Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội

Share:

Đồng thời, bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất đưa bộ nhận diện Ngày biến hóa số nước nhà vào các ấn phẩm trực con đường và thẳng của các sự kiện hưởng ứng Ngày biến đổi số quốc gia.

Bạn đang đọc: Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư hà nội

Sau đây là cỗ nhận diện Ngày thay đổi số giang sơn do bộ Thông tin và Truyền thông công bố:

Logo Ngày chuyển đổi số quốc gia

Logo Ngày chuyển đổi số quốc gia

Backdrop Ngày biến đổi số quốc gia

Backdrop Ngày chuyển đổi số quốc gia

Băng rôn Ngày đổi khác số quốc gia

Băng rôn Ngày biến hóa số quốc gia

Bộ thông tin và truyền thông media phổ cập bộ nhận diện Ngày đổi khác số đất nước 10/10 3

Bộ tin tức và truyền thông phổ cập cỗ nhận diện Ngày đổi khác số nước nhà 10/10 4

Standee Ngày biến đổi số quốc gia

Standee Ngày chuyển đổi số quốc gia

Photobooth Ngày biến đổi số quốc gia

Photobooth Ngày chuyển đổi số quốc gia

Avatar Frame Ngày biến đổi số quốc gia

Avatar Frame Ngày thay đổi số quốc gia

Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhận ra Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 thành phố Hà Nội về vấn đề thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và gợi ý thực hành làm bài thi trắc nghiệm năm 2022;

Sở planer và Đầu bốn đăng cài nội dung Thông báo trên của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 thành phố Hà Nội trên cổng thông tin năng lượng điện tử của Sở planer và Đầu tứ để các thí sinh đăng ký thi tuyển chọn biết, thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Kính gửi:

Các nhà đầu tư quan tâm

 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mời các nhà chi tiêu đăng ký quan tâm triển khai Dự án thành phần 3: Đầu tứ xây dựng hệ thống đường đường cao tốc theo thủ tục đối tác công bốn thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN

1. Mục tiêu, quy mô dự án (dự kiến):

- Mục tiêu:

Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, vành đai liên vùng kinh tế tài chính trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội, kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh giấc Hưng Yên, tỉnh tp bắc ninh và các địa phương khác vào vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, sản xuất không gian phát triển new và giải quyết và xử lý các vấn đề tồn trên của Thủ đô Hà Nội, khai thác tiềm năng áp dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện nay đại; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, trọng trách phát triển kinh tế tài chính - xã hội của non sông theo quyết nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần sản phẩm XIII của Đảng.

- Quy mô dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo cách tiến hành đối tác công tư:

2. Địa điểm triển khai dự án: Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh giấc Bắc Ninh.

3. Thời gian thực hiện nay dự án:

- tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Hoàn thành tháng 01/2023.

- sàng lọc nhà đầu tư: Hoàn thành tháng 6/2023.

- Khởi công xây dựng: Tháng 6/2023.

- Hoàn thành: Cơ phiên bản hoàn thành năm 2026 và chuyển vào khai thác từ năm 2027.

4. Diện tích khía cạnh đất, phương diện nước sử dụng; nhu cầu sử dụng tài nguyên khác (nếu có): Sơ bộ nhu yếu sử dụng đất của Dự án khoảng chừng 1.341 ha.

5. Loại hợp đồng dự án (dự kiến): một số loại hợp đồng Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

6. Sơ bộ tổng mức đầu tư: 56.536 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu nghìn, năm trăm cha mươi sáu tỷ đồng). Cơ cấu nguồn ngân sách như sau:

6.1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 27.089 tỷ đồng (Bằng chữ: nhì mươi bảy nghìn, không trăm tám mươi chín tỷ đồng); trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 18.313 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười tám nghìn, ba trăm mười bố tỷ đồng).

- Ngân sách địa phương: 8.776 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu tỷ đồng).

6.2. Vốn nhà đầu tư thu xếp: 29.447 tỷ đồng (Bằng chữ: nhị mươi chín nghìn, tứ trăm tư mươi bảy tỷ đồng).

7. Sơ cỗ phương án tài chính: Cơ cấu nguồn vốn trong dự án: Vốn cung ứng từ ngân sách nhà nước khoảng chừng 27.089 tỷ đồng, chiếm 48% sơ bộ tổng mức đầu tư chi tiêu dự án thành phần 3; Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ thương mại công so với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng: sơ bộ khung giá, phí thực hiện dịch vụ đường bộ theo phương án tài chính của Dự án; phương án tài chính sẽ tiến hành tính toán quyết định ví dụ theo dụng cụ của pháp chính sách và công dụng đấu thầu khi tiến hành dự án.

Phương án tài chính sơ bộ:

TT

Nội dung

Đơn vị

Giá trị

Tỷ lệ

I

Tổng mức đầu tư (bao bao gồm lãi vay trong thời gian thi công)

tỷ đồng

56.536

 

 

Lãi vay trong thời gian thi công

tỷ đồng

2.357

 

II

Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay)

tỷ đồng

54.179

 

1

Nguồn vốn cung ứng từ ngân sách

tỷ đồng

27.089

48,0%

2

Nguồn vốn đầu tư chi tiêu BOT

tỷ đồng

27.090

 

III

Nguồn vốn chi tiêu BOT bao hàm lãi vay

tỷ đồng

29.447

 

1

Vốn nhà sở hữu

tỷ đồng

4.417

15,0%

2

Vốn vay mượn thương mại

tỷ đồng

25.030

85,0%

IV

Chi phí thực hiện vốn

 

 

 

1

Lãi suất vốn vay mượn trong thời hạn xây dựng

%

10,17

 

2

Lãi suất vốn vay mượn trong thời gian khai thác

%

10,17

 

3

Lợi nhuận hy vọng vốn chủ sở hữu

%

11,77

 

V

Thu phí hoàn vốn dự án

 

 

 

1

Hình thức thu phí

Thu phí kín

2

Mức phí

Theo size giá (thời điểm năm 2027 thu mức phí 1.900 đồng/pcu/ngày đêm)

VI

Kết quả tính toán các chỉ tiêu tài chính

 

 

 

1

Giá trị lúc này ròng (NPV) của dự án

tỷ đồng

478

 

2

Tỷ suất nội hoàn (IRR) của dự án

%

10,66

 

3

Tỷ suất lợi ích - chi phí (B/C) của dự án

 

1,016

 

4

Tỷ suất ưu đãi của dự án

%

10,43

 

5

Thời gian hoàn vốn

năm

21

 

8. Các ưu đãi, bảo đảm an toàn đầu tư: được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư theo điều khoản của pháp điều khoản về chi tiêu theo cách tiến hành đối tác công tư.

9. Cơ chế chia sẻ phần tăng lợi nhuận và giảm doanh thu (nếu có): được áp dụng cơ chế share phần giảm lệch giá theo lao lý của pháp quy định về chi tiêu theo cách thức đối tác công tư.

10. Tên solo vị sẵn sàng dự án: Ban quản ngại lý dự án chi tiêu xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

11. Nguyên tắc xác định hình thức gạn lọc nhà đầu tư như sau:

- Đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển vào trường thích hợp có từ 06 nhà đầu tư chi tiêu được thành lập theo pháp luật việt nam trở lên đăng ký quan tâm;

- Đấu thầu rộng lớn rãi trong nước trong trường hòa hợp có bên dưới 06 nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật việt nam đăng ký quan tiền tâm.

II. NỘI DUNG CẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ, BÊN đến VAY

1. Khảo sát về kĩ năng triển khai dự án giống như (về lĩnh vực, quy mô….) của khu vực tư nhân:

- Về nghành nghề đầu tư: Giao thông vận tải (đường bộ, cầu đường giao thông bộ, nút giao)

2. Khảo sát về một số trong những yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện dự án:

Một số nội dung cơ bạn dạng về yêu cầu, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật nhà yếu thực hiện dự án:

- Giải phóng mặt phẳng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh với bề rộng B= (90 - 135)m. Tuyến phố cao tốc được chi tiêu phân kỳ với quy mô phân kỳ 04 làn xe cao tốc hạn chế. Thực hiện hình thức thu phí tự động không giới hạn trong quá trình khai thác, vận hành.

- Các nhân tố hình học có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh đường đường cao tốc (Tiêu chuẩn TCVN 5729:2012); xây đắp cầu đường đi bộ theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017.

Xem thêm: Top 1001 Stt Hài Hước Tình Yêu Vui Nhộn Đang Hot Trên Cộng Đồng Mạng

3. Đánh giá của nhà đầu tư, bên cho vay về tính hấp dẫn, khả thi của dự án; mức lợi tức đầu tư trên vốn chủ sở hữu kỳ vọng của nhà đầu tư; nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư chi tiêu xây dựng Dự án thành phần 3 nêu trên;…

4. Các câu chữ khác: Xin ý con kiến của nhà đầu tư các nội dung khác có liên quan.

III. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ quan tiền TÂM

1. Nhà đầu tư chi tiêu quan tâm cung cấp các thông tin gồm những: Hồ sơ về tứ cách pháp lý; năng lực, kinh nghiệm tương ứng với thông tin dự án nêu tại Mục I Thông báo này; phản hồi của nhà đầu tư chi tiêu đối với các ngôn từ khảo sát ý kiến của cơ sở có thẩm quyền; thông tin liên lạc của nhà đầu tư.

2. Thời khắc hết hạn đăng ký: 09 giờ đồng hồ 00 phút, ngày....../10/2022 .

3. Thông tin liên hệ của cơ quan có thẩm quyền:

+ phòng ban có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

+ Số điện thoại: 024.38253536.

4. Thông tin của phòng ban đăng cài đặt và tổ chức đón nhận thông tin của nhà đầu tư:

+ Cơ quan: Sở kế hoạch và Đầu bốn TP Hà Nội.

Kính gửi:

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phôi giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp vận động số 0109852700, 0109879445 và 02 công văn thông báo yêu mong tập huấn cùng với phôi các mẫu so sánh vày cơ quan lại Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên hỗ trợ không buộc phải được in ra từ cùng một biểu mẫu.

- con dấu đóng ra hình vết "PHÒNG ĐĂNG KÝ kinh DOANH" trên mẫu so sánh bởi cơ quan liêu Cảnh sát khảo sát - Công an quận Long Biên hỗ trợ không đóng ra hình vết tròn "PHÒNG ĐĂNG KÝ khiếp DOANH" trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số 0109852700, số 0109879445 và 02 công văn thông báo yêu cầu tập huấn. Hình vệt trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vận động số 0109852700, số 0109879445 và 02 công văn thông báo yêu cầu tập huấn được tạo ra bằng phương pháp in mầu kỹ thuật số.

Theo tóm lại giám định nêu trên, tổ chức/công dân đã làm giả nhỏ dấu, tài liệu của Phòng Đăng ký sale - Sở kế hoạch và Đầu tứ Hà Nội. Trường hòa hợp phát hiện có đối tượng người sử dụng giả mạo tài liệu và tư cách của Sở kế hoạch và Đầu tư, đề nghị tổ chức, công dân chủ động thông tin tố giác với phòng ban công an nhằm xử lý hành vi vi phạm luật theo quy định.

Sở kế hoạch và Đầu bốn trân trọng thông báo để tổ chức, cá nhân theo thông tin được biết về văn bản mạo danh đang xẩy ra để tổ chức, cá nhân được biết.

Trân trọng!

Tên dự án đầu tư: cơ sở y tế chuyên khoa mắt chuyên môn cao Sài Gòn Hà Nội.

Tên nhà đầu tư: Công ty cp Bệnh viện mắt Sài Gòn (trước đây là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện đôi mắt Thái Thành Nam).

Địa điểm thực hiện dự án: lô khu đất B15-CC2 thuộc khu vực đô thị mới Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc từ bỏ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tình trạng dự án đầu tư: Đã kết thúc hoạt động.

Lý do ngừng hoạt cồn dự án đầu tư: Nhà chi tiêu quyết định chấm dứt hoạt động vui chơi của dự án đầu tư.

Sở chiến lược và Đầu bốn thành phố Hà Nội trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan