Nhà kho tiếng anh

Share:
■ annex storage annex
■ baông chồng room
■ depository
■ stochồng room
■ storage facilities
■ storage room
■ store
■ storehouse
■ storeroom
■ Storeroom (Store-room)
chái bên kho
■ loft
fan thao tác làm việc trong nhà kho
■ yardman
nhà kho trường đoản cú động
■ automated storage facility
tòa công ty kho lạnh
■ cold storage building

■ godown
■ grange
■ magazine
■ shed
bên kho bến tàu: con quay shed
bên kho đựng đầu tàu: locomotive shed
công ty kho dọc: longitudinal shed
nhà kho nổi: floating shed
nhà kho nông nghiệp: agricultural shed
công ty kho quay: turning shed
đơn vị kho tròn: circular shed
■ storage
■ storage building
■ storage shed
■ store
■ store building
■ store house
■ warehouse
bên kho đựng hàng: warehouse
bên kho đựng hàng: goods warehouse
■ warehouse building
khu vực công ty kho được thiết kế lạnh
■ refrigerated depot section
lối đi trong đơn vị kho
■ aisle way
bên kho đựng hàng
■ freight house
bên kho bao gồm mái che
■ shed, deport, storehouse
tòa bên kho lạnh
■ cold-storage building
tòa nhà kho lạnh
■ refrigeration building

Bài viết liên quan