Sách Tài Chính Doanh Nghiệp Đại Học Kinh Tế

Share:

Mô tả ngắn

cài Sách Giáo Trình Tài bao gồm Doanh Nghiệp - Đại Học kinh tế Quốc người ở đâu?

Bạn đang đọc: Sách tài chính doanh nghiệp đại học kinh tế

*

*

Xem thêm: Các Lớp Học Bóng Đá Trẻ Em Ở Tphcm Tại Thể Thao Phong Sơn, Top 5 Trung Tâm Đào Tạo Bóng Đá Tốt Nhất Ở Tp

*

*

Giới thiệu Sách Giáo Trình Tài bao gồm Doanh Nghiệp - Đại Học tài chính Quốc Dân

đơn vị sách Pháp Luật cam đoan dành chính sách ưu đãi đặc trưng dành cho quý khách hàng. Sách bao gồm Trị điều khoản Kinh Tế đúng bản quyền bao gồm tem bh của đơn vị xuất bản. Người sử dụng được quyền bao test đổi mới và trả tiền còn nếu không đúng bạn dạng quyền. Nội dung sách thiết yếu Trị pháp luật Kinh Tế tuyệt với hàm lượng học thức cao được sàng lọc kỹ lưỡng. Các chương trình khuyến mại, ưu đãi, ưu đãi giảm giá dành riêng mang đến khách hàng. Sách chính Trị điều khoản Kinh Tế nâng cao Nhất. XUẤT HÓA ĐƠN ĐỎ ĐẦY ĐỦ (Quý khách đề xuất xuất hóa đối kháng đỏ vui miệng nhắn tin mang lại shop)GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC khiếp TẾ QUỐC DÂN) Tác Giả:: Nhiều tác giả NXB Đại Học kinh tế Quốc Dân Kích Thước: 16 X 24 Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 426 Năm Xuất Bản: 2019 Tài bao gồm doanh nghiệp là một thành phần cấu thành đặc biệt trong khoa hoc tởm tế, marketing và quản lí lý. Bài toán truyền bá rộng thoải mái kiến thức về quản trị tài thiết yếu lại càng trở nên quan trọng hơn đối với nước ta hiện thời khi mà nền gớm tế quốc gia đang vào thời kỳ mở cửa, hội nhập sâu rộng, các thị phần vốn, thị trường chứng khoán đang ngày càng phát triển. với mục đích cung cấp những kỹ năng và kiến thức cơ bản, sâu sát và hiện đại về tài chủ yếu doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu mong của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là sinh viên với cao học tập viên, trong nghành học tập, nghiên cứu cai quản và quản trị gớm doanh, tập thể tác giả Bộ môn tài thiết yếu doanh nghiệp đại học kinh tế tài chính quốc dân soạn và cho reviews bạn phát âm cuốn sách Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Trên các đại lý tiếp cận, kế thừa có lựa chọn lọc những nguồn tài liệu rất nhiều mẫu mã trong và kế bên nước, quan trọng đặc biệt các giáo trình về tài chủ yếu doanh nghiệp và quản trị tài chủ yếu doanh nghiệp đang xuất bản, cuốn giáo trình lần này đang đăng thiết lập một lượng kiến thức đủ lớn, bao quát một biện pháp có khối hệ thống những vụ việc từ đơn giản dễ dàng đến phức tạp, từ các kiến thức diện tích lớn tới tân tiến trong nghành tài thiết yếu và quản lí trị tài chính doanh nghiệp. văn bản cuốn sách được bố cục thành 15 chương. Trong mỗi chương đều phải sở hữu phần chỉ dẫn, nội dung, cầm tắt chương, thắc mắc và bài xích tập ôn tập. Những chương được kết cấu logic nhằm mục đích bám sát hồ hết mảng chuyển động chủ yếu trong nghành taì chủ yếu doanh nghiệp. Bạn đọc được trình bày cách chú ý tổng quan lại về tài bao gồm doanh nghiệp đến những vấn đề cụ thể về đầu tư, kêu gọi vốn và tài trợ, phân tích và dự báo tài chính, doanh lợi, xui xẻo ro, chính sách cổ tức, làm chủ tài sản cùng định giá bán doanh nghiệp... MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG quan TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3. CƠ CHẾ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4. NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2: RỦI RO VÀ DOANH LỢI 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DOANH LỢI VÀ RỦI RO 2. ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KỲ VỌNG VÀ RỦI RO 3. ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA MỘT DANH MỤC 4. ĐO LƯỜNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. TỔNG quan liêu VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh 4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 5. CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. TỔNG quan liêu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHƯƠNG 5: HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1. TỔNG quan VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 6: bỏ ra PHÍ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA bỏ ra PHÍ VỐN 2. Chi PHÍ NỢ vay CỦA DOANH NGHIỆP 3. Chi PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU 4. Bỏ ra PHÍ VỐN BÌNH QUÂN 5. Bỏ ra PHÍ CẬN BIÊN CỦA VỐN CHƯƠNG 7: CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM CƠ CẤU VỐN 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH CƠ CẤU VỐN 3. CÁC LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 1. TỔNG quan VÈ CỔ TỨC 2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 3. MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 2. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN 3. QUẢN LÝ TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 4. QUẢN LÝ KHOẢN PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP 5. QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO CHƯƠNG 10: ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 1. LÃI SUẤT, TỶ SUẤT LỢI NHUẬN YÊU CẦU VÀ LỢI NHUẬN KỲ VỌNG 2. CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CƠ BẢN 3. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 4. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 11: ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ tầm thường VỀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ 3. DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 4. DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN 5. đưa ra TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 6. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN trong MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CHƯƠNG 12: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 1. KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 2. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 3. MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CHƯƠNG 13: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1. TỔNG quan lại VỀ CHƯNG KHOÁN PHẢI SINH 2. HỢP ĐỒNG KỲ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 3. HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN 4. HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI CHƯƠNG 14: cài BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 1. TỔNG quan liêu VỀ HOẠT ĐỘNG sở hữu BÁN VÀ SÁP NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP 2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG cài đặt BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 3. CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG HOẠT ĐỘNG download LẠI VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU mua LẠI VÀ SÁP NHẬP CHƯƠNG 15: MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN kinh TẾ 1. NHỮNG LÝ LUẬN chung VỀ TẬP ĐOÀN tởm TẾ 2. TẬP ĐOÀN khiếp TẾ Ở VIỆT phái nam bên Sách quy định Trân Trọng Giới Thiệu!

Bài viết liên quan