PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ

Share:

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất với hợp chất, vào đó nguyên tử của đơn chất gắng thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Bạn đang đọc: Phản ứng thế là gì

- Ví dụ: fe + 2HCl→ FeCl2 + H2↑

Phản ứng bên trên là phản ứng thế do đơn chất sắt đã nạm thế nguyên tử của nguyên tố hiđro trong hợp chất axit HCl.

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm kiếm hiểu bỏ ra tiết về phản ứng thế nhé.

1. Khái niệm phản ứng thế là gì?

Phản ứng thế theo định nghĩa là phản ứng hóa học mà lại trong đó nguyên tử của nguyên tố này ở dạng đơn chất nắm thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất.

2. Phương trình phản ứng thế

- vào hoá học vô cơ:

+ Phản ứng thế trong hóa học vô cơ bao giờ cũng có sự nuốm đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

+Phản ứng thế về bản chất là phản ứng hóa học mà lại trong đó một nguyên tố có độ hoạt động hóa học mạnh hơn (ở những điều kiện cụ thể về nhiệt độ và áp suất) sẽ thay thế cho nguyên tố bao gồm độ hoạt động hóa học yếu hơn trong hợp chất của nguyên tố này, như phản ứng sau:(A + BX→ AX + B)

-Trong hóa học hữu cơ, phản ứng thế được biết là phản ứng hóa học mà lại trong đó một team của một hợp chất được nắm bằng một đội khác.

3. Một số ví dụ phản ứng thế thường gặp

Một số phản ứng thế tốt gặp:

+Trong hóa vô cơ

(Fe + HCl→ FeCl2 + H2)

(2Al + 6HCl→ 2AlCl3 + 3H2)

(3Cl2 + 2NH3→ 6HCl + N2)

(Zn + CuCl2→ Cu + ZnCl2)

(2HCl + Zn→ H2 + ZnCl2)

(2C + SiO2→ 2CO + Si)

(Fe + CuCl2→ Cu + FeCl2)

(Fe + H2SO4→ H2 + FeSO4)

(2AlCl3 + 3Mg→ 2Al + 3MgCl2)

(3Cl2 + 6Fe(NO3)2→ 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3)

+Trong hóa hữu cơ

*
Phản ứng thế là gì?" width="537">

a. Phản ứng thế trong hóa vô cơ

- trong chương trình hóa học phổ thông, người ta tuyệt đề cập đến hàng Beketop, đây sẽ là hàng để đối chiếu độ hoạt động hóa học của một số kim loại với nhau với so vớihiđro. Mặc cho dù vậy thì dãy này chỉ thể hiện mang lại một số kim loại điển hình ở điều kiện tiêu chuẩn. Vào thực tế, ở nhiệt độ cao thì một số phi kim như cacbon có khả năng thế chỗ của kim loại vào hợp chất của nó.

-Ví dụ phản ứng khử oxit sắt (III) là một phản ứng thế điển hình:(3C + Fe2O3→ 3CO + 2Fe)

-Dãy hoạt động hóa học (dãy beketop):

*
Phản ứng thế là gì? (ảnh 2)" width="560">

b. Phản ứng thế trong hóa hữu cơ

-Phản ứng thế ở các hợp chất hữu cơ được chia thành các loại như sau:

-Phản ứng thế ái lực hạt nhân.

Xem thêm: Wap Tai Game Java Games Mobile Hay Cho Điện Thoại, Offline Java Games

-Phản ứng thế ái lực điện tử.

-Phản ứng thế gốc.

***Lưu ý:

-Phản ứng này thường gặp ở những hiđrocacbon no, được cam kết hiệu là S.

-Phản ứng thế halogen trong các phân tử ankan sẽ xảy ra theo cơ chế gốc (cơ chế SR).

-Đây là một phản ứng dây chuyền. Vày đó, muốn khơi mào phản ứng, cần phải chiếu sáng hoặc thêm các chất dễ phân hủy thành gốc tự vày hoạt động vào.

Ví dụ:Xét quy trình phản ứng giữa metan và clo, phản ứng xảy ra theo cơ chế gốc, trải qua 3 giai đoạn: khơi mào, vạc triển mạch, tắt mạch.

-Khơi mào:

(Cl2→ Cl’ + Cl’) (điều kiện: tia nắng khuếch tán).

Bài viết liên quan