Ngày 9 tháng 9 năm 2019, dân mạng sốt vì ngày trùng cửu: tốt hay xấu?