Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh 642

Share:

Mẫu số S36-DN, S36-Doanh Nghiệp, Mẫu số S36-DN: Sổ chi phí cấp dưỡng, kinh doanh , mau so s36 dn so đưa ra phi san xuat khiếp doanh

 

*

Bạn đang đọc: Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh 642

*


*


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Windows Ltsb Là Gì ? Có Gì Khác So Với Windows 10 Thường?

*


*


*


 

----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆPhường. (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> Mẫu số S01-DN: Nhật cam kết - Sổ Cái

>> Mẫu số S02a-DN: Chứng từ ghi sổ

>> Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký kết Chứng tự ghi sổ

>> Mẫu số S02c1-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng tự ghi sổ)

>> Mẫu số S02c2-DN: Sổ Cái (dùng cho vẻ ngoài Chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật cam kết bình thường

>> Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký kết thu tiền

>> Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký đưa ra tiền

>> Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua sắm và chọn lựa

>> Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật cam kết cung cấp hàng

>> Mẫu số S03b-DN: Sổ Cái (dùng mang lại hình thức Nhật cam kết chung)

>> Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký Chứng trường đoản cú số 1: Ghi Có tài khoản 111 - Tiền mặt

>> Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký kết Chứng từ bỏ số 2: Ghi Có thông tin tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04a4-DN: Nhật cam kết Chứng trường đoản cú số 4: Ghi Có các Tài khoản 311 - Vay dài hạn, 315 - Nợ lâu dài dến hạn trả, 341 - Vay dài hạn, 342 - Nợ lâu dài, 343 - Trái phiếu phát hành

>> Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký Chứng từ bỏ số 5: Ghi Có Tài khoản 331 - Phải trả cho những người bán

>> Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký kết Chứng tự số 6: Ghi Có Tài khoản 151 - Hàng tải sẽ đi đường

>> Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký kết Chứng tự số 7: Phần I: Tập đúng theo chi phí cung ứng, marketing toàn công ty - PHẦN II: Ngân sách cấp dưỡng, marketing theo yếu tố - PHẦN III: Số liệu chi tiết phần “luân chuyển nội bộ quanh đó vào chi phí cấp dưỡng, kinh doanh”

>> Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký kết Chứng từ số 8: Ghi Có những TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> Mẫu số S04a9-DN: Nhật cam kết Chứng từ số 9: Ghi bao gồm Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài bao gồm, Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình dung, Tài khoản 217 - Bất rượu cồn sản đầu tư

>> Mẫu số S04a10-DN: Nhật cam kết Chứng trường đoản cú số 10: Ghi có Tài khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> Mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ Tài khoản 111 - Tiền mặt

>> Mẫu số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính túi tiền thực tế Nguyên vật liệu, vật liệu cùng phương tiện, biện pháp ( TK 152, 153)

>> Mẫu số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập thích hợp chi phí tiếp tế theo phân xưởng, Dùng cho các tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> Mẫu số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: - giá cả chi tiêu XDCB( TK 241), - Chi tiêu bán hàng (TK 641), - Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty lớn (642)

>> Mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: - Ngân sách chi tiêu trả trước ( TK 142, TK 242 ), - túi tiền phải trả ( TK 335), - Dự phòng cần trả ( TK 352).

>> Mẫu số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: - Thành phẩm (TK 155), - Hàng hóa (TK 156), - Hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> Mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá chỉ thực tiễn thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm & hàng hóa kho bảo thuế

>> Mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> Mẫu số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> Mẫu số S06-DN: Bảng bằng vận số vạc sinh

>> Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền khía cạnh

>> Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt

>> Mẫu số S08-DN: Sổ chi phí gửi ngân hàng

>> Mẫu số S10-DN: Sổ cụ thể vật tư, chính sách, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa

>> Mẫu số S11-DN: Bảng tổng phù hợp chi tiết vật tư, cách thức, thành phầm, sản phẩm hóa

>> Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> Mẫu số S21-DN: Sổ gia tài ráng định

>> Mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ và khí cụ, điều khoản trên nơi sử dụng

>> Mẫu số S23-DN: Thẻ Tài sản thay định

>> Mẫu số S31-DN: Sổ chi tiết tkhô giòn toán thù với người mua (tín đồ bán)

>> Mẫu số S32-DN: Sổ cụ thể tkhô nóng toán với người mua (bạn bán) bằng ngoại tệ

>> Mẫu số S33-DN: Sổ theo dõi tkhô hanh toán thù bởi nước ngoài tệ

>> Mẫu số S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay mượn

>> Mẫu số S35-DN: Sổ chi tiết chào bán hàng

>> Mẫu số S36-DN: Sổ ngân sách cấp dưỡng, gớm doanh

>> Mẫu số S37-DN: Thẻ tính Ngân sách thành phầm, dịch vụ

>> Mẫu số S38-DN: Sổ chi tiết những tài khoản

>> Mẫu số S41-DN: Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư chi tiêu vào chủ thể liên kết

>> Mẫu số S42-DN: Sổ quan sát và theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh lúc mua khoản đầu tư vào chủ thể liên kết

Bài viết liên quan