Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 11

Share:

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay rất nhiều trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm bổ nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang đọc: Rút gọn mệnh đề quan hệ lớp 11


Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kỹ năng ngữ pháp quan trọng những bạn cần nắm rõ trong giờ Anh. Bài xích Thi TOEIC thường ra đề trong một số trong những chủ điểm sau: biệt lập cách thực hiện giữa “that” cùng “which” cũng giống như “that” cùng “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn cũng là 1 trong những chủ điểm hay được chú trọng thực hiện nhiều nhất. Trong bài viết này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân tách sẻ chi tiết cho các bạn hiểu được về mệnh đề quan hệ cùng với bài xích tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề quan hệ nam nữ trong TOEIC

Trước khi đi sâu hơn về các mấu chốt trên đây, tôi muốn đưa ra một chiếc nhìn tổng quan tiền về định nghĩa cũng giống như các loại mệnh đề quan tiền hệ công ty yếu. (Phần mở rộng hơn về những chủ điểm trên, các bạn cũng có thể tham khảo trong màn chơi 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ hay có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để giải yêu thích rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Xét lấy ví dụ như 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra chúng ta vẫn tất cả một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét ví dụ 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next khổng lồ me. =>The girl who is sitting next lớn me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề quan hệ thường được nối cùng với mệnh đề thiết yếu bằng các đại từ dục tình (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan hệ gồm hai loại: mệnh đề dục tình xác định cùng mệnh đề dục tình không xác định

II. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

a. Mnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được dùng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa ca câu; không có nó câu s không đ nghĩa. Tt c các đi t quan h được s dng trong mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming to lớn my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác minh không có dấu phẩy

b. Mnh đ không xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm tin tức v người hoc vt, không có nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác định có lốt phẩy với Mệnh đề này sẽ không được dùng “That”

III. Đại từ quan hệ tình dục (Relative Pronouns)

Đại từ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi thiết bị vật, cồn vật.

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Thx (Abbreviation) American English Definition And Synonyms, Thx Definition

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ quan hệ giới tính trong tiếng Anh 

1. WHO:

- quản lý từ vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM:

- có tác dụng túc từ cho động từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH:

- thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THAT:

Mệnh đề dục tình xác định:

Là mệnh đề rất cần phải có trong câu, nếu loại bỏ mệnh đề bao gồm sẽ không tồn tại nghĩa rõ ràng. Đối với các loại câu này, đại từ quan liêu hệ làm tân ngữ có thể được quăng quật đi. Ta có thể dùng trường đoản cú that thay thế sửa chữa cho who, whom, which...

Mệnh đề quan hệ không xác định:

Trước và sau mệnh đề này phải gồm dấu (,). Trường vừa lòng này ta KHÔNG ĐƯỢC cần sử dụng từ “that” thay thế sửa chữa cho who, whom, which với không được bỏ đại từ quan hệ giới tính trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp nên dùng that với không được dùng that:

Trường hợp buộc phải dùng that: sau một danh từ hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ trang bị hoặc vật vật). Ví dụ: We can see a lot of people và cattle that are going to the field

 - Sau đại từ bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau các tính từ đối chiếu nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong cấu tạo It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là chúng ta tôi sẽ viết câu này.)

 Trường đúng theo không sử dụng that: mệnh đề tất cả dấu (,), ĐTQH gồm giới trường đoản cú đứng trước.

Lưu ý: giới tự chỉ đứng trước whom cùng which, không đứng trước whothat

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE:

Đại từ dùng làm chỉ thiết lập cho danh trường đoản cú chỉ người hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

Bài viết liên quan