Mô hình dữ liệu quan hệ

Share:

1. Mô hình dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm quy mô dữ liệu

- mô hình dữ liệu là một trong những tập hợp các khái niệm, dùng để làm mô tả CTDL, các làm việc dữ liệu, các ràng buộc tài liệu của một CSDL

- các loại quy mô dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình tài liệu bậc cao) cho diễn đạt CSDL ở mức khái niệm với mức size nhìn.

Bạn đang đọc: Mô hình dữ liệu quan hệ

Môhình đồ vật lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho thấy dữ liệu được tàng trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan hệ

- mô hình dữ liệu quan hệ giới tính được E.F.Codd khuyến nghị năm 1970. Trong tầm 20 năm quay trở về đây các hệ csdl theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

- Trong quy mô quan hệ:

Về phương diện cấu trúc: tài liệu được thể hiện trong các bảng (hàng, cột).Về mặt làm việc trên dữ liệu: tất cả thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về khía cạnh ràng buộc dữ liệu: tài liệu trong một bảng phải thoả mãn một số ràng buộc.

2. Cơ sở tài liệu quan hệ

a. Khái niệm

- database quan hệ: csdl được xây dựng trên quy mô dữ liệu quan lại hệ.

- Hệ QTCSDL quan hệ nam nữ : Hệ QTCSDL quan liêu hệ dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai quật CSDL quan lại hệ.

Xem thêm: Lá Lành Dùm Lá Rách Là Gì - Giải Thích Câu Tục Ngữ “Lá Lành Đùm Lá Rách”

- Những đặc trưng của csdl quan hệ:

Mỗi quan liêu hệ gồm một tên sáng tỏ với tên những quan hệ khác.Các cỗ là phân minh và máy tự các bộ là không quan trọng.Mỗi thuộc tính gồm một tên riêng biệt và máy tự các thuộc tính là ko quan trọng.Quan hệ không có thuộc tính nhiều trị hay phức hợp.

b. Ví dụ

- Để thống trị học sinhmượn sách ở 1 trường học, thông thườngquản lí các thông tin sau:

Thông tin tín đồ mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)

*

c. Khóa và liên kết giữa các bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một trong tập tất cả một hay 1 số ở trong tính của bảng minh bạch được các cá thể.

- Khoá chính:

Một bảng gồm thể có khá nhiều khóa. Trong những khóa của một bảng người ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa có tác dụng khóa chính. Lúc nhập tài liệu cho một bảng, quý giá của mọi cỗ tại khóa chủ yếu không được nhằm trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác minh khóa phụ thuộc vào dục tình lôgic của những dữ liệu chứ không nhờ vào vào giá trị của các dữ liệu.Nên chọn khóa đó là khóa có ít nằm trong tính nhất.

- Liên kết: thực ra sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Chẳng hạn thuộc tính số thẻ là khóa của bảng tín đồ mượn xuất hiện thêm lại sống bảng mượn sách đó tạo nên liên kết thân 2 bảng này.

Bài viết liên quan