MỆNH ĐỀ QUAN HỆ VIẾT LẠI CÂU

Share:

Trước khi hợp tác vào làm bài xích tập về mệnh đề Quan hệ, chúng ta yêu cầu quay trở về học tập bài triết lý về Mệnh Đề Quan Hệ (Relative sầu Clauses). Bài kim chỉ nan đã chứng thật cho mình các một số loại mệnh đề dục tình, những đại từ quan hệ với cả trạng từ bỏ quan liêu hệ.

Bạn đang đọc: Mệnh đề quan hệ viết lại câu

Các phần bài tập này đang mất khoảng tầm 30 phút nhằm kết thúc tổng thể, vậy đề nghị các bạn hãy dành riêng hẳn ra khoảng 1 thời hạn khoảng 1 tiếng học tập tất cả ôn lại kiến thức về mệnh đề quan hệ tình dục, sau đó làm bài xích tập mệnh đề quan hệ nhé. Đặc biệt, với các bạn nào làm cho không nên nhiều, thì nên cần quan trọng xem xét ôn lại kỹ năng lý thuyết về mệnh đề dục tình nha.

*
Bài tập mệnh đề quan tiền hệ trong giờ đồng hồ Anh
MỤC LỤC Ẩn
I – những bài tập
Bài 1
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4:
Bài 5
II – Đáp án
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

I – Bài tập

Bài 1

Chọn đáp án đúng nhất

Mr. Ken, ______ is living next door, is a dentist.

A. that B. who C. whom D. what


*

2. Her computer ______ was my friend’s got broke.

A. which B. whom C. who D. that

3. The man _______ she wanted khổng lồ see her family.

A. which B. where C. whom D. who

4. Her grandmother, _______ is 70, often takes exercise.

A. what B. who C. where D. which

5. The woman _______ came here two days ago is her professor.

A. who B. that C. whom D. what

6. The really happy people are those ……enjoy their daily work

A. what B. who C. which D. where

7. Freedom is something for ________ millions have sầu given their lives.

A. which B. where C. whom D. who

8. My girlfriover loves tokbokki, _________ is Korean food.

A. which B. where C. whom D. who

9. Blair has passed the exam last week, ________ is great news.

A. who B. that C. which D. whom

10. The book ________ is in the oto is his brother’s.

A. who B. that C. which D. whom

The man_____ lives behind my house is a doctor.

A.that B. who C. which D. whom

Peter, _____ I played video games with on the weekover, was younger than me.

A.that B. who C. which D. whom

The old building__________is in front of my house fell down.

A. of which B. which C. whose D. whom

We’ll come in July __________the schools are on holiday.

A. that B. where C. which D. when

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học tập liệu độc quyền vì chưng diymcwwm.com gây ra, cung cấp không thiếu kỹ năng căn nguyên giờ đồng hồ Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp cùng quãng thời gian ôn luyện bài bản 4 khả năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Sở sách này dành cho:

☀ Học viên nên học tập bền vững và kiên cố nền tảng gốc rễ tiếng Anh, phù hợp với tất cả độ tuổi.

☀ Học sinc, sinc viên đề nghị tư liệu, lộ trình cẩn thận để ôn thi cuối kỳ, những kì thi tổ quốc, TOEIC, B1…

☀ Học viên đề nghị hạn chế và khắc phục nhược điểm về nghe nói, trường đoản cú vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Bài 2:

Chọn câu trả lời đúng

21. The film about _____ they are talking about is fantastic.

A. who

B. which

C. whom

D. that

22. The people ____ for the bus in the rain are getting well.

A. waiting

B. to wait

C. waited

D. wait

23. He is the boy _______ is my best friend.

A. that

B. whom

C. who

D. Avà C

ĐỌC THÊM 75 bài xích giảng giờ đồng hồ anh cực kì hữu dụng dành cho những người mất gốc

24. I have a message for people _____ by the traffic chaos.

A. khổng lồ delay

B. who delay

C. delayed

D. who delaying

25. I live in a pleasant room ____________ the garden.

A. to lớn overlook

B. overlooking

C. overlooked

D. which overlooking

26. Melanie was the only person _____ a letter of thanks.

A. wrote

B. written

C. lớn write

D. writing

27. The pilot was the only man _______ after the crash.

A.was rescued

B. rescued

C. rescuing

D. lớn be rescued

28. I met a lot of new people at the các buổi party ________ names I can’t rethành viên.

A. whose

B. which

C. who

D. whom

29. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day.

A. which

B. where

C. when

D. why

30. Tell me the reason ______ you were absent yesterday.

A. where

B. when

C. why

D. that

Bài 3:

Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

The man is her father. You met him last week.

➔ _______________________________________.

2. Zoe likes the blue T-shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

Show me the new hats. You bought them last night.

➔ _______________________________________.

4. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

Xem thêm: Mẹo Chơi Cờ Liên Quân Mobile Chi Tiết Cho Người Mới, Hướng Dẫn Chơi Cờ Liên Quân Mobile

➔ _______________________________________.

ĐỌC THÊM Unbox cỗ giáo trình “thần thánh” cho người “yếu” tiếng Anh!

That is a company. It produces rings.

➔ _______________________________________.

The children were attracted by the show. It was performed so many.

➔ _______________________________________.

7. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

➔ _______________________________________.

Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.

➔ _______________________________________.

9. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it khổng lồ sover & receive messages.

➔ _______________________________________.

Jaông chồng is the boy. He is giving my mom a gift.

➔ _______________________________________.

Bài 4:

Tìm và sửa lỗi sai

The film who I watched yesterday was interesting.I lượt thích that dress whom is really beautiful.The only house lớn be paint last week was Oanh’s.Do you get on with the person which lives behind?A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

Bài 5

Nối 2 câu sau thành 1 câu liền mạch (rút ít gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ)

Zoe is the girl. She phoned the police yesterday.

➔ _________________________________________.

2. I buy a dress which is beautiful và fashionable.

➔ _________________________________________.

The woman who is standing over there is my teacher.

➔ _________________________________________.

The last student that was interviewed was Zoe.

➔ _________________________________________.

5. Those are books. Jack has just bought them from the bookstore.

➔ _________________________________________.

The Maldives, which is best known for foreign travelers, has pleasant weather.

➔ _________________________________________.

They had a pool in which they could swim.

➔ _________________________________________.

ĐỌC THÊM Lộ trình học giao tiếp giờ Anh từ A mang lại Z Miễn tầm giá từ bỏ diymcwwm.com

II – Đáp án

Bài 1

Chọn đáp án đúng nhất

Chọn B (Who thay thế sửa chữa đến Mr. Ken)Chọn D (That sửa chữa cho her computer – mệnh đề xác định)Chọn C (thiếu hụt tân ngữ – whom thay thế mang đến the man)Chọn B (Who sửa chữa mang lại her grandmother)Chọn A (Who sửa chữa thay thế đến the woman)Chọn A (Which thay thế đến tokbokki)Chọn A (Which thay thế sửa chữa cho freedom)Chọn C (Which sửa chữa thay thế mang đến việc Blair sẽ quá qua bài xích kiểm tra)Chọn C (Which thay thế sửa chữa cho the book)Chọn B Chọn B hoặc D Chọn B Chọn D

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. B

10. C

Bài 3

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

The man whom you met last week is her father.Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.Show me the new hats which you bought last night.Zoe has a sister whose name is Juma.That is a company which produces rings.The children were attracted by the show which was performed so many.My best friover can compose songs which Ly sings very well.Tet is a festival that often happens in late January or early February.Zoe bought a new phone yesterday which I can use to send & receive sầu messages.Jachồng is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 4

Tìm với sửa lỗi sai.

who ➔ which (thay thế mang lại the film cần cần sử dụng which chứ không hề sử dụng who)whom ➔ which (thay thế sửa chữa mang lại that dress dùng which)to lớn be paint ➔ to be painted (sai về chia thời hễ từ)which ➔ who (sửa chữa thay thế cho the person bắt buộc cần sử dụng who)whom ➔ which (thay thế a book bắt buộc cần sử dụng which)

Bài 5

Nối 2 câu sau thành 1 câu ngay tắp lự mạch (rút ít gọn mệnh đề quan tiền hệ)

Zoe is the girl phoning the police yesterday.Those are the books which Jaông chồng has just bought from the bookstore.The woman standing over there is my teacher.The last student to lớn be interviewed was Zoe.I buy a beautiful & fashionable dress.The Maldives, best known for foreign travelers, has pleasant weather.They had a pool khổng lồ swlặng in.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học tập liệu độc quyền vị diymcwwm.com xây đắp, hỗ trợ đầy đủ kiến thức căn cơ giờ Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và trong suốt lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp 4 năng lực Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành riêng cho:

☀ Học viên cần học tập bền vững và kiên cố căn nguyên giờ Anh, cân xứng với đa số tầm tuổi.

☀ Học sinc, sinc viên đề nghị tư liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi vào cuối kỳ, các kì thi giang sơn, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc chế điểm yếu về nghe nói, tự vựng, sự phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

Bài viết liên quan