Mối quan hệ giữa phương pháp và phương pháp luận

Share:

PGS, PTS.

Bạn đang đọc: Mối quan hệ giữa phương pháp và phương pháp luận

Hoàng Chí Bảo; GS. Nguyễn Đǎng Mạnh;GS, PTS. Đỗ Hữu Châu; PTS. Nguyễn Thanh Tuấn; PGS. Song Thành

Lời giới thiệu"Một số vấn đề cách thức luận và phương pháp nghiên cứu vớt về hồ nước Chí Minh" là 1 trong những công trình khoa học thành lập và hoạt động đúng lúc, có mức giá trị khoa học, gồm những khuyến cáo mới so với môn hcm học nghỉ ngơi nước ta.Công trình ban đầu từ việc xác định hai khái niệm phương thức luận và phương pháp nghiên cứu, nói như một nhà phương thức luận học phương Tây, tác giả cuốn Động thái về phân tích khoa học tập xã hội (Dynamique de la recherche en sciences sociales) tức là con con đường lôgích của sự phân tích mà nhiều người ứng dụng, bao gồm:- Hệ quan điểm vận dụng;- thao tác luận vào nghiên cứu, tức hệ trình (ordre) về những giải pháp và biện pháp làm nạm thể.Những luận thuyết người sáng tác đưa ra phần lớn đúng, đã chỉ ra được tiến trình sáng chế của sự nghiên cứu nhằm có được ý đồ khoa học đã được xác định.Từ đó, một ưu điểm thứ nhị của dự án công trình là bắt đầu từ một đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu vớt đặc biệt, người sáng tác đã phát lên một cách rất quan trọng là xác minh những nguyên tắc phương thức luận đặc điểm của việc nghiên cứu và phân tích Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Repair Zip After Unexpected End Of Archive ” Rar/Zip Message

Đây là 1 vấn đề trọn vẹn mới.Hồ Chí Minh là 1 trong nhân đồ gia dụng vĩ đại, đứng về khoa học, nói theo một cách khác đó là một đối tượng người dùng nghiên cứu mang ý nghĩa chất tổng thể: tư tưởng, hành động, nhân cách, đời sống riêng, trước tác về thiết yếu trị, báo chí, thơ ca, các chuyển động quốc tế,... Như vậy, phải có một phương thức luận và cách thức riêng mới nghiên cứu và phân tích và hiểu rõ được đặc thù kỳ vĩ toàn diện của hồ Chí Minh.Các tác giả đã tiến hành được điều này bằng mức độ suy tư, search tòi, tổng kết và khuyến cáo của mình. Từ rất nhiều nguyên tắc cách thức luận đặc điểm của việc nghiên cứu, những tác đưa đã vận dụng sinh đụng và nhất quán vào việc khám phá và xác định các phương thức liên ngành và chăm ngành trong nghiên cứu và phân tích về hồ nước Chí Minh.Các phương pháp nghiên cứu tiểu sử, thơ vǎn, ngôn ngữ,... Của tp hcm được tác giả trình bày khá tỉ mỉ, cụ thể với nhiều bằng chứng phong phú, bao gồm chọn lọc, theo một lôgích kỹ thuật chặt chẽ, có ý nghĩa chỉ dẫn thiết thực đối với những nhà phân tích trẻ mới bước vào chuyên ngành này. Phương thức luận liên ngành đã được vận dụng với một hiểu biết tương đối sâu sắc.Với những vì sao trên, tôi review cao công trình này, một công trình đựng nhiều tìm tòi, tìm hiểu mới, có trình độ chuyên môn khái quát tháo cao, một góp phần rất có ích vào việc phân tích Hồ Chí Minh đang được triển khai thoáng rộng ở nước ta.Xin trân trọng trình làng với chúng ta đọc.

Giáo sư, Viện sĩ. Hoàng Trinh

Bài viết liên quan