QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Share:

Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp là văn bạn dạng bằng phiên bản giấy hoặc bạn dạng điện tử lưu lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp nhưng mà Cơ quan lại đăng ký kinh doanh cấp mang lại doanh nghiệp. Sau đó là 07 mức sử dụng về Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp.

Bạn đang đọc: Quy định về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


*
Mục lục bài bác viết

07 hình thức về Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

1. Điều kiện cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp khi tất cả đủ những điều khiếu nại sau đây:

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không biến thành cấm chi tiêu kinh doanh;

- Tên của khách hàng được đặt theo như đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 với 41 lý lẽ Doanh nghiệp 2020;

- bao gồm hồ sơ đk doanh nghiệp vừa lòng lệ;

- Nộp đầy đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo phép tắc của điều khoản về giá tiền và lệ phí.

2. Thẩm quyền cấp, tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Theo mức sử dụng tại Điều 14, 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cơ quan tất cả thẩm quyền cấp, tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp là chống Đăng ký sale thuộc Sở planer và Đầu tư.

3. Ngôi trường hợp, giấy tờ thủ tục đề nghị cấp cho lại Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp

* những trường thích hợp được cấp cho lại Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp:

Trường hòa hợp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp bị mất, bị nứt hoặc bị tiêu diệt dưới bề ngoài khác, doanh nghiệp lớn được cung cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp và buộc phải nộp lệ giá thành theo dụng cụ của pháp luật.

* thủ tục đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp:

- bước 1: doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại mang đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Giấy ý kiến đề nghị cấp lại

- bước 2: chống Đăng ký marketing xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề nghị.

4. Câu chữ của Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp

Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung đa phần sau đây:

- Tên công ty lớn và mã số doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở thiết yếu của doanh nghiệp;

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên phù hợp danh của người sử dụng hợp danh; so với chủ doanh nghiệp của chúng ta tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với member là cá nhân; tên, mã số công ty lớn và add trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty nhiệm vụ hữu hạn;

- Vốn điều lệ so với công ty, vốn chi tiêu đối cùng với doanh nghiệp tư nhân.

5. Chủng loại Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Tùy trực thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà sẽ sở hữu được mẫu Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp không giống nhau:

- Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp
Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp

- Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp

6. Thủ tục biến hóa nội dung giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ sở đăng ký sale khi chuyển đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp.

* Thời hạn đk thay đổi:

Doanh nghiệp phụ trách đăng ký biến hóa nội dung Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tất cả thay đổi.

Xem thêm: Tuyển Huấn Luyện Viên Bóng Đá, Vjss Tuyển Dụng Hlv Và Nhân Viên

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dấn hồ sơ, cơ quan đăng ký sale có trọng trách xem xét tính phù hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường đúng theo hồ sơ không hợp lệ, ban ngành đăng ký marketing phải thông báo bằng văn bản nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trường hợp khước từ cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp lớn và nêu rõ lý do.

* giấy tờ thủ tục đăng cam kết thay đổi:

Thủ tục đăng ký biến đổi nội dung Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp đối với từng ngôi trường hợp cụ thể được biện pháp từ Điều 47 mang lại Điều 55, từ bỏ Điều 61 mang lại Điều 64 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

* thủ tục đăng ký thay đổi theo ra quyết định của tòa án hoặc Trọng tài

Đăng ký đổi khác nội dung Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp theo đưa ra quyết định của tand hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, giấy tờ thủ tục sau đây:

- Người đề nghị đăng ký biến hóa nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi ý kiến đề xuất đăng ký đổi khác đến phòng ban đăng ký marketing có thẩm quyền vào thời hạn 15 ngày kể từ ngày bạn dạng án, quyết định của tandtc có hiệu lực quy định hoặc kết án của Trọng tài có hiệu lực.

Kèm theo hồ nước sơ đk phải gồm phiên bản sao bản án, đưa ra quyết định của tand đã tất cả hiệu lực lao lý hoặc kết án của Trọng tài bao gồm hiệu lực;

- trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhấn được đề xuất đăng ký pháp luật tại điểm a khoản này, cơ sở đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ xem xét và cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của tand đã có hiệu lực quy định hoặc kết luận của Trọng tài bao gồm hiệu lực;

Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp lệ, phòng ban đăng ký kinh doanh phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cập nhật cho người đề nghị đăng cam kết thay đổi.

Trường hợp lắc đầu cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp bắt đầu thì phải thông tin bằng văn bạn dạng cho người ý kiến đề nghị đăng ký biến đổi và nêu rõ lý do.

7. Trường hợp thu hồi Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp vào trường đúng theo sau đây:

- nội dung kê khai trong hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp là mang mạo;

- doanh nghiệp lớn do những người bị cấm thành lập và hoạt động doanh nghiệp theo công cụ tại khoản 2 Điều 17 nguyên tắc Doanh nghiệp 2020 thành lập;

- Doanh nghiệp xong hoạt động kinh doanh 01 năm mà lại không thông báo với cơ sở đăng ký marketing và cơ quan thuế;

- công ty không gửi báo cáo theo vẻ ngoài tại điểm c khoản 1 Điều 216 luật pháp Doanh nghiệp 2020 mang lại Cơ quan tiền đăng ký sale trong thời hạn 06 tháng tính từ lúc ngày hết thời gian sử dụng gửi báo cáo hoặc gồm yêu cầu bởi văn bản;

- Trường phù hợp khác theo đưa ra quyết định của Tòa án, kiến nghị của cơ quan gồm thẩm quyền theo luật pháp của luật.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 27, 28, 30, 212 phép tắc Doanh nghiệp 2020;

- Điều 14, 15, khoản 1 Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

- Phụ lục II-18, Phụ lục VI-1 mang đến VI-5 phát hành kèm theo Thông bốn 01/2021/BKHĐT.

Bài viết liên quan