Phần mềm cài key nhân đôi ip liên minh huyền thoại, gold