find_perfect_num(int n) // flag = 1 => số tuyệt vời và hoàn hảo nhất // flag = 0 => không hẳn số tuyệt vời int flag = 0, total=0; //Tìm tổng mong số for (int i=1;i if (n % i == 0) total+=i;//Nếu là mong số thì cùng vào tổng //So sánh tổng cầu số với số đã đến để tìm thấy số hoàn hảo và tuyệt vời nhất if (total == n và n!=0) flag = 1; return flag;}int main(void) int n; printf(">> nhap mot so tu nhien: "); scanf("%d",&n); int check = find_perfect_num(n); if( check == 1 ) printf("%d la so hoan hao ", n); else printf("%d khong phai la so hoan hao ", n); return 0;

Lưu ý là số nhập từ keyboard phải là một vài tự nhiên.

Màn hình nhập liệu và tác dụng kiểm tra số tuyệt vời trong C vẫn như sau:

Copy

In ra dãy số hoàn hảo bằng C

Và dưới đó là ví dụ về công tác nhập n in ra hàng số tuyệt đối hoàn hảo từ 1 mang lại n trong C:

Copy

#include int find_perfect_num(int n) // flag = 1 => số tuyệt đối // flag = 0 => không hẳn số hoàn hảo int flag = 0, total=0; //Tìm tổng cầu số for (int i=1;i if (n % i == 0) total+=i;//Nếu là ước số thì cùng vào tổng //So sánh if (total == n và n!=0) flag = 1; return flag;}int main(void) int n; printf(">> nhap mot so n: "); scanf("%d",&n); int i = 0, check; while ( i check = find_perfect_num(i); if( kiểm tra == 1 ) printf("%d ", i); ++i; return 0;}

Kết quả:

Copy

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra số tuyệt đối trong C rồi. Để nắm vững nội dung bài học kinh nghiệm hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Bài viết liên quan