Giảng phã¡p tại phã¡p hội minh huệ net mæ°á»i näƒm