Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi

Share:
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mối tình dục như thế nào sau đấy là tình dục thân giá trị cùng giá trị trao đổi?

A. 1m vải vóc + 5kg thóc = 2 tiếng.

B. 2m vải vóc = 10kg thóc = 4 giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi

C. 1m vải vóc = 5kilogam thóc.

D. 1m vải = 2 tiếng đồng hồ.


*

Chọn đáp án B

Theo SGK GDCD trang 15 thì quý giá của sản phẩm & hàng hóa được bộc lộ thông qua cực hiếm đàm phán. Giá trị dàn xếp là 1 trong những quan hệ tình dục về con số, tuyệt tỉ lệ thành phần hội đàm giữa các sản phẩm & hàng hóa có mức giá trị thực hiện khác biệt. Trên Thị phần, fan ta thảo luận các sản phẩm & hàng hóa với nhau theo hồ hết tỉ lệ thành phần nhất quyết, về thực chất là đàm phán mọi lượng lao hễ hao tầm giá cân nhau chứa đựng trong các hàng hóa đó. Vậy đáp án đúng là2m vải vóc = 10kilogam thóc = 4 tiếng.Mối quan hệ như thế nào sau đây là tình dục thân giá trị và cực hiếm trao đổi?

A. 1m vải = 5kilogam thóc.

B. 1m vải vóc + 5kg thóc = 2 tiếng đồng hồ.

C.1m vải vóc = 2 tiếng đồng hồ.

D. 2m vải = 10kilogam thóc = 4 giờ.


Cho bảng số liệu sau:

Nhóm tiếp tế (triệu m) Số lượng mặt hàng hóa Thời gian lao rượu cồn lẻ tẻ để tiếp tế 1m vải vóc (giờ)
A 10 1
B 5 2
C 85 3

Hãy tính thời gian lao cồn xã hội cần thiết của một mét vải làm cửa hàng xác minh Ngân sách 1 mét vải đẩy ra trên thị trường?

A. 2,5 giờ

B. 2,75 giờ

C. 2 giờ

D. 3 giờ


Giá trị hiệp thương là quan hệ về con số đàm phán giữa các hàng hóa có

A. Giá trị khác nhau

B. Giá cả khác nhau

C. Giá trị áp dụng không giống nhau

D. Số lượng không giống nhau


Giá trị trao đổi là mối quan hệ về con số thương lượng giữa các hàng hóa có

A. Giá trị khác nhau

B. Giá cả khác nhau

C. Giá trị sử dụng khác nhau

D. Số lượng không giống nhau


Giá trị thảo luận là quan hệ về số lượng trao đổi thân những sản phẩm & hàng hóa có

A. giá thành không giống nhau.

B. số lượng không giống nhau.

C. giá trị khác biệt.

D. quý hiếm thực hiện khác nhau.


Giá trị điều đình là mối quan hệ về con số thương lượng thân những hàng hóa có

A. Giá trị khác nhau

B. Giá cả không giống nhau

C. Giá trị thực hiện không giống nhau

D. Số lượng khác nhau


Nhóm A thêm vào được 5 triệu mét vải cùng với thời hạn lao động cá biệt là 1 giờ/m vải. Nhóm B cung ứng được 10 triệu mét vải với thời hạn lao rượu cồn đơn nhất là 2 giờ/m vải vóc. Nhóm C thêm vào được 80 triệu mét vải cùng với thời hạn lao hễ đơn nhất là một trong.5 giờ/m vải. Vậy thời hạn lao đụng thôn hội nhằm sản xuất ra vải bên trên Thị trường là

A.

Xem thêm: Cách Thu Nhỏ Màn Hình Fifa Online 3, Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Fifa Online 3 M

1 giờ đồng hồ.

B.2 tiếng đồng hồ.

C.1.5 tiếng.

D.2.5 giờ đồng hồ.


Thấy vải thiều giá tốt, anh V định chặt quăng quật 3ha Ổi sẽ đến thu hoạch để trồng vải thiều trong những lúc cơ quan chức năng thường xuyên khuyến cáo bạn dân không tăng diện tích vải thiều bởi đang dẫn cho tình trạng cung thừa quá cầu. Để phù hợp với quy hiện tượng quý hiếm với để cung ứng gồm lãi, trường hợp là V, em sẽ

A. phá hết ổi đưa lịch sự tLong vải vóc thiều.

B. phá ổi tuy thế ko tdragon vải vóc thiều.

C. chăm lo vườn cửa ổi khiến cho năng suất cao hơn.

D. phá một phần vườn ổi nhằm trồng vải thiều.


Giá trị hiệp thương là một quan hệ giới tính về số lượng, giỏi tỉ lệ thành phần trao đổi thân những mặt hàng hoá có giá trị sử dụng

Bài viết liên quan