MỆNH ĐỀ QUAN HỆ OXFORD

Share:

Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ phải sử dụng đến mệnh đề quan liêu hệ để gia công cho câu văn gọn ghẽ và các thông tin.Mệnh đề quan liêu hệ (MĐQH- Relative Clause) là một yếu tắc của câu dùng để làm giải say đắm rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang đọc: Mệnh đề quan hệ oxford

Ví dụ: The girl who isdriving this car is my cousin.

Cả nhiều từ gạch men chân được gọi là MĐQH, để bổ sung nghĩa đến từ “the girl”. Nếu cho phần này đi thì vẫn là 1 trong câu hoàn hảo nhưng chúng ta lại ko biết cụ thể về cô nàng đó.


*

Các dạng mệnh đề quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Chú ý

Đại từ quan tiền hệ

Who

Thay cố cho người, quản lý từ trong MĐQH

An architect is someone who designs buildings.

- lúc who/that vào vai trò tân ngữ (object) trong mệnh đề quan tiền hệ hoàn toàn có thể lược vứt who/that đi.

- hay sử dụng “that” rộng là “which”

- Trong giờ Anh thời nay người ta ít khi sử dụng “whom” mà hay được sử dụng “who/that” hoặc lược bỏ nó trong trường thích hợp là tân ngữ object. Lưu ý khi cần sử dụng “who/that” ta lại để giới từ theo sau động từ của nó.

Which

Thay nỗ lực cho vật, vật vật. Tất cả thể thống trị ngữ hoặc tân ngữ vào MĐQH

The book which is on the table is mine.

Whose

Thay cầm cho cài của người, trang bị ( his- , her- , its- , their- , our- , my- , -’s )

I have a friend whose father is a doctor.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Đồng Hành Tiếng Anh Là Gì, Sự Đồng Hành Tiếng Anh Là Gì

Whom

Thay cụ cho người, có tác dụng tân ngữ vào MĐQH.

The man whom I want khổng lồ see wasn’t here.

The girl to whom you’re talking is my friend.

That

Đại diện mang lại tân ngữchỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (có thể dùng nuốm who, which)

có thể quản lý ngữ hoặc tân ngữ vào MĐQH

I need khổng lồ meet the boy that is my friend’s sonThere wasa man & a dog that walkedtowards the gate.

Trạng từ quan lại hệ

When (in/on which)

Thay cụ cho nhiều từ chỉ thời gian : then, at that time, on that day….

Do you remember the day when we fisrt met ?

Where (in/at which)

Thay vậy cho nhiều từ chỉ chỗ chốn, gồm thể thống trị ngữ hoặc tân ngữ vào MĐQH

I lượt thích to live in a country where there is plenty of sunshine.

Why (for which)

Thay thay cho nhiều trạng trường đoản cú chỉ lí do : for that reason

Tell me the reason why you are so sad.

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin cụ thể hãy tương tác với chúng tôi:

diymcwwm.com

Bài viết liên quan