Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 11 Violet

Share:

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ tuyệt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để làm giải phù hợp rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó. Dưới đấy là các phương pháp rút gọn gàng và bài xích tập rút gọn mệnh đề quan hệ có đáp án không thiếu thốn và chính xác nhất.

Bạn đang đọc: Rút gọn mệnh đề quan hệ lớp 11 violet

Các cách rút gọn mệnh đề tình dục trong tiếng anh

Có 6 phương pháp rút gọn câu sử dụng mệnh đề dục tình trong giờ anh.

Rút gọn mệnh đề quan lại hệ bằng phương pháp dùng participle phrases (V-ing phrase)

Nếu đụng từ vào mệnh đề quan tiền hệ sinh sống thể dữ thế chủ động (active), ta cần sử dụng cụm hiện tại phân trường đoản cú (present participle phrase) vắt cho mệnh đề đó. Thao tác: bỏ đại từ quan hệ và trợ đụng từ, gửi động từ chính về nguyên mẫu mã và thêm đuôi – ing.

Ex: The man who is standing there is my brother => The man standing there is my brother

Do you know the boy who broke the windows last night? => vày you know the boy breaking the windows last night?

Rút gọn bằng phương pháp dùng past participle phrase (V-ed phrase)

Nếu động từ vào mệnh đề quan hệ tình dục ở thể tiêu cực (passive) ta dùng nhiều quá khứ phân từ (past participle phrase).

Ex: The books which were written by phái nam Cao are interesting => The books written by nam Cao are interesting.

The students who were punished by teacher are lazy =>The students punished by teacher are lazy.

*

Rút gọn mệnh đề quan liêu hệ bằng to infinitive

Dùng lúc danh trường đoản cú đứng trước có những chữ dưới đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, so sánh nhất, mục đích.

Ex: Tom is the last person who enters the room = Tom is the last person to enter the room.

John is the youngest person who takes part in the race =>John is the youngest person to take part in the race.

Động tự là HAVE/HAD

Ex: I have much homework that I must do => I have many homework to lớn do.

Đầu câu có HERE (BE), THERE (BE)

Ex: There are six letters which have lớn be written today => There are six letters lớn be written today.

Rút gọn mệnh đề tình dục dùng nhiều danh tự (đồng cách danh từ)

Dùng lúc mệnh đề tình dục tình từ tất cả dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ phương pháp làm: vứt who ,which với be.

Ex: Football, which is a popular sport, is very good for health => Football, a popular sport, is very good for health.

Xem thêm: Sim 0932 Là Mạng Nào - Tiền Vô Như Nước Khi Có Đầu Sim Số Đẹp

Do you like the book which is on the table? => bởi you lượt thích the book on the table?

Mệnh đề rút gọn tính từ có dạng be với tính từ/cụm tính từ

Có 2 bí quyết rút gọn:

Công thức 1: quăng quật who, which…to be -> giữ nguyên tính từ bỏ phía sau.

Điều kiện 1: giả dụ phía trước that là đại tự phiếm chỉ như something, anything, anybody…

Ex: There must be something that is wrong => There must be something wrong.

Điều khiếu nại 2: tất cả dấu phẩy phía trước với phải tất cả từ 2 tính tự trở lên.

Ex: My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house => My grandmother, old và sick, never goes out of the house.

Công thức 2: các trường hợp còn sót lại ta đem tính trường đoản cú lên trước danh từ.

Ex: My grandmother, who is sick, never goes out of the house => My sick grandmother never goes out of the house.

I buy a hat which is very beautiful and fashionable => I buy a very beautiful và fashionable hat.

Tuy nhiên nếu cụm tính từ tất cả cả danh từ làm việc trong nó thì ta chỉ với cách cần sử dụng V-ing mà lại thôi.

Ex: I met a man who was very good at both English & French => I met a man being very good at both English and French.

Tóm lại biện pháp rút gọn nhiều loại này khá phức hợp vì nó tùy trực thuộc vào đến 3 yếu ớt tố: có một hay những tính trường đoản cú – danh trường đoản cú đứng trước có phải là phiếm chỉ không có dấu phẩy tốt không

Mệnh đề tính trường đoản cú thành tính trường đoản cú ghép

Cách làm: Ta đã rút gọn gàng mệnh đề thành một tính tự ghép bằng cách tìm vào mệnh đề một trong những đếm cùng danh từ bỏ đi sau nó, tiếp đến ta để bọn chúng kế nhau cùng thêm vệt gạch nối sinh sống giữa. Đem tính từ ghép kia ra trước danh từ đứng truớc who, which…- đông đảo phần sót lại bỏ hết.

Lưu ý:

+ Danh tự không nhận thêm “s”

+ Chỉ sử dụng được dạng này lúc mệnh nhằm tính từ có số đếm

+ các cụm như tuổi thì đang viết lại cả 3 từ và gạch nối giữa bọn chúng (two years old à two-year-old)

Ex: I have a car which has four seats => I have a four-seat car. I had a holiday which lasted two days => I had a two-day holiday.

Bài tập rút gọn mệnh đề dục tình trong giờ anh có đáp án

The man who is standing there is a clown.The envelop which lies on the table has no stamp on it.Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.My grandmother, who is old & sick, never goes out of the house.The student don"t know how to vì chưng exercise which were given by the teacher yesterday.The diagrams which were made by young Faraday were sent to lớn Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812.The gentleman who lives next door to me is a well-known orator.All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.All students don"t hand in their papers will fail in the exam.I saw many houses that were destroyed by the storm.The street which leads to the school is very wide.The system which is used here is very successful.John, who teaches my son, is my neighbor.Trains which leave from this station take an hour to get lớn London.The candidates who are sitting for the exam are all from Vietnam.We are driving on the road which was built in 1980.Customers who complain about the service should see the manager.The thành phố which was destroyed during the war has now been rebuilt.My brother, who met you yesterday, works for a big firm.The vegetable which are sold in this cửa hàng are grown without chemicals.

Đáp án bài tập

The man standing there is a clown.The envelop lies on the table has no stamp on it.Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.My grandmother, being old và sick, never goes out of the house.The student don"t know how to vì exercise given by the teacher yesterday.The diagrams made by young Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812.The gentleman living next door to me is a well-known orator.All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless.All students not handing in their papers will fail in the exam.I saw many houses destroyed by the storm.The street leading to lớn the school is very wide.The system used here is very successful.John, teaching my son, is my neighbor.Trains leaving from this station take an hour to lớn get khổng lồ London.The candidates sitting for the exam are all from Vietnam.We are driving on the road built in 1980.Customers complaining about the service should see the manager.The đô thị destroyed during the war has now been rebuilt.My brother, meeting you yesterday, works for a big firm.The vegetable sold in this siêu thị are grown without chemicals.

Bạn đang học giờ anh những năm nhưng vẫn chưa nắm rõ kiến thức căn bản? Bạn trở ngại trong việc ghi nhớ từ vựng? ai đang mất dần động lực học tiếng anh? Bạn không muốn dành từ bỏ 3 -6 tháng nhằm học những lớp tan vỡ lòng tại những trung chổ chính giữa tiếng anh?...Bạn muốn tìm một phương pháp học giờ đồng hồ anh cấp tốc và hiệu quả nhất? với Khoá học Tiếng anh dành cho tất cả những người mất căn bản của diymcwwm.com đó là khoá học giành riêng cho bạn. Hãy đk ngay để nâng cấp khả năng nước ngoài ngữ của chính mình nhé!

Từ khóa:

bài tập rút gọn mệnh đề dục tình lớp 11bài tập rút gọn gàng mệnh đề quan hệ tình dục violetbài tập trắc nghiệm rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệbài tập rút gọn gàng mệnh đề quan hệ nam nữ nâng caobài tập về rút gọn mệnh đề quan lại hệmệnh đề quan hệ rút gọn cùng lược vứt đại từ quan liêu hệbài tập giản lược mệnh đề quan lại hệ

Bài viết liên quan