Ca sĩ minh tuyết: tôi và ông xã chưa nghĩ tới chuyện có con