{chùm} thơ tâm trạng về cuộc sống viết bởi dòng lệ nhạt nhòa