Mệnh đề quan hệ với giới từ

Share:

Như chúng ta đã biết, Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó gồm thể bao hàm nhiều từ tốt có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải phù hợp rõ rộng về danh tự đứng trước nó. Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay các trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh từ đứng trước nó. Mời độc giả theo dõi bí quyết dùng relative pronouns with prepositions/Mệnh đề quan hệ bao gồm giới từ bên dưới đây.

Bạn đang đọc: Mệnh đề quan hệ với giới từ


*
*
Cách cần sử dụng relative pronouns withprepositions/Mệnh đề quan tiền hệ bao gồm giới từ

Bài viết đang được quan trọng tâm nhất:

1. Giới trường đoản cú trước đại từ quan hệ tình dục (Preposition + relative pronoun + clause)

Khi đại từ dục tình (relative pronouns) có tác dụng túc tự (tân ngữ) cho một giới từ bỏ (prepositions), bọn họ có hai cách viết như sau:

Eg1: The man about whom you are talking is my brother.

Người lũ ông cơ mà tôi đang nói đến là anh trai của tôi.

Eg2: The picture at which you are looking is very expensive.

Bức ảnh mà ai đang nhìn rất đắt tiền đấy.

2. Giới từ bỏ sau động từ (Preposition after the verb)

Eg1: The man (whom) you are talking about is my brother.

Người đàn ông mà tôi đang nói đến là anh trai của tôi.

Eg2: The picture which you are looking at is very expensive.

Bức ảnh mà ai đang nhìn rất thông minh đấy.

Chú ý:

Whom (cho người) cùng Which (cho vật) là hai đại từ dục tình duy nhất có giới từ bỏ đi kèm.Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ giới tính (MĐQH) thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ (ĐTQH) và có thể dùng That thay thế cho Whom với Which vào MĐQH xác định.

Eg1: I can’t remember the name of the hotel we stayed at.

Tôi cấp thiết nhớ tên của khách sạn mà bọn họ đã ở.

Eg2: This is the màu sắc we’ve finally decided on.

Đây là màu cơ mà cuối cùng bọn họ đã quyết định.

Khi giới trường đoản cú đứng trước ĐTQH thì ta ko thể bỏ ĐTQH với không thể dùng That thay mang lại Whom cùng Which.

Cách dùng của các cấu trúc khởi đầu cho mệnh đề quan hệ:

all, most, none, neither, any, either, some, (a) few, both, half, each, one, two, several, many, much, + of whom/which.Eg1: I have two sisters, both of whom are students.

Tôi gồm hai fan chị, cả hai các là sinh viên.

Eg2: He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

Anh ấy hỏi tôi không hề ít câu hỏi, đa số trong số kia tôi cấp thiết trả lời.

Eg3: Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

Daisy có bố anh em, tất cả đều là giáo viên.

Eg4: My mother tried on three dresses, none of which fitted her.

Mẹ tôi vẫn mặc thử bố chiếc váy, dẫu vậy không chiếc nào vừa với bà ấy.

Xem thêm: Làm Thơ 4 Chữ Về Gia Đình Hay ❤️️ Câu Thơ Ý Nghĩa Nhất, Top 9 Thơ 4 Chữ Về Ông Bà Mới Nhất 2022

Bài tập mệnh đề quan liêu hệ có giới từ

Chọn giải đáp đúng tốt nhất để xong xuôi những câu sau đây:

1. The women ________ I gave the money were glad.

A. Khổng lồ whom B. To lớn that C. For whom D. For that

2. The periodic table contains all the elements, ________ has a particular atomic weight and atomic number.

A. Which of each B. Each of which C. Which each D. Each

3. Did you see the men ________I gave the money?

A. Khổng lồ whom B. Which C. From whom D. To that


Hi vọng cụm từ tiếng Anh viết tắt tốt về tình yêu sẽ giúp bạn thêm kinh nghiệm tay nghề từ vựng giờ đồng hồ Anh

Ngoài ra, xem ngay khóa huấn luyện luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM

Tặng ngay Voucher khoản học phí khi NHẬN TƯ VẤN trên diymcwwm.com


4. They asked me a lot of questions, _____ I couldn’t answer.

A. Most of which B. Of which most C. Most of that D. Of that most

5. The man _______ is my teacher.

A. Who she is speaking lớn B. Whom she is speaking with C. To lớn whom she is speaking D. To whom she is speaking with

6. The concert ____ I listened last weekend was boring.

A. To that B. To which C. About which D. For which

7. I don’t know the reason ____ she hasn’t talked lớn me recently.

A. On which B. For which C. Of which D. About which

8. I like the village ____ I used to lớn live.

A. In that B. In where C. Which D. In which

9. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.

A. At whom B. For whom C. Lớn whom D. From whom

10. The knife ____ we cut bread is very sharp.

A. With that B. Which C. With which D. That

11. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of forests.

A. Who B. Whom C. To whom D. To lớn that

12. He is only one boy____ in this game.

A. Who participating B. Participated C. Khổng lồ participate D. Who participate.

13. This is the seventh person____ late.

A. Coming B. Khổng lồ come C. Come D. All are correct

14. The United States consists of fifty states, ______ has its own government.

A. They each B. Each of which C. Hence each D. Each of that

15. I saw a lot of new people at the party, _______ seemed familiar.

A. Some of whom B. Some of who C. Whom D. Some of that

16. The concert ____ I listened last weekend was boring.

A. To lớn that B. To lớn which C. About which D. For which

17. I lượt thích the village ____ I used to lớn live.

A. In that B. In where C. Which D. In which

18. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.

A. At whom B. For whom C. Khổng lồ whom D. From whom

19. The knife ____ we cut bread is very sharp.

A. With that B. Which C. With which D. That

20. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of forests.

A. Who B. Whom C. To whom D. To that

21. The speech ___ we listened last night was information.

A. Khổng lồ which B. Which lớn C. Khổng lồ that D. ThatXem nội dung rất đầy đủ tại:https://123doc.net/document/2631999-dai-tu-quan-he-di-voi-gioi-tu.htm

ĐÁP ÁN:

1A, 2B, 3A, 4A, 5C, 6B, 7D, 8D, 9D, 10C, 11C, 12C, 13B, 14B, 15A, 16B, 17D, 18D, 19C, 20C, 21A.


nhiều người đang cần tìm học tập IELTS nhưng dường như không biết nên chọn khóa học tập nào? cấp tốc tay còn lại thông tin bên dưới để được tư vấn lộ trình học tập miễn phí.

Bài viết liên quan