MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN LÀ GÌ

Share:

1. ARN (axit ribonucleic) nằm trong axit nucleic

- kết cấu từ những nguyên tố: C, H, O, N và P.

Bạn đang đọc: Mối quan hệ giữa gen và arn là gì

- Đại phân tử nhưng form size và khối lượng nhỏ hơn những ADN.

- kết cấu theo phép tắc đa phân.

- Đơn phân là nucleotit:

+ 1 phân tử mặt đường C5H10O5.

+ 1 phân tử axit photphoric (H3PO4).

+ Bazo nito: A, U, G, X.

*

- Tùy theo công dụng mà tạo thành 3 một số loại khác nhau:

+ ARN thông tin (mARN): truyền đạt tin tức quy định cấu trúc của protein buộc phải tổng hợp.

+ ARN vận chuyền (tARN): chuyên chở axit amin tương ứng tới chỗ tổng đúng theo protein.

+ ARN riboxom (rARN): thành phân kết cấu nên riboxom – là vị trí tổng hợp yêu cầu protein.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Microsoft Windows Logo Lớp 4, Download Microsoft Windows Logo (Mswlogo)

*

So sánh ADN và ARN

Đặc điểm

ARN

ADN

Số mạch 1-1

1

2

Các loại đơn phân (bazo nito)

A, U, G, X

A, T, G, X


70716
70719

2. ARN được tổng phù hợp theo nguyên tắc nào?

- diễn ra trong nhân, tại các NST trực thuộc kì trung gian làm việc dạng tua mảnh chưa xoắn.

- Tổng hợp dựa vào khuôn mẫu là ADN dưới tác động ảnh hưởng của enzim.

- Diễn biến:

*

+ Gen dỡ xoắn và bóc dần 2 mạch.

+ các nu tự do thoải mái của môi trường thiên nhiên liên kết với nu trên 1 mạch của ADN khuôn thành từng cặp nucleotit để hiện ra mạch ARN.

+ ngừng quá trình ARN rời khỏi gen, ra đi tế bào hóa học để thực hiện quá trình tổng thích hợp protein.

+ Phân tử ARN được tổng hợp có tên là mARN vìđược tổng hợp dựa vào khuôn mẫu là gen mang thông tin kết cấu một các loại protein.

+ quá trình tổng phù hợp tARN cùng rARN cũng theo phép tắc tương tự.

- quy trình tổng phù hợp ARN dựa vào một mạch đơn của gen.

- Sự link giữa những nu tuân theo vẻ ngoài bổ sung: A – U, T – A, G – X, X – G (khác với nhân đôi ADN là A – T).

- Trình tự những các nucleotit trên mạch khuôn của gen hiện tượng trình tự các nucleotit vào mạch ARN.


70723
70718
70722
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Đóng góp

lưu lại
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân giờ đồng hồ anh thí điểm Đạo đức thoải mái và tự nhiên và thôn hội Khoa học lịch sử dân tộc và Địa lý giờ việt công nghệ tự nhiên vận động trải nghiệm, hướng nghiệp chuyển động trải nghiệm sáng tạo
bộ sách
lịch trình cũ hỗ trợ học sinh học sách Cánh Diều cung ứng học sinh học tập sách Kết nối trí thức với cuộc sống cung cấp học sinh học tập sách Chân trời sáng chế
nhà đề cha
Đang tải dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang thiết lập dữ liệu...
nội dung

Bài viết liên quan