Reconcile Trong Kế Toán Là Gì

Share:

Bank Reconciliation Statement là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu cùng chỉ dẫn bí quyết thực hiện Bank Reconciliation Statement - Definition Bank Reconciliation Statement - Kinch tế


tin tức thuật ngữ

Tiếng Anh Bank Reconciliation Statement
Tiếng Việt Thông Báo Đối Chiếu Của Ngân Hàng
Chủ đề Kinc tế

Định nghĩa - Khái niệm

Bank Reconciliation Statement là gì?

Báo cáo so sánh bank là bạn dạng cầm tắt chuyển động ngân hàng với kinh doanh nhằm mục tiêu so sánh tài khoản ngân hàng của một pháp nhân cùng với hồ sơ tài chủ yếu của tổ chức đó. Báo cáo nêu rõ những khoản chi phí gửi, rút tiền với các hoạt động khác tác động đến tài khoản bank vào một thời kỳ cụ thể. Báo cáo đối chiếu bank là một trong cách thức kiểm soát tài chủ yếu nội bộ có lợi được sử dụng để ngăn ngừa ăn gian.

Bạn đang đọc: Reconcile trong kế toán là gì

Bank Reconciliation Statement là Thông Báo Đối Chiếu Của Ngân Hàng.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực Kinc tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Bank Reconciliation Statement nghĩa là Thông Báo Đối Chiếu Của Ngân Hàng.

Xem thêm: Tuổi Nhâm Thân Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tuổi Nhâm Thân Sinh Năm 1992

Các bản so sánh của bank đảm bảo các khoản tkhô nóng tân oán đã có được cách xử lý với các khoản thu chi phí mặt đã có được gửi vào ngân hàng. Báo cáo so sánh góp khẳng định những chênh lệch thân số dư bank với số dư sổ sách để cách xử lý các kiểm soát và điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh quan trọng. Kế toán thường xuyên xử trí những báo cáo đối chiếu hàng tháng một đợt.

Definition: A bank reconciliation statement is a summary of banking & business activity that reconciles an entity’s ngân hàng trương mục with its financial records. The statement outlines the deposits, withdrawals and other activities affecting a bank account for a specific period. A ngân hàng reconciliation statement is a useful financial internal control tool used lớn thwart fraud.

lấy một ví dụ mẫu - Cách sử dụng

Ví dụ là séc được gửi qua mặt đường bưu năng lượng điện vào trong ngày 30 tháng 10. khi chuẩn bị report đối chiếu bank vào trong ngày 31 tháng 10, séc được gửi vào con đường bưu năng lượng điện vào trong ngày hôm trước chưa chắc hẳn đã được gửi thành chi phí mặt, vày vậy kế tân oán đã khấu trừ số chi phí từ bỏ số dư ngân hàng. Cũng có thể có những khoản thanh tân oán đã thu không được ngân hàng cách xử lý, yêu cầu điều chỉnh tích cực.

Thuật ngữ như là - liên quan

Danh sách các thuật ngữ tương quan Bank Reconciliation Statement Thông Báo Đối Chiếu Của Ngân Hàng tiếng Anh

Tổng kết

Trên trên đây là thông báo giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinc tế Bank Reconciliation Statement là gì? (xuất xắc Thông Báo Đối Chiếu Của Ngân Hàng nghĩa là gì?) Định nghĩa Bank Reconciliation Statement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt cùng gợi ý giải pháp áp dụng Bank Reconciliation Statement / Thông Báo Đối Chiếu Của Ngân Hàng. Truy cập diymcwwm.com để tra cứu biết tin các thuật ngữ kinh tế, IT được update liên tục

Bài viết liên quan