Luật kinh doanh bảo hiểm thuvienphapluat

Share:

Cá nhân được quyền hỗ trợ dịch vụ tư vấn bảo hiểm


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 42/2019/QH14

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT sale BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮUTRÍ TUỆ

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xãhội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổsung một số trong những điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số24/2000/QH10 đã có được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luậtsố 61/2010/QH12 và giải pháp Sở hữu trí óc số50/2005/QH11 đã làm được sửa đổi bổ sung cập nhật một số điều theo lý lẽ số 36/2009/QH12.

Bạn đang đọc: Luật kinh doanh bảo hiểm thuvienphapluat

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật marketing bảo hiểm

1. Bổ sung các khoản 21, 22,23, 24, 25 cùng 26 vào sau cùng khoản trăng tròn Điều 3 như sau:

“21. Thương mại & dịch vụ phụ trợ bảo hiểmlà phần tử cấu thành của vận động kinh doanh bảo hiểm, vày doanh nghiệp bảo hiểm,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích mục đíchsinh lợi, bao hàm tư vấn bảo hiểm, nhận xét rủi ro bảo hiểm, giám sát bảo hiểm,giám định tổn thất bảo hiểm, cung cấp giải quyết bồi thường bảo hiểm.

22. Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm là hoạt độngcung cấp cho dịch vụ hỗ trợ tư vấn về lịch trình bảo hiểm, thành phầm bảo hiểm, quản trị rủiro bảo hiểm và đề phòng, giảm bớt tổn thất.

23. Đánh giá rủi ro khủng hoảng bảo hiểmlà vận động nhận diện, phân loại, review tính chất và nút độ đen đủi ro, đánhgiá câu hỏi quản trị rủi ro khủng hoảng về nhỏ người, tài sản, nhiệm vụ dân sự làm cơ sởtham gia bảo hiểm.

24. đo lường và tính toán bảo hiểm là vận động thu thập, phântích số liệu thống kê, tính tổn phí bảo hiểm, dự trữ nghiệp vụ, vốn, biên khảnăng thanh toán, review kết quả chuyển động kinh doanh, xác minh giá trị doanhnghiệp để bảo đảm bình yên tài chính của chúng ta bảo hiểm.

25. Giám định tổn thất bảo hiểm là hoạt động xác địnhhiện trạng, nguyên nhân, cường độ tổn thất, giám sát phân bổ nhiệm vụ bồi thườngtổn thất làm cho cơ sở giải quyết và xử lý bồi thường xuyên bảo hiểm.

26. Hỗ trợ giải quyết bồi hoàn bảohiểm là hoạt động hỗ trợ mặt mua bảo hiểm, fan được bảo hiểm, bạn thụ hưởnghoặc doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết và xử lý bồi hay bảo hiểm.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

Điều 11. Quyền tham gia các tổ chứcxã hội - nghề nghiệp và công việc về marketing bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảohiểm được tham gia các tổ chức làng mạc hội - công việc và nghề nghiệp về sale bảo hiểm nhằm mục đích cải tiến và phát triển thị trường bảo hiểm, bảo đảm an toàn quyền, tác dụng hợppháp của thành viên theo công cụ của pháp luật.”.

3. Sửa đổi, bổ sung tên Chương IV như sau:

“ChươngIV

ĐẠILÝ BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM, DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM”

4. Bổ sung cập nhật Mục 3 vào sau cùng Mục 2 Chương IV như sau:

“Mục3

DỊCHVỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM

Điều 93a. Cung cấp dịch vụ phụ trợbảo hiểm

1. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợbảo hiểm:

a) Trung thực, khách hàng quan, minh bạch;bảo đảm quyền, tác dụng hợp pháp của các bên liên quan;

b) tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹthuật trong nghành nghề dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;

c) Tuân theo phép tắc đạo đức, ứng xửnghề nghiệp do tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công việc ban hành.

2. Cá nhân, tổ chức đáp ứng các điềukiện hiện tượng tại Điều 93b của điều khoản này được quyền cung cấp dịch vụ bổ trợ bảohiểm theo phương tiện sau đây:

a) cá thể được quyền cung cấp dịch vụtư vấn bảo hiểm;

b) doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm và tổ chức khác bao gồm tư cách pháp nhân được quyền cung cấp dịchvụ phụ trợ bảo hiểm (gọi bình thường là tổ chức cung cấp dịch vụphụ trợ bảo hiểm).

3. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chứccung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm:

a) Giữ bí mật thông tin khách hàng, sửdụng thông tin người tiêu dùng đúng mục đích và ko được cung ứng cho bên thứ bamà không tồn tại sự chấp thuận đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy địnhcủa pháp luật;

b) cá thể cung cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn bảohiểm cần mua bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấnbảo hiểm; tổ chức cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phảimua bảo hiểm trọng trách nghề nghiệpphù phù hợp với từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;

c) Tổ chức cung cấp dịch vụ suport bảohiểm không được hỗ trợ dịch vụ thẩm định tổn thất bảo đảm và cung cấp giải quyếtbồi thường bảo hiểm cho đúng theo đồng bảo đảm mà tổ chức triển khai đó đồngthời là mặt mua bảo đảm hoặc người được bảo hiểm hoặc fan thụ hưởng;

d) doanh nghiệp môi giới bảo hiểmkhông được cung ứng dịch vụ thẩm định tổn thất bảo hiểmcho thích hợp đồng bảo đảm mà công ty lớn đó tiến hành thu xếp giao phối kết hợp đồng bảohiểm.

4. Hòa hợp đồng cung ứng dịch vụ phụ trợbảo hiểm bắt buộc được lập thành văn bản.

Điều 93b. Điều kiện hỗ trợ dịchvụ hỗ trợ bảo hiểm

1. Cá nhân cung cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn bảohiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, gồm năng lựchành vi dân sự đầy đủ;

b) có văn bởi từ đh trở lên vềchuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không tồn tại văn bởi từ đạihọc trở lên về siêng ngành bảo hiểm thì phải có văn bằngtừ đh trở lên về chuyên ngành không giống và chứng từ về tư vấn bảo hiểm vị cơ sởđào sinh sản được thành lập và chuyển động hợp pháp sống trong nước hoặc ở quốc tế cấp.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ suport bảohiểm phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) gồm tư phương pháp pháp nhân, được thành lậpvà vận động hợp pháp;

b) cá nhân trực tiếp triển khai hoạt độngphụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm phải có một cách đầy đủ cácđiều kiện luật tại điểm a khoản 1 Điều này; có văn bằng, chứng từ về phụtrợ bảo hiểm tương xứng với kiểu dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tiến hành do cơ sởđào chế tạo được ra đời và chuyển động hợp pháp sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

Cá nhân trực tiếp triển khai hoạt độnggiám định tổn thất bảo đảm còn phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn chỉnh của giám định viêntheo biện pháp của điều khoản về thương mại.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt độngtính toán bảo hiểm còn phải thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn về tuân thủ pháp luật, đạo đức,trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về hành nghề đo lường bảo hiểm, tư biện pháp thànhviên của Hội những nhà đo lường bảo hiểm quốc tế.

Chính tủ quy định chi tiết điểm này.

3. Bộ trưởng liên nghành BộTài chính quy định về ngôn từ chương trình đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụtrợ bảo hiểm đối với các cơ sở giảng dạy ở trong nước cùng quy định việc công nhậnđối với chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở huấn luyện và đào tạo ở nước ngoài cấp.”.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Chương VI như sau:

“ChươngVI

DOANHNGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI;CUNG CẤP DỊCH VỤ QUA BIÊN GIỚI”

6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 105 như sau:

“2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấpdịch vụ bảo đảm qua biên giới, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ suport bảohiểm qua biên giới, cá thể nước ngoài cung ứng dịch vụ hỗ trợ tư vấn bảo hiểm qua biên thuỳ theo quy định của Chínhphủ.”.

7. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số khoảncủa Điều 120 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 như sau:

“1. Ban hành và trả lời thực hiệncác văn phiên bản quy bất hợp pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, thương mại dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;xây dựng chiến lược, kế hoạch và cơ chế phát triển thị trường bảo hiểm ViệtNam;”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Giám sát vận động kinh doanh bảohiểm thông qua hoạt động nghiệp vụ, tình trạng tài chính, quản lí trị doanh nghiệp,quản trị rủi ro khủng hoảng và việc chấp hành pháp luật của người tiêu dùng bảo hiểm, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm; áp dụng những biện pháp bắt buộc thiếtđể doanh nghiệp lớn bảo hiểm bảo vệ cácyêu mong về tài thiết yếu và tiến hành những cam đoan với bên mua bảo hiểm.

Giám sát chuyển động cung cấp cho dịch vụphụ trợ bảo hiểm thông qua việc chấp hành hình thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấpdịch vụ bổ trợ bảo hiểm, điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cung cấpdịch vụ phụ trợ bảo đảm qua biên giới;”.

8. Bổ sung khoản 9a vào saukhoản 9 Điều 124 như sau:

“9a. Phạm luật quy định về quy chuẩn kỹthuật trong nghành nghề phụ trợ bảo hiểm; trách nhiệm của cánhân, tổ chức cung cấp dịch vụ suport bảo hiểm; điều kiện hỗ trợ dịch vụ phụtrợ bảo hiểm; cung ứng loại hình thương mại dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; hỗ trợ dịch vụ phụtrợ bảo hiểm qua biên giới;”.

Điều 2. Sửa đổi,bổ sung một trong những điều của chế độ Sở hữu trí tuệ

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 như sau:

“a) Quyền thiết lập công nghiệp đối vớisáng chế, kiểu dáng công nghiệp, xây cất bố trí, nhãn hiệu được xác lập trêncơ sở ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền theo thủtục đăng ký quy định tại điều khoản này hoặc công nhận đăng ký nước ngoài theo điều ướcquốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta là thành viên.

Quyền download công nghiệp so với nhãnhiệu danh tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tụcđăng ký.

Quyền cài công nghiệp so với chỉdẫn địa lý được xác lập bên trên cơ sở ra quyết định cấp văn bằng bảo lãnh của cơ quannhà nước có thẩm quyền theo giấy tờ thủ tục đăng ký hiện tượng tại biện pháp này hoặc theo điềuước quốc tế mà cộng hòa thôn hội nhà nghĩa nước ta là thành viên;”.

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 và bổ sung cập nhật khoản 4 vào saukhoản 3 Điều 60 như sau:

“3. Sáng chế không bị xem như là mất tínhmới giả dụ được người dân có quyền đk quy định tại Điều 86 của vẻ ngoài này hoặc ngườicó được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc con gián tiếp từ tín đồ đó bộclộ công khai với đk đơn đăng ký sáng tạo được nộp tại vn trong thờihạn mười nhì tháng tính từ lúc ngày bộc lộ.

Xem thêm: Rạp Chiếu Phim Cgv Vincom Royal City Hà Nội: Địa Chỉ, Giá Vé, Lịch Chiếu

4. Vẻ ngoài tại khoản 3 Điều này cũngáp dụng so với sáng chế được bộc lộ trong đơn đk sở hữu công nghiệp hoặcvăn bằng bảo lãnh sở hữu công nghiệp vày cơ quan cai quản nhà nước về cài côngnghiệp công bố trong trường đúng theo việc công bố không cân xứng với vẻ ngoài củapháp chế độ hoặc đối chọi do người không tồn tại quyền đăng ký nộp.”.

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 61 như sau:

“Điều 61. Trình độ sáng tạo củasáng chế

1. Sáng tạo được xem là có trình độsáng chế tác nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đang được bộc lộ công khai bên dưới hìnhthức sử dụng, mô tả bởi văn bạn dạng hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nướchoặc ở quốc tế trước ngày nộp đơn hoặc trước thời điểm ngày ưutiên của đối chọi đăng ký sáng tạo trong ngôi trường hợp đối chọi đăng kýsáng chế thừa hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là 1 trong bướctiến sáng tạo, thiết yếu được tạo nên một cách thuận lợi đốivới người dân có hiểu biết vừa phải về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

2. Chiến thuật kỹ thuật là sáng chế đượcbộc lộ theo chính sách tại khoản 3 với khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấylàm cơ sở để review trình độ sáng tạo của sáng tạo đó.”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số khoảncủa Điều 80 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Thương hiệu gọi, chỉ dẫn đã đổi mới têngọi tầm thường của hàng hóa theo thừa nhận thức của bạn có tương quan trên lãnhthổ Việt Nam;”;

b) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 như sau:

“3. Hướng dẫn địa lý trùng hoặc tương tựvới một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã làm được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệucó ngày nộp 1-1 hoặc ngày ưu tiên nhanh chóng hơn, nếu vấn đề sử dụng chỉ dẫn địa lý đóđược tiến hành thì có chức năng gây lầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hànghóa;”.

5. Bổ sung khoản 3 vào sau cùng khoản 2 Điều 89 như sau:

“3. Đơn đk xác lập quyền sở hữucông nghiệp được nộp dưới hình thức văn bạn dạng ở dạng giấy mang lại cơ quan cai quản nhànước về quyền download công nghiệp hoặc dạng năng lượng điện tử theo hệ thống nộp đối kháng trựctuyến.”.

6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Mục 4 Chương VIII như sau:

“Mục4

ĐƠNQUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ QUỐC TẾ VÀ XỬ LÝ ĐƠN QUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ QUỐC TẾ”

7. Bổ sung Điều 120a vào sauĐiều 120 trong Mục 4 Chương VIII nhưsau:

“Điều 120a. Đề nghị thế giới và xửlý ý kiến đề xuất quốc tế về chỉ dẫn địa lý

1. Đề nghị công nhận và bảo lãnh chỉ dẫnđịa lý theo điều ước nước ngoài mà cộng hòa làng hội chủ nghĩaViệt phái mạnh đang hiệp thương gọi là đề xuất quốc tế.

2. Việc chào làng đề nghị quốc tế, xửlý chủ ý của fan thứ ba, review điều kiện bảo lãnh đối với chỉ dẫn địa lýtrong ý kiến đề nghị quốc tế được triển khai theo những quy định tương ứng tại pháp luật này đốivới hướng dẫn địa lý trong solo đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộpcho cơ quan cai quản nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 136 như sau:

“2. Nhà sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụsử dụng tiếp tục nhãn hiệu. Câu hỏi sử dụng thương hiệu bởi mặt nhận đưa quyềntheo vừa lòng đồng sử dụng thương hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu củachủ thiết lập nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tiếp từnăm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu đó bị ngừng hiệu lựctheo cơ chế tại Điều 95 của nguyên lý này.”.

9. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 148 như sau:

“Điều 148. Hiệu lực hiện hành của phù hợp đồngchuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

1. Đối với những loại quyền thiết lập côngnghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo hình thức tạiđiểm a khoản 3 Điều 6 của khí cụ này, vừa lòng đồng ủy quyền quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành khi vẫn đượcđăng cam kết tại cơ quan làm chủ nhà nước về quyền mua công nghiệp.

2. Đối với các loại quyền cài côngnghiệp được xác lập bên trên cơ sở đk theo nguyên tắc tại điểm a khoản 3 Điều 6của phương tiện này, đúng theo đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực thực thi theo thỏathuận giữa các bên.

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữucông nghiệp trên khoản 2 Điều này, trừ hợp đồng áp dụng nhãn hiệu, đề nghị đăng kýtại cơ quan cai quản nhà nước về quyền cài đặt công nghiệp mớicó quý hiếm pháp lý so với bên sản phẩm ba.

4. Hòa hợp đồng sử dụng đối tượng người dùng sở hữucông nghiệp điềm nhiên bị xong xuôi hiệu lực ví như quyền tải công nghiệp của bêngiao bị chấm dứt.”.

10. Bổ sung khoản 4 cùng khoản 5vào sau khoản 3 Điều 198 như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân là bị solo trongvụ kiện xâm phạm quyền cài đặt trí tuệ, ví như được Tòa án kết luận là ko thựchiện hành vi xâm phạm tất cả quyền yêu thương cầu toàn án nhân dân tối cao buộc nguyên đơn giao dịch chomình chi phí hợp lý lúc thuê luật sư hoặc các chi tiêu khác theo công cụ củapháp luật.

5. Tổ chức, cá nhân lạm dụng thủ tụcbảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhưng gây thiệt hại đến tổ chức, cá nhân khác thì tổchức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu thương cầu tòa án nhân dân buộc bên lạm dụng giấy tờ thủ tục đóphải bồi thường cho phần đa thiệt sợ do vấn đề lạm dụng gây ra, vào đó bao hàm chi phí hợp lý lúc thuê luật sư. Hành vi lạm dụng giấy tờ thủ tục bảo vệquyền cài đặt trí tuệ bao hàm hành vi nắm ý vượt thừa phạm vi hoặc mục tiêu của thủtục này.”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 205 như sau:

“1. Vào trường đúng theo nguyên đơn chứngminh được hành động xâm phạm quyền cài đặt trí tuệ làm nên thiệt sợ hãi về vật dụng chấtcho bản thân thì có quyền yêu ước Tòa ánquyết định mức bồi hoàn theo một trong những căn cứ sau đây:

a) Tổng thiệt hại vật hóa học tính bằngtiền cùng với khoản lợi nhuận mà bị đối kháng đã thu được do tiến hành hành vi xâm phạmquyền cài trí tuệ, giả dụ khoản lợi nhuận bị sụt giảm của nguyên đơn chưa đượctính vào tổng thiệt hại thiết bị chất;

b) Giá bàn giao quyền thực hiện đốitượng tải trí tuệ với đưa định bị solo được nguyên đơn chuyển nhượng bàn giao quyền sử dụng đối tượng người tiêu dùng đó theo thích hợp đồng sửdụng đối tượng sở hữu trí óc trong phạm vi khớp ứng với hành động xâm phạm đãthực hiện;

c) Thiệt hại vật chất theo những cáchtính khác bởi vì chủ thể quyền mua trí tuệ đưa ra tương xứng vớiquy định của pháp luật;

d) trong trường hợp thiết yếu xác địnhđược mức bồi hoàn thiệt sợ hãi về vật chất theo những căn cứ dụng cụ tại những điểma, b và c khoản này thì mức đền bù thiệt sợ về vật chất do tòa án ấn định,tùy thuộc vào khoảng độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng.”.

12. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 218 như sau:

“1. Khi tình nhân cầu tạm dừng làm thủtục hải quan đã thực hiện không hề thiếu các nhiệm vụ quy định tại Điều 217 của Luậtnày thì cơ sở hải quan tiền ra ra quyết định tạm dừng làm giấy tờ thủ tục hải quan đối với lôhàng. Cơ quan hải quan hỗ trợ cho công ty quyền cài đặt trí tuệ tin tức vềtên và địa chỉ cửa hàng của fan gửi hàng; nhà xuất khẩu, người nhận hàng hoặc nhà nhậpkhẩu; bản mô tả hàng hóa; số lượng hàng hóa; nước xuất xứcủa sản phẩm & hàng hóa nếu biết, vào thời hạn tía mươi ngày tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định ápdụng giải pháp hành chính để xử lý so với hàng hóa giả mạo về thương hiệu vàhàng hóa coppy lậu theo hiện tượng tại khoản 4 Điều 216 của khí cụ này.”.

Điều 3. Hiệu lựcthi hành

1. Luật này còn có hiệu lực thực hiện từngày 01 mon 11 năm 2019, trừ trường hợp giải pháp tại khoản 4 Điều này.

2. Bổ sung cập nhật mục32a vào sau mục 32 Phụ lục 4 danh mục ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh bao gồm điều kiệncủa chế độ Đầu bốn số 67/2014/QH13 đã làm được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luậtsố 90/2015/QH13, lao lý số 03/2016/QH14, dụng cụ số 04/2017/QH14 và công cụ số28/2018/QH14 như sau:

“32a. Thương mại dịch vụ phụ trợ bảo đảm bao gồmtư vấn bảo hiểm, review rủi ro bảo hiểm, giám sát và đo lường bảohiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết đền bù bảo hiểm”.

3. Những dịch vụ phụtrợ bảo hiểm mới tạo nên trong hoạt động kinh doanh bảo đảm doChính phủ lý lẽ và bắt buộc được sự chấp nhận của Ủy ban thường vụ Quốc hội trước lúc ban hành.

4. Các quy định vềsở hữu trí tuệ trên Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày14 mon 01 năm 2019 đối với các trường vừa lòng sau đây:

a) Đơn đăng kýxác lập quyền sở hữu công nghiệp tất cả ngày nộp đối chọi từ ngày14 tháng 01 năm 2019;

b) Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành Bằng độcquyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy ghi nhận đăng ký kết chỉ dẫnđịa lý được cấp cho trên cửa hàng đơn đk xác lập quyền cài đặt công nghiệp gồm ngàynộp đơn từ thời điểm ngày 14 mon 01 năm 2019;

c) yêu cầu xong hiệu lực của Giấychứng nhận đk nhãn hiệu được tiến hành từ ngày 14 mon 01 năm 2019;

d) vụ kiện tụng xâm phạm quyền tải trítuệ được cơ quan tất cả thẩm quyền thụ lý từ ngày 14 mon 01 năm 2019; yêu cầukhác về bảo đảm quyền cài trí tuệ được tiến hành từ ngày 14 tháng 01 năm2019.

Điều 4. Quy địnhchuyển tiếp

1. Vào thời hạn 01 năm kể từ ngàyLuật này còn có hiệu lực, cá nhân, tổ chức hỗ trợ dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trướcngày Luật này còn có hiệu lực phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện cung ứng dịch vụ trợ giúp bảohiểm theo phương tiện tại luật này. Trường hợp hết thời hạn phép tắc tại khoản nàymà không đáp ứng nhu cầu các điều kiện theo pháp luật thì cá nhân,tổ chức không được tiếp tục cung ứng dịch vụ trợ giúp bảo hiểm cho đến khi đáp ứngđủ điều kiện.

2. Các đơn đăng kýsáng chế, hướng dẫn địa lý được nộp trước thời điểm ngày 14 tháng 01 năm 2019 được tiếp tụcxử lý theo phép tắc của phép tắc Sở hữu kiến thức số 50/2005/QH11 đã có sửa đổi, bổsung một số điều theo dụng cụ số 36/2009/QH12.

3. Các hợp đồng sử dụng thương hiệu đãký kết giữa các bên nhưng chưa được đăng ký với cơ quan làm chủ nhà nước về quyềnsở hữu công nghiệp trước thời gian ngày 14 mon 01 năm 2019 chỉ cógiá trị pháp lý đối với bên đồ vật ba tính từ lúc ngày 14 tháng 01năm 2019.

4. Những vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có cơ quan gồm thẩm quyền thụ lý trước thời điểm ngày 14 mon 01 năm2019 nhưng chưa giải quyết hoàn thành thì liên tục áp dụng qui định của dụng cụ Sở hữutrí tuệ số 50/2005/QH11 đã làm được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo biện pháp số36/2009/QH12 nhằm giải quyết.

Luật này được Quốc hội nước Cộnghòa xã hội công ty nghĩa việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ7 trải qua ngày 14 mon 6 năm 2019.

Bài viết liên quan