Quan Hệ Vợ Chồng Tiếng Anh Là Gì

Share:

Bên cạnh giải trí, sở thích, cỗ từ vựng tiếng Anh về những mối tình dục cũng là một trong những chủ đề thường xuyên xuyên mở ra trong những cuộc hội thoại hằng ngày. Vậy làm thế nào để thể hiện và phân tích và lý giải rõ được quan hệ của bản thân tự gia đình, tình cảm, bằng hữu tới công việc? Đừng lo lắng, dưới đây, TOPICA Native sẽ nhảy mí cho bạn các từ bỏ vựng thường gặp gỡ nhất về chủ thể này để các bạn dễ ghi nhớ. Đừng quên đón phát âm nhé!

1. Tự vựng giờ Anh về những mối quan lại hệ

Khi trưởng thành, bọn họ sẽ có không ít mối quan hệ giới tính khác nhau. Từ mái ấm gia đình đến các bạn bè, tình yêu, đồng nghiệp… mặc dù nếu bạn muốn giới thiệu bởi tiếng Anh thì nên dùng trường đoản cú vựng nào? nếu như bạn đang băn khoăn, lo lắng điều này thì chớ lo, bởi TOPICA Native sẽ nhảy mí cho mình bộ từ vựng giờ Anh thường chạm chán nhất khi nói tới chủ đề những mối quan lại hệ.

Bạn đang đọc: Quan hệ vợ chồng tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh về quan hệ trong gia đình

Father (ˈfɑːðə): bố

Mother (ˈmʌðə): mẹ

Child (ʧaɪld): con

Daughter (ˈdɔːtə): bé gái

Brother (ˈbrʌðə): anh trai/em trai

Sister (ˈsɪstə): chị gái/em gái

Son (sʌn): con trai

Husband (ˈhʌzbənd): chồng

Wife (waɪf): vợ

Uncle (ˈʌŋkl): chú/cậu/bác trai

Aunt (ɑːnt): cô/dì/bác gái

Nephew (ˈnɛvju): cháu trai

Niece (niːs): cháu gái

Grandmother (ˈgrænˌmʌðə): bà

Grandfather (ˈgrændˌfɑːðə): ông

Cousin (ˈkʌzn): cả nhà em họ

Grandchild (ˈgrænʧaɪld): cháu

Grandson (ˈgrænsʌn): cháu trai

Granddaughter (ˈgrænˌdɔːtə): con cháu gái

Godfather (ˈgɒdˌfɑːðə): cha đỡ đầu

Godmother (ˈgɒdˌmʌðə): người mẹ đỡ đầu

Stepfather (ˈstɛpˌfɑːðə): tía dượng

Stepmother (ˈstɛpˌmʌðə): bà bầu kế

Mother-in-law (ˈmʌðərɪnlɔ): bà bầu chồng/mẹ vợ

Father-in-law (ˈfɑːðərɪnlɔ): cha chồng/bố vợ

Stepbrother (ˈstɛpˌbrʌðə): nam nhi của chị em kế hoặc ba dượng

Stepsister (ˈstɛpˌsɪstə): phụ nữ của chị em kế hoặc cha dượng

Blue blood (bluː blʌd): cái giống hoàng tộc

Daughter-in-law (dɔːtərɪnlɔ): con dâu

Brother-in-law (ˈbrʌðərɪnlɔ): anh/em rể

Sister-in-law (ˈsɪstərɪnlɔ): chị/em dâu

Single mother (ˈsɪŋgl ˈmʌðə): mẹ đơn thân

Divorce (dɪˈvɔːs): li dị

Bitter divorce (ˈbɪtə dɪˈvɔːs): li thân


*

Từ vựng giờ Anh về các mối quan hệ giới tính được sử dụng thông dụng trong giao tiếp hằng ngày


Từ vựng giờ Anh về mối quan hệ tình cảm

Date (deɪt): hứa hò

Boyfriend (ˈbɔɪˌfrɛnd): bạn trai

Girlfriend (ˈgɜːlˌfrɛnd): chúng ta gái

Husband (ˈhʌzbənd): Chồng

Wife (waɪf): vợ

Mistress (ˈmɪstrɪs): tình nhân

Lover (ˈlʌvə): tín đồ yêu

Engagement (ɪnˈgeɪʤmənt): đính thêm hôn

Breakup (ˈbreɪkˈʌp): sự phân tách tay

Divorce (dɪˈvɔːs): ly hôn

Triangle love (ˈtraɪæŋgl lʌv): tình cảm tay ba

Lovelorn (ˈlʌvlɔːn): thất tình

Un-required love (ˌʌn-rɪˈkwaɪəd lʌv): tình yêu đối kháng phương

Crush (krʌʃ): “cảm nắng” ai đó

First love (fɜːst lʌv): tình yêu đầu

Fall in love (fɔːl ɪn lʌv): phải lòng ai

Lovesick (ˈlʌvsɪk): đau khổ vì yêu

Từ vựng giờ Anh về mối quan hệ đồng đội – thù địch

acquaintance (əˈkweɪntəns): bạn quen

classmate (ˈklɑːsmeɪt): bạn cùng lớp

schoolmate (ˈskuːlmeɪt): các bạn cùng trường

soul mate (səʊl meɪt): tri kỷ

conflict (ˈkɒnflɪkt): mâu thuẫn

emulate (ˈɛmjʊleɪt): cạnh tranh

rival (ˈraɪvəl): đối thủ

enemy (ˈɛnɪmi): kẻ thù

best friend (bɛst frɛnd): đồng bọn nhấn

close friend (kləʊs frɛnd): bạn thân

ally (ˈælaɪ): bạn đồng minh

girl friend (gɜːl frɛnd): các bạn gái

boyfriend (ˈbɔɪˌfrɛnd): các bạn trai

on-off relationship (ɒn-ɒf rɪˈleɪʃənʃɪp): chúng ta bình thường

circle of friends (ˈsɜːkl ɒv frɛndz): một tổ bạn

childhood friend (ˈʧaɪldhʊd frɛnd): chúng ta thời thơ ấu

Từ vựng giờ Anh về mối quan hệ trong công việc

cowroker: đồng nghiệp

client (ˈklaɪənt): cùng sự

business partner (ˈbɪznɪs ˈpɑːtnə): đối tác

boss (bɒs): sếp

staff (stɑːf): nhân viên

customer (ˈkʌstəmə): khách hàng

convention (kənˈvɛnʃən): hội nghị

meeting (ˈmiːtɪŋ): cuộc họp

presentation (ˌprɛzɛnˈteɪʃən): bài bác thuyết trình

interview (ˈɪntəvju): phỏng vấn

delegate (ˈdɛlɪgɪt): đại biểu

schedule (ˈʃɛdjuːl): lên lịch

Các các từ vựng về mối quan hệ

to pop the question (tuː pɒp ðə ˈkwɛsʧən): ước hôn

to get married (tuː gɛt ˈmærɪd): kết hôn

to flirt with (uː flɜːt wɪð): tán tỉnh

to have a crush on (tuː hæv ə krʌʃ ɒn): rung rộng ai đó

to make friend with (tuː meɪk frɛnd wɪð): làm bạn với ai đó

to love at first sight (tuː lʌv æt fɜːst saɪt): yêu từ tầm nhìn đầu tiên

to hit it off (tuː hɪt ɪt ɒf): làm các bạn với ai đó nhanh

to go back years (tuː gəʊ bæk jɪəz): biết ai kia trong một thời gian dài

to settle down (tuː ˈsɛtl daʊn): lập gia đình

to compete with (tuː kəmˈpiːt wɪð): tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với một ai đó

to relate to lớn (tuː rɪˈleɪt tu): liên quan tới

to hang out with (tuː hæŋ aʊt wɪð): đi dạo với ai đó

to get on well with (tuː gɛt ɒn wɛl wɪð): hạnh phúc với ai đó

to thua touch with (tuː luːz tʌʧ wɪð): mất liên lạc với ai đó

Ví dụ:

Linda & Ken got married after knowing each other for many years – Linda với Ken kết hôn sau rất nhiều năm quen biết nhau

I fell in love with him at first sight – Tôi bị rung động anh ấy tức thì từ ánh nhìn đầu tiên

I have lost liên hệ with Ken since he transferred schools – Tôi đã mất liên lạc cùng với Ken kể từ lúc anh ấy chuyển trường

2. Đoạn hội thoại thực hiện từ vựng tiếng Anh về các mối quan liêu hệ

Có thể chúng ta chưa biết, các trường đoản cú vựng tiếng Anh đứng tự do sẽ mang nghĩa khác. Tuy nhiên khi đi theo cụm, một trong những từ vựng sẽ với sắc thái nghĩa khác hoàn toàn. Điều này cũng mang về nhiều trường hợp dở khóc dở cười đấy. Đừng quên giữ lại các cụm từ vựng tiếng Anh thường chạm chán nhất nhằm sử dụng đúng mực bạn nhé!


*

Giao tiếp bằng tiếng Anh sử dụng từ vựng tiếng Anh về những mối quan tiền hệ


A: Hey, you know who the girl with Ken is? – Hey, Cậu biết cô gái đi cùng Ken là ai không?

B: That’s his cousin. Her family recently moved to lớn this city. – Em họ của cậu ấy đấy. Mái ấm gia đình cô ấy mới chuyển đến thành phố này.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Khởi Nghiệp Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử Như Thế Nào

A: Transferring schools will have to get acquainted from the beginning. Hard right – đưa trường sẽ đề nghị làm thân quen lại tự đầu. Vất vả nhỉ

B: Yes, but with a cousin it should be better. But then you care about her? – Đúng rồi, nhưng tất cả anh họ đề xuất cũng đỡ hơn. Mà sau cậu vồ cập cô ấy thế?

A: Well, she’s pretty – À thì, cô ấy xinh mà

B: Isn’t it love at first sight? – không phải yêu từ dòng nhìn đầu tiên đấy chứ?

A: Not sure, but she’s my taste – Không chắn chắn nữa, tuy nhiên cô ấy là gu của tớ

B: Please Ken how to lớn get in touch – Xin Ken cách liên lạc đi

A: Wait for him to lớn come back – Đợi anh ấy quay trở về đã

B: But how is she related to lớn Ken? – nhưng cô ấy họ hàng ra sao với Ken nhỉ?

A: Looks lượt thích Uncle Ken’s daughter. Relatives are also close – dường như là con chú của Ken. Họ hàng cũng gần

B: But we never heard of it. It’s strange? – cầm mà đàn mình chưa lúc nào nghe tới. Kỳ lạ nhỉ?

A: Yes, people just moved in. Have a look at you all the time. – Ừ, tín đồ ta new chuyển mang đến mà. Chú ý cậu xuyên suốt ruột không kìa.

B: Not at all – gồm đâu

Trên đây, TOPICA Native đã nhảy mí cho bạn các tự vựng giờ Anh về những mối quan tiền hệ, bạn cũng có thể áp dụng các cụm từ này vào trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Đừng quên đón hiểu các bài viết tiếp theo của công ty chúng tôi để update các kỹ năng và kiến thức tiếng Anh hữu ích các bạn nhé!

Đánh cất cánh nỗi sợ hãi “mù từ vựng giờ Anh” bằng một phương pháp đặc biệt đã có được 80.000+ fan trên 20 giang sơn áp dụng thành công xuất sắc tại đây.

Bài viết liên quan