LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2017

Share:

Hướng dẫn bắt đầu về chuyển động môi giới bảo hiểm


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 50/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 mon 5 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM năm 2016 CỦA CHÍNH PHỦQUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH LUẬT sale BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNGMỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT sale BẢO HIỂM

Căn cứ Luật marketing bảo hiểm số24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 mon 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01tháng 7 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sale bảohiểm và điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23tháng 12 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Tài chính; Theo kiến nghị của viên trưởng viên Quản lý, giám sátbảo hiểm,

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tưhướng dẫn thực hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 củaChính bao phủ quy định cụ thể thi hành Luật marketing bảo hiểm và nguyên tắc sửa đổi,bổ sung một vài điều của Luật marketing bảo hiểm.

Bạn đang đọc: Luật kinh doanh bảo hiểm 2017

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Điều2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụngđối với những doanh nghiệp bảo đảm nhân thọ, doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ,doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, công ty lớn tái bảo hiểm (sau đây điện thoại tư vấn tắt làdoanh nghiệp bảo hiểm), trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoàitại vn (sau đây gọi tắt là trụ sở nước ngoài), công ty lớn môi giớibảo hiểm, văn phòng công sở đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn môi giớibảo hiểm quốc tế và những tổ chức, cá thể có liên quan đến hoạt động kinhdoanh bảo hiểm.

ChươngII

HOẠTĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, bỏ ra NHÁNH NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢOHIỂM

Mục1. HOẠT ĐỘNG marketing BẢO HIỂM

Điều3. Chế độ chung trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm

1. Trung thực, côngkhai cùng minh bạch, tránh để khách hàng hiểu không nên về sản phẩm, dịch vụ do doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài cung cấp.

2. Trước lúc giao kếthợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài phải search hiểucác thông tin cần thiết về khách hàng, cân nhắc khả năng tài thiết yếu và năng lựcchuyên môn của mình, đảm bảo an toàn duy trì những nguồn lực tài chính, khả năng thanhtoán và những hệ thống làm chủ rủi ro; bảo vệ không sáng tỏ đối xử về điềukiện bảo hiểm và nút phí bảo hiểm giữa các đối tượng người sử dụng bảo hiểm gồm cùng nút độrủi ro.

3. Tài liệu giớithiệu sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải rõ ràng,phản ánh thông tin cơ phiên bản tại quy tắc, luật pháp của thành phầm bảo hiểm màdoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh quốc tế được phép cung cấp, nêu rõ cácquyền lợi bảo hiểm và loại bỏ trách nhiệm bảo hiểm. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chinhánh quốc tế chịu trách nhiệm update các tài liệu reviews sản phẩm,tài liệu minh họa bán hàng và những tài liệu bán hàng khác của chính mình trong suốtthời gian sử dụng.

5. Trường hợp doanhnghiệp bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế trực tiếp phân phối bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểmsức khỏe mạnh cho bên mua bảo đảm và chưa hẳn trả hoa hồng bảo hiểm cho đại lýbảo hiểm hoặc doanh nghiệp môi giới bảo đảm thì công ty bảo hiểm, chinhánh nước ngoài hoàn toàn có thể giảm phí bảo hiểm cho mặt mua bảo hiểm. Mức mức giá bảohiểm được bớt tối nhiều không vượt quá xác suất hoa hồng bảo hiểm theo chính sách tại Điều5 và Điều 8 Thông tư này. Công ty bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài có tráchnhiệm xây dựng tiến trình giảm phí, mức giảm phí. Tổng giám đốc (Giám đốc) củadoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có nhiệm vụ phê chuẩn chỉnh quy trìnhnày và thông tin bằng văn bản cho cỗ Tài chính trước lúc thực hiện.

6. Trường thích hợp cácdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, đưa ra nhánhnước kế bên đồng bảo đảm cho một đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm, hòa hợp đồng bảo đảm phải quyđịnh rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế đứng đầu, xác suất đồngbảo hiểm của từng doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở nước ngoài. Các doanh nghiệpbảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế đồng bảo đảm phải cùng chịu trách nhiệm vềnhững khẳng định trong đúng theo đồng bảo đảm với mặt mua bảo hiểm.

Điều4. Bề ngoài trong khai thác bảo hiểm nhân thọ

Ngoài những nguyên tắcchung nguyên lý tại Điều 3 Thông tư này, doanh nghiệp bảo đảm nhân thọ đề nghị đảmbảo các nguyên tắc sau:

1. Tài liệu minh họabán hàng cung cấp cho bên mua bảo hiểm:

a) bao gồm sự chấp thuậncủa chuyên gia tính toán về những giả định sử dụng để tính toán trước khi sử dụng đểcung cấp cho bên mua bảo hiểm;

b) Đối với gần như sảnphẩm có giá trị hoàn lại, tài liệu minh họa bán hàng trình bày phần đa điều kiệnđể được trao giá trị trả lại và hầu hết quyền lợi, tất nhiên số tiền ví dụ màbên mua bảo đảm được tận hưởng khi nhận cực hiếm hoàn lại, nêu rõ hầu hết quyền lợinày là có bảo vệ hay không tồn tại đảm bảo.

2. Giải thích rõ vàđưa ra những yêu cầu tin báo cụ thể cho mặt mua bảo hiểm, người đượcbảo hiểm; chào đón và giữ giữ tin tức do bên mua bảo hiểm hoặc fan đượcbên mua bảo hiểm ủy quyền kê khai trên làm hồ sơ yêu mong bảo hiểm.

3. So với nhu cầuvà kỹ năng tài bao gồm của mặt mua bảo hiểm để tư vấn cho bên mua bảo đảm nhữngsản phẩm bảo đảm phù hợp.

4. Lúc cấp đơn bảohiểm, doanh nghiệp bảo hiểm nhân lâu phải thông tin cho bên mua bảo hiểm bằngvăn bạn dạng những tin tức sau:

a) Thời hạn, kỳ đóngphí bảo hiểm, thủ tục đóng phí (nếu có);

b) Tên, add liênhệ của cá nhân hoặc đơn vị chức năng trực thuộc của công ty bảo hiểm chịu tráchnhiệm việc giải quyết khiếu nại, thắc mắc, tranh chấp liên quan đến bài toán giaokết, tiến hành và xong hợp đồng bảo đảm của khách hàng hàng;

c) trọng trách cungcấp thông tin đầy đủ, chân thực và thiết yếu xác; những đổi khác cần thông báongay cho khách hàng bảo hiểm;

d) quyền hạn bảo hiểmcủa sản phẩm; những điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và những trường hợp khácphải lưu giữ ý;

đ) bài toán giao kết cáchợp đồng bảo hiểm bổ trợ kèm theo các hợp đồng bảo đảm chính không hẳn là điềukiện nên để bảo trì hiệu lực của hợp đồng bảo đảm chính;

e) Đối với những sảnphẩm bảo hiểm có giá trị trả lại, đúng theo đồng bảo hiểm nhân thọ đề nghị nêu rõ thời điểmcó quý hiếm hoàn lại;

g) công ty lớn bảohiểm được quyền khấu trừ những khoản nợ chưa được hoàn trả trước khi thanh toángiá trị trả lại, trả quyền hạn bảo hiểm theo vừa lòng đồng bảo hiểm.

Điều5. Hoa hồng đại lý phân phối bảo hiểm

1. Doanh nghiệp lớn bảohiểm, đưa ra nhánh quốc tế trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm sau thời điểm đại lý bảohiểm thực hiện một hoặc một trong những nội dung vận động đại lý bảo đảm theo quy địnhtại Điều 85 Luật sale bảo hiểm để đem lại dịch vụ chodoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

2. Công ty lớn bảohiểm, bỏ ra nhánh quốc tế căn cứ vào lý lẽ tại khoản 3 Điều này, điều kiệnvà sệt điểm rõ ràng của mình nhằm xây dựng quy chế chi hoa hồng cửa hàng đại lý bảo hiểm ápdụng thống tuyệt nhất và công khai trong doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

3. Tỷ lệ hoa hồng đạilý bảo đảm tối đa được trả trên phí tổn bảo hiểm thực tế thu được của từng hợpđồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh quốc tế trả cho đại lý bảohiểm được thực hiện theo cơ chế sau (trừ những trường hợp qui định tại điểm 3.4khoản này):

3.1. Phần trăm hoa hồngtối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nhiệm vụ bảo hiểm phi nhân thọ:

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng buổi tối đa (%)

I

BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN

1

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

5

2

Bảo hiểm hàng hóa vận đưa đường bộ, con đường biển, đường thủy nội địa, đường tàu và đường hàng không

10

3

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự nhà tàu đối với tàu biển

5

4

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (trừ tàu biển)

15

5

Bảo hiểm trách nhiệm

5

6

Bảo hiểm mặt hàng không

0,5

7

Bảo hiểm vật hóa học xe cơ giới

10

8

Bảo hiểm cháy, nổ từ bỏ nguyện

10

9

Bảo hiểm tín dụng và khủng hoảng tài chính

10

10

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

10

11

Bảo hiểm nông nghiệp

20

12

Bảo hiểm bảo lãnh

10

II

BẢO HIỂM BẮT BUỘC

1

Bảo hiểm trọng trách dân sự của công ty xe ô tô

5

2

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của công ty xe mô tô, xe pháo máy

20

3

Bảo hiểm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp đối với vận động tư vấn pháp luật

5

4

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của chúng ta môi giới bảo hiểm

5

5

Bảo hiểm cháy, nổ

5

6

Bảo hiểm dự án công trình trong thời hạn xây dựng

5

7

Bảo hiểm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp tư vấn chi tiêu xây dựng

5

8

Bảo hiểm so với người lao động xây dựng trên công trường

5

- Hoa hồng đại lý phân phối bảohiểm so với các thích hợp đồng bảo đảm trọn gói được xem bằng tổng số huê hồng củatừng nhiệm vụ được bảo đảm trong hòa hợp đồng bảo đảm trọn gói.

3.2. Xác suất hoa hồngtối đa so với các đúng theo đồng bảo hiểm thuộc nhiệm vụ bảo hiểm nhân thọ:

a) Đối với các hợpđồng bảo hiểm nhân lâu cá nhân:

Tỷ lệ hoa hồng bảohiểm về tối đa được áp dụng đối với các nghiệp vụ bảo hiểm theo bảng sau:

Nghiệp vụ bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng buổi tối đa (%)

Phương thức nộp giá tiền định kỳ

Phương thức nộp tổn phí 1 lần

Năm thích hợp đồng máy nhất

Năm hợp đồng lắp thêm hai

Các năm vừa lòng đồng tiếp theo

1. Bảo đảm tử kỳ

40

20

15

15

2. Bảo hiểm sinh kỳ

- Thời hạn bảo đảm từ 10 năm trở xuống

- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

15

20

10

10

5

5

5

5

3. Bảo đảm hỗn hợp:

- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

- Thời hạn bảo đảm trên 10 năm

25

40

7

10

5

10

5

7

4. Bảo hiểm trọn đời

30

20

15

10

5. Bảo đảm trả chi phí định kỳ

25

10

7

7

b) Đối với những hợpđồng bảo hiểm nhân lâu nhóm: xác suất hoa hồng buổi tối đa bằng một nửa các tỷ lệ tương ứngáp dụng cho các hợp đồng bảo đảm nhân thọ cá nhân cùng loại;

c) Trường hợp kết hợpcác nghiệp vụ bảo hiểm riêng rẽ biệt: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chủ động tínhtoán hoa hồng bảo đảm trên cửa hàng tổng số hoa hồng của những nghiệp vụ bảo hiểmriêng biệt hoặc theo nghiệp vụ bảo hiểm của vừa lòng đồng bảo đảm chính.

3.3. Tỷ lệ hoa hồngtối đa đối với các thích hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là 20%.

3.4. Đối với những sảnphẩm bảo hiểm khác ngoài những nghiệp vụ khí cụ tại điểm 3.1, điểm 3.2 cùng điểm3.3 khoản này, bao gồm văn bản hướng dẫn riêng thì tiến hành theo văn bản hướng dẫnriêng đó.

Điều6. Phê chuẩn chỉnh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm sức khỏe, đồng ý chấp thuận đăng kýsản phẩm bảo hiểm xe cơ giới

Việc phê chuẩn chỉnh sảnphẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm sức khỏe, đồng ý đăng ký sản phẩm bảo hiểmxe cơ giới được tiến hành theo quy định tại Điều 40 Nghị địnhsố 73/2016/NĐ-CP và các nguyên tắc sau:

1. Bộ Tài bao gồm kiểmtra tính đầy đủ, thích hợp lệ của hồ nước sơ ý kiến đề xuất phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểmvà sự cân xứng của quy tắc, pháp luật bảo hiểm với những quy định quy định hiệnhành. Đối với các sản phẩm bảo hiểm được xây dựng dựa vào quy tắc, điều khoảnbảo hiểm mẫu, cỗ Tài bao gồm chỉ đánh giá tính phù hợp lệ của hồ nước sơ ý kiến đề nghị phê chuẩnsản phẩm bảo hiểm.

2. Bộ Tài chủ yếu kiểmtra giải trình đại lý kỹ thuật của thành phầm bảo hiểm trên cơ sở ý kiến xác nhậncủa chuyên viên tính toán bảo hiểm (đối cùng với doanh nghiệp bảo đảm nhân thọ,doanh nghiệp bảo đảm sức khỏe), chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khảnăng giao dịch (đối với doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, trụ sở nướcngoài).

3. Đối với sản phẩmbảo hiểm thuộc nhiệm vụ bảo hiểm xe cơ giới, quanh đó quy định tại khoản 1 cùng khoản2 Điều này, bộ Tài chủ yếu kiểm tra sự cân xứng của thành phầm với mức giá tiền bảo hiểmthuần do cỗ Tài chủ yếu công bố, ví dụ như sau:

a) Mức giá thành bảo hiểmthuần là mức giá thành bảo hiểm bảo vệ thực hiện các nghĩa vụ đã khẳng định với mặt muabảo hiểm, khớp ứng với điều kiện và trọng trách bảo hiểm cơ bản của doanhnghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài; được xác định trên số liệuthống kê của các doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, chi nhánh quốc tế triểnkhai sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới;

b) Mức mức giá bảo hiểmthuần chưa bao hàm các khoản thuế quý hiếm gia tăng, khoản đóng góp từ các doanhnghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, bỏ ra nhánh quốc tế nhằm tăng tốc công tácquản lý, giám sát và đo lường thị trường bảo hiểm, những khoản trích lập đề nghị theo quyđịnh pháp luật, đưa ra hoa hồng bảo hiểm, giá thành khác chuyển động kinh doanh bảohiểm, bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp cùng lợi nhuận dự kiến.

4. Trong thời hạn 06tháng kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực, doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ,chi nhánh nước ngoài có trọng trách rà soát, đk quy tắc, điều khoản, biểuphí của các thành phầm bảo hiểm thuộc nhiệm vụ bảo hiểm xe cơ giới với bộ Tàichính theo qui định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số73/2016/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.

5. Doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ, bỏ ra nhánh nước ngoài không phải tiến hành phê chuẩn đối vớicác thành phầm bảo hiểm sức mạnh đã thực hiện trước ngày thứ nhất tháng 10 năm 2012.Trường hợp đổi khác (sửa đổi, bổ sung) các sản phẩm bảo hiểm này, doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh quốc tế phải triển khai các thủ tục đề nghịBộ Tài chính phê chuẩn theo quy định tại Điều 40 Nghị định số73/2016/NĐ-CP trước khi thực hiện.

Mục2. HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Điều7. Nguyên tắc chuyển động môi giới bảo hiểm

1. Công ty lớn môigiới bảo hiểm thỏa thuận hợp tác bằng văn bạn dạng với khách hàng khi triển khai cung cấpdịch vụ môi giới bảo hiểm. Thỏa thuận hợp tác phải nêu rõ nội dung hoạt động môi giớibảo hiểm, thời hạn thỏa thuận, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

2. Trường thích hợp doanhnghiệp môi giới bảo hiểm được doanh nghiệp lớn bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế ủyquyền thu phí bảo hiểm, trả tiền bồi hoàn hoặc trả tiền bảo hiểm, việc ủyquyền phải tuân thủ các hình thức sau:

a) việc ủy quyền phảiđược lập thành văn bản, trong số ấy nêu rõ thời hạn và phạm vi vận động được ủyquyền, quyền và nghĩa vụ của từng bên;

b) Đối với ngôi trường hợpdoanh nghiệp môi giới bảo đảm được công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoàiủy quyền thu tiền phí bảo hiểm:

- trọng trách đóngphí bảo hiểm của mặt mua bảo hiểm xong xuôi khi mặt mua bảo hiểm đã đóng góp phíbảo hiểm theo thỏa thuận tại đúng theo đồng bảo hiểm cho bạn môi giới bảohiểm;

- Khi bên mua bảohiểm vẫn đóng tổn phí bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm thanhtoán số phí bảo đảm nói trên cho khách hàng bảo hiểm, trụ sở nước ngoàitheo thời hạn đã thỏa thuận hợp tác giữa công ty lớn bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài vàdoanh nghiệp môi giới bảo đảm nhưng buổi tối đa không thực sự 30 ngày, kể từ ngày nhậnđược giá tiền bảo hiểm.

c) Đối với ngôi trường hợpdoanh nghiệp môi giới bảo đảm được doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoàiủy quyền trả tiền bảo hiểm hoặc trả tiền bồi thường:

- doanh nghiệp bảohiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài vẫn phải chịu trách nhiệm trước tín đồ được bảo hiểm,hoặc fan thụ hưởng trọn về số tiền bảo hiểm mà công ty bảo hiểm, đưa ra nhánhnước bên cạnh có nghĩa vụ trả cho người được bảo đảm hoặc tín đồ thụ hưởng;

- công ty lớn môigiới bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số chi phí bảo hiểm cho những người được bảohiểm hoặc bạn thụ hưởng trọn trong thời gian không thật 5 ngày làm việc tính từ lúc ngàynhận được số tiền bảo đảm từ công ty lớn bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài vàkhông thừa thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo phương tiện của phápluật.

d) công ty môigiới bảo hiểm chỉ được tiến hành các hoạt động ủy quyền pháp luật tại điểm b, điểmc khoản này nếu như các vận động được ủy quyền tương quan đến hợp đồng bảo đảm dodoanh nghiệp môi giới bảo hiểm thu xếp. Doanh nghiệp môi giới bảo đảm khôngđược dìm thù lao từ doanh nghiệp bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế để thực hiệncác chuyển động ủy quyền quy định tại điểm b, điểm c khoản này.

3. Công ty lớn môigiới bảo đảm được phép hợp tác với công ty môi giới bảo đảm khác đượcphép chuyển động tại vn để thực hiện chuyển động môi giới bảo hiểm gốc. Việchợp tác này buộc phải được thỏa thuận bằng văn bản, trong số ấy quy định rõ nghĩa vụ,quyền lợi và xác suất phân phân chia hoa hồng môi giới bảo đảm của từng bên.

4. Việc hợp tác ký kết trongmôi giới tái bảo đảm được triển khai theo quy định lao lý hiện hành cùng thônglệ quốc tế.

Điều8. Hoa hồng môi giới bảo hiểm

1. Công ty môigiới bảo đảm được hưởng hoả hồng môi giới bảo đảm từ tổn phí bảo hiểm.

2. Phần trăm hoa hồng môigiới bảo hiểm gốc và việc thanh toán giao dịch hoa hồng môi giới bảo đảm gốc được xácđịnh trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp lớn bảo hiểm, đưa ra nhánhnước kế bên và doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm.

Khi bên mua bảo hiểmđã đóng tổn phí bảo hiểm, doanh nghiệp lớn bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế có tráchnhiệm thanh toán giao dịch hoa hồng môi giới bảo đảm từ phí bảo đảm thu được theo thờihạn đã thỏa thuận hợp tác nhưng về tối đa không thực sự 30 ngày, kể từ ngày cảm nhận phí bảohiểm.

3. Trong phần nhiều trườnghợp, huê hồng môi giới bảo hiểm gốc ko được vượt thừa 15% phí bảo đảm màdoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh quốc tế thực tế chiếm được của từng nghiệp vụbảo hiểm nằm trong từng thích hợp đồng bảo đảm thu xếp qua công ty lớn môi giới bảohiểm.

4. Hoa hồng môi giớitái bảo hiểm được tiến hành theo thỏa thuận của những bên đảm bảo an toàn tuân thủ thônglệ quốc tế.

Mục3. HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂM

Điều9. Quản lý chương trình tái bảo hiểm

1. Phê phê duyệt chươngtrình tái bảo hiểm:

a) Để bảo đảm antoàn, hiệu quả trong chuyển động kinh doanh tái bảo hiểm, Hội đồng quản lí trị (Hộiđồng thành viên, chủ tịch công ty) hoặc tổng giám đốc (Giám đốc) của doanhnghiệp bảo hiểm, Giám đốc đưa ra nhánh nước ngoài có nhiệm vụ phê chăm chú chươngtrình tái bảo hiểm tương xứng với năng lượng tài chính, quy mô sale của doanhnghiệp, chi nhánh và các quy định lao lý hiện hành; xem xét, tấn công giá, điềuchỉnh công tác tái bảo đảm theo định kỳ hàng năm hoặc khi tình hình thịtrường bao gồm sự thay đổi;

b) lịch trình táibảo hiểm bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- xác định khả năngchấp dấn rủi ro của công ty bảo hiểm, trụ sở nước ngoài;

- xác định mức giữlại tương xứng với khủng hoảng rủi ro bảo hiểm được chấp nhận, những số lượng giới hạn về mức duy trì lạitrên một solo vị khủng hoảng và mức bảo vệ tối nhiều từ doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm;

- khẳng định các loạihình và cách làm tái bảo hiểm phù hợp nhất cùng với việc quản lý các rủi ro đượcchấp nhận;

- Phương thức, tiêuchuẩn, tiến trình lựa chọn doanh nghiệp nhấn tái bảo hiểm, bao gồm cách thứcđánh giá chỉ mức độ rủi ro và bình an tài chính của khách hàng nhận tái bảo hiểm;

- Danh sách những doanhnghiệp dấn tái bảo đảm dự kiến vẫn nhận tái bảo hiểm, quan tâm đến sự nhiều chủng loại hóavà xếp hạng những nhà nhận tái bảo hiểm;

- phương thức sử dụngkhoản tiền để cọc của chúng ta nhận tái bảo hiểm (nếu có);

- làm chủ rủi ro tíchtụ so với những lĩnh vực, vùng địa lý và những loại sản phẩm đặc thù;

- phương thức kiểm soátchương trình tái bảo hiểm, bao gồm hệ thống report và điều hành và kiểm soát nội bộ.

2. Tổ chức triển khai chươngtrình tái bảo hiểm:

Trên đại lý chươngtrình tái bảo hiểm đã được phê duyệt, tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảohiểm, Giám đốc đưa ra nhánh nước ngoài có trách nhiệm ban hành quy trình, hướngdẫn nội cỗ về chuyển động kinh doanh tái bảo hiểm, bao gồm:

a) khẳng định giới hạntrách nhiệm tự động được bảo đảm theo hợp đồng tái bảo hiểm cố định đối vớimỗi mô hình bảo hiểm;

b) kiến tạo tiêuchuẩn đối với các hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời;

c) Đối chiếu các quytắc, luật pháp của đúng theo đồng bảo hiểm gốc với điều khoản của đúng theo đồng tái bảohiểm để bảo vệ mỗi rủi ro đều được tái bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp lớn bảohiểm, đưa ra nhánh nước ngoài có trách nhiệm update thường xuyên list cácdoanh nghiệp nhấn tái bảo hiểm, kèm theo những thông tin về nấc độ rủi ro, khảnăng, nút độ chuẩn bị chi trả bồi thường tương ứng với trách nhiệm đã nhận được táibảo hiểm; yêu cầu đặt cọc khớp ứng với mức độ rủi ro khủng hoảng và hệ số tín nhiệm củatừng doanh nghiệp nhận tái bảo đảm (nếu có).

Điều10. Mức duy trì lại

1. Công ty lớn bảohiểm, chi nhánh nước ngoài phải giám sát và đo lường mức cất giữ cho từng loại hình bảohiểm và theo từng các loại rủi ro; mức giữ gìn trên mỗi khủng hoảng rủi ro hoặc trên từng tổnthất riêng lẻ. Mức giữ lại của người sử dụng bảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế phảiđảm bảo luật tại khoản 2, khoản 3 Điều 42 Nghị định số73/2016/NĐ-CP.

2. Khi tính toán mứcgiữ lại, công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải xem xét đến các yếutố sau:

a) các quy định phápluật về khả năng thanh toán;

b) năng lượng khaithác;

c) khả năng tàichính;

d) kỹ năng sẵn sàngchấp nhấn rủi ro của người sử dụng bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

đ) việc thu xếp bảovệ cho những rủi ro khủng và các rủi ro thảm họa;

e) Việc bằng vận cáckết quả chuyển động kinh doanh;

g) các yếu tố cấuthành của danh mục hợp đồng bảo hiểm; h) cốt truyện thị ngôi trường tái bảo hiểmtrong nước cùng quốc tế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Miến Cua Đồng Trộn Dân Dã Thơm Ngon Tuyệt Đỉnh

Điều11. Nhượng tái bảo hiểm

1. Vấn đề nhượng táibảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh quốc tế được thực hiện theoquy định trên Điều 42, Điều 43 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP vàhướng dẫn trên khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.

2. Nhượng tái bảohiểm theo chỉ định của fan được bảo đảm theo chế độ tại khoản3 Điều 42 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP là một trong những trường hợp sau:

a) người được bảohiểm chỉ định một hoặc một trong những doanh nghiệp tái bảo hiểm rõ ràng và yêu ước doanhnghiệp bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm cho một hoặc một số doanh nghiệp tái bảohiểm đã được hướng đẫn đó;

b) bạn được bảohiểm hướng dẫn và chỉ định một hoặc một số doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cụ thể và yêu cầudoanh nghiệp bảo hiểm thu xếp tái bảo hiểm sang một hoặc một số doanh nghiệp môigiới bảo hiểm đã được chỉ định và hướng dẫn đó.

Trường thích hợp nhượng táibảo hiểm theo hướng đẫn của fan được bảo hiểm, công ty nhận tái bảo hiểmnước kế bên theo hướng dẫn và chỉ định của tín đồ được bảo đảm phải thỏa mãn nhu cầu quy định trên Điều 43 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.

3. Đối với các loạihình tái bảo hiểm giảm bớt (finite reinsurance), sau khi ký phối kết hợp đồng tái bảohiểm, doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có văn phiên bản do người đại diệntheo quy định ký thông báo cho bộ Tài chính các nội dung thiết yếu của đúng theo đồngtái bảo hiểm, mục đích ký kết hợp đồng, khẳng định tuân thủ các quy định pháp luậtvề sale bảo hiểm và chính sách kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh nước ngoài.

4. Việc nhượng táibảo hiểm ko được phân biệt đối xử giữa những doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra nhánhnước bên cạnh tại nước ta và công ty lớn nhận tái bảo đảm nước ngoài.

Mục4. KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Điều12. Kiểm soát và điều hành nội bộ

1. Phụ thuộc vào quy mô,mức độ, phạm vi và đặc thù hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nướcngoài, doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm được chủ động quyết định thành lậpphòng/bộ phận kiểm soát nội cỗ hoặc sắp xếp cán bộ làm công tác kiểm soát và điều hành nội bộtại doanh nghiệp, chi nhánh.

2. Doanh nghiệp lớn bảohiểm, trụ sở nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải xây dựng, banhành tiến trình nghiệp vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghịđịnh số 73/2016/NĐ-CP. Quy trình nghiệp vụ phải bảo vệ các yêu mong sau đểphục vụ công tác kiểm soát nội bộ:

a) các bước nghiệpvụ phải phân cấp, ủy quyền rõ ràng, phân biệt về nhiệm vụ, quyền lợi của từngcá nhân, thành phần và cơ chế kết hợp giữa những cá nhân, các bộ phận trong doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, công ty môi giới bảo hiểm trongviệc thực hiện từng hoạt động;

b) quá trình nghiệpvụ phải xác minh trách nhiệm ví dụ đối với từng cá nhân, bộ phận trong việcthực hiện nay từng giao dịch.

3. Các bước kiểmsoát nội bộ của khách hàng bảo hiểm, trụ sở nước ngoài, công ty môigiới bảo đảm phải được cấp tất cả thẩm quyền theo phương pháp tại Điều lệ tổ chức vàhoạt đụng (đối với công ty lớn bảo hiểm, công ty lớn môi giới bảo hiểm) hoặcQuy chế tổ chức triển khai và chuyển động (đối với trụ sở nước ngoài) phát hành bằng vănbản. Việc xây dựng và tiến hành quy trình điều hành và kiểm soát nội cỗ phải thỏa mãn nhu cầu cácyêu mong sau:

a) được cho phép kiểm trachéo giữa các cá nhân, các bộ phận cùng gia nhập một quy trình nghiệp vụ;

b) Được thông báo đếntất cả người lao động của người sử dụng để tín đồ lao hễ nhận thức được tầmquan trọng cùng tham gia một giải pháp có kết quả vào chuyển động kiểm thẩm tra nội bộ;

c) Trưởng những bộphận, đơn vị chức năng nghiệp vụ, các cá thể có liên quan phải liên tiếp xem xét,đánh giá về tính hiệu lực thực thi và hiệu quả của hệ thống kiểm soát và điều hành nội bộ; số đông khiếmkhuyết của hệ thống này phải được báo cáo kịp thời cùng với cấp cai quản trực tiếp;những khuyết thiếu lớn hoàn toàn có thể gây tổn thất hoặc nguy hại rủi ro yêu cầu được báocáo tức thì cho tổng giám đốc (Giám đốc), quản trị Hội đồng quản lí trị (Chủ tịch Hộiđồng thành viên, chủ tịch công ty), Ban Kiểm soát;

d) Trưởng các bộphận, đơn vị nghiệp vụ của chúng ta bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanhnghiệp môi giới bảo đảm báo cáo, nhận xét về tác dụng kiểm rà soát nội bộ tại bộphận vì mình phụ trách hoặc trong phạm vi nhiệm vụ được giao; cách xử lý hoặc đềxuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với những tồn tại, bất cập (nếu có)gửi chỉ đạo cấp quản lý trực tiếp theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu củalãnh đạo cấp làm chủ trực tiếp.

Điều13. Truy thuế kiểm toán nội bộ

1. Căn cứ vào quy mô,phạm vi và đặc thù hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở nước ngoài,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chủ động tổ chức kiểm toán nội bộ tại doanhnghiệp, trụ sở theo phương pháp tại Điều 36 Nghị định số73/2016/NĐ-CP cùng quy định lao lý về truy thuế kiểm toán nội bộ.

2. Nội dung, quytrình và những nguyên tắc cơ bạn dạng của kiểm toán nội bộ tiến hành theo quy địnhpháp giải pháp về kiểm toán nội bộ.

ChươngIII

CHẾĐỘ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, chi NHÁNH NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP MÔIGIỚI BẢO HIỂM

Mục1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Điều14. Cai quản trị tài chính của công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở nước ngoài, doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm tiến hành việc quảntrị tài chính theo biện pháp tại Điều 81 Nghị định số73/2016/NĐ-CP và những quy định sau:

1. Xây dựng những quychế tự quản lí lý, giám sát bao hàm quy chế tài chính, quy chế đầu tư và các quytrình thủ tục tương ứng của bạn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm, bảo đảm:

a) tuân thủ các quyđịnh của luật pháp hiện hành về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh nước ngoài, công ty lớn môi giới bảo hiểm;

b) Kiểm soát, hạn chếvà chống ngừa rủi ro về tài chính so với doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở nướcngoài, doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm; bảo đảm kỳ hạn giá bán trị gia sản đầu tưtương xứng với nhiệm vụ bảo hiểm, các khoản nợ đề nghị trả và đặc điểm rủi rocủa công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

c) khẳng định rõ tráchnhiệm của người quản trị, điều hành quản lý doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở nướcngoài, công ty môi giới bảo đảm và các nhân viên, đại lý có liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiệncác quy chế tự quản lí lý, thống kê giám sát và định kỳ, đột xuất kiểm tra, đo lường và thống kê việctriển khai tiến hành các quy định này trong nội cỗ doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh nước ngoài, công ty môi giới bảo hiểm.

3. Các quy chế tựquản lý, giám sát; các report định kỳ và thốt nhiên xuất giám sát việc thực hiện cácquy chế này với các báo cáo xử lý những trường hợp vi phạm luật phải được tàng trữ đầyđủ bằng văn phiên bản để ship hàng cho công tác làm việc kiểm tra, điều tra và quản lý giám sátdoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm.

4. Hội đồng quản lí trị(Hội đồng thành viên, quản trị công ty), tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệpbảo hiểm, Giám đốc chi nhánh quốc tế có trọng trách giải trình những vấn đềtài chính liên quan theo yêu thương cầu của những cơ quan cai quản nhà nước lúc thực hiệnchức năng cai quản nhà nước theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều15. Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của bạn bảohiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

1. Để đảm bảo an toàntài thiết yếu doanh nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểmsức khỏe phải sử dụng chuyên viên tính toán thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn quy định trên Điều 31 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP để tiến hành các nhiệm vụsau:

a) đo lường phí bảohiểm cùng tham gia gây ra quy tắc, lao lý của các thành phầm bảo hiểm; xácnhận phí bảo đảm được tạo trên số liệu thống kê, đảm bảo tính khả thi vềkinh tế, chuyên môn của thành phầm và tài năng thanh toán của doanh nghiệp bảohiểm; mặt hàng năm nhận xét chênh lệch giữa các giả định tính phí tổn so cùng với thực tếtriển khai của từng sản phẩm;

b) đo lường và tính toán việctrích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo điều khoản của pháp luật;

c) tham gia thực hiệnviệc bóc quỹ và giám sát và đo lường phân chia thặng dư thường niên của quỹ công ty hợp đồng bảohiểm trên các đại lý công bằng, hợp lý và tuân thủ pháp luật. Thời điểm cuối năm tài chính,chuyên gia thống kê giám sát lập report bằng văn bản về kết quả chuyển động kinh doanhbảo hiểm, trong những số ấy có báo cáo riêng về bóc quỹ phân chia lãi, khuyến cáo số lãi chiacho từng công ty hợp đồng nhằm cấp bao gồm thẩm quyền của người tiêu dùng quyết định (quyđịnh này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ);

d) Định kỳ hàngtháng, đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng bảo hiểm nhân thọ, doanhnghiệp bảo hiểm sức mạnh và xác thực vào report khả năng giao dịch gửi bộ Tàichính theo mức sử dụng của pháp luật;

đ) Định kỳ hàng quývà hàng năm, report bằng văn bạn dạng cho Hội đồng cai quản trị (Hội đồng thành viên,Chủ tịch công ty), tgđ (Giám đốc) về thực trạng tình hình tài chính,dự báo thực trạng tài chính tương lai của doanh nghiệp; tình hình vận động đầutư của chúng ta trong kia nêu các rủi ro tạo nên và lời khuyên về tài sản đầutư, thời hạn đầu tư chi tiêu của từng loại tài sản đảm bảo an toàn tương xứng thân thời hạn củatài sản đầu tư với những trách nhiệm đã cam kết theo thích hợp đồng bảo hiểm;

e) report kịp thờibằng văn bạn dạng cho tổng giám đốc (Giám đốc), Hội đồng quản trị (Hội đồng thànhviên, quản trị công ty) về mọi vấn đề bất thông thường có khả năng ảnh hưởng bất lợitới tình trạng tài chính của khách hàng và đề xuất biện pháp xung khắc phục. Trongtrường đúng theo nghiêm trọng có thể tác động đến tài năng thanh toán của doanhnghiệp bảo hiểm, chuyên viên tính toán phải báo cáo trực tiếp bộ Tài chính;

g) Đánh giá bán chươngtrình tái bảo đảm và những hợp đồng tái bảo hiểm trước lúc trình Tổng Giám đốc(Giám đốc), Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, quản trị công ty) phêduyệt;

h) những nhiệm vụ khácđể đảm bảo an ninh tài thiết yếu cho doanh nghiệp.

2. Định kỳ sản phẩm năm,trong thời hạn muộn nhất là 90 ngày tính từ lúc ngày chấm dứt năm tài chính, chuyêngia tính toán report Bộ Tài bao gồm về những vấn đề liên quan đến trọng trách củamình theo Mẫubáo cáo số 13-NT(đối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ), Mẫu báo cáo số 10-SK (đối cùng với doanhnghiệp bảo đảm sức khỏe) phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều16. Trọng trách của chuyên gia tính toán dự trữ nghiệp vụ và kỹ năng thanh toáncủa doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm, chi nhánhnước ngoài

1. Để bảo vệ an toàntài thiết yếu doanh nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp táibảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải sử dụng chuyên viên tính toán dự phòngnghiệp vụ và kĩ năng thanh toán thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn quy định trên Điều32 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP để thực hiện các trách nhiệm sau:

a) đo lường phí bảohiểm với tham gia xuất bản quy tắc, điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm, táibảo hiểm, chứng thực phí bảo hiểm được xây dựng dựa vào số liệu thống kê, đảmbảo tính khả thi về khiếp tế, kỹ thuật của sản phẩm và khả năng thanh toán củadoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, trụ sở nướcngoài, hàng năm review chênh lệch giữa những giả định tính mức giá so với thực tếtriển khai của từng sản phẩm;

b) giám sát và đo lường việctrích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo qui định của pháp luật;

c) thâm nhập thực hiệntách nguồn ngân sách chủ mua và nguồn tổn phí bảo hiểm cân xứng với cách thức pháp luật;

d) Đánh giá tình hìnhchi bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp lớn tái bảohiểm, trụ sở nước ngoài;

đ) Định kỳ mặt hàng quýtính toán kỹ năng thanh toán của chúng ta bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệptái bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế và xác thực vào báo cáo khả năng thanh toángửi bộ Tài thiết yếu theo biện pháp của pháp luật;

e) báo cáo kịp thờibằng văn bản cho tổng giám đốc (Giám đốc), Hội đồng quản lí trị (Hội đồng thànhviên, chủ tịch công ty) về mọi vấn đề bất thường có khả năng tác động bất lợitới tình trạng tài chính của người sử dụng bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệptái bảo hiểm, trụ sở nước ngoài. Trong trường hòa hợp nghiêm trọng có thể ảnhhưởng đến tài năng thanh toán của doanh nghiệp, chuyên viên tính toán dự phòngnghiệp vụ và năng lực thanh toán phải báo cáo trực tiếp cỗ Tài chính;

g) Đánh giá chỉ chươngtrình tái bảo đảm và các hợp đồng tái bảo hiểm trước khi trình Tổng Giám đốc(Giám đốc), Hội đồng quản lí trị (Hội đồng thành viên, quản trị công ty) phêduyệt.

h) các nhiệm vụ khácđể đảm bảo an ninh tài chính cho doanh nghiệp.

2. Định kỳ hàng năm,trong thời hạn muộn nhất là 90 ngày tính từ lúc ngày xong năm tài chính, chuyêngia thống kê giám sát dự chống và kĩ năng thanh toán report Bộ Tài thiết yếu về những vấnđề liên quan đến nhiệm vụ của bản thân theo Mẫu report số 13-PNT phát hành kèm theoThông tư này.

Mục2. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Điều17. Dự phòng nghiệp vụ bảo đảm phi nhân thọ

1. Doanh nghiệp lớn bảohiểm phi nhân thọ, trụ sở nước ngoài, doanh nghiệp lớn tái bảo đảm kinh doanhbảo hiểm phi nhân thọ phải lập các loại dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tương ứngvới trọng trách giữ lại theo qui định tại Điều 53 Nghị định số73/2016/NĐ-CP và buộc phải được chuyên viên tính toán dự trữ nghiệp vụ với khảnăng giao dịch của doanh nghiệp, chi nhánh xác nhận.

Trách nhiệm giữ lạicủa công ty lớn bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài được khẳng định như sau:

Trách nhiệm giữ gìn =Trách nhiệm bảo đảm gốc + nhiệm vụ nhận tái bảo đảm - trách nhiệm nhượngtái bảo hiểm.

Trong đó:

- Đối cùng với trách nhiệmbảo hiểm gốc: dự phòng nghiệp vụ được xem theo các phương thức trích lập quyđịnh tại điểm 3.1 khoản 3 Điều này trên các đại lý phí bảo hiểm gốc (sau khi đang trừđi trả phí, giảm phí) và biện pháp tại điểm 3.2 khoản 3 Điều này trên đại lý bồithường bảo hiểm gốc.

- Đối với trách nhiệmnhận tái bảo hiểm: dự trữ nghiệp vụ được tính theo các cách thức trích lậpquy định trên điểm 3.1 khoản 3 Điều này trên đại lý phí nhận tái bảo hiểm (saukhi đã trừ đi hoàn phí, bớt phí) và dụng cụ tại điểm 3.2 khoản 3 Điều nàytrên cơ sở bồi thường nhận tái bảo hiểm.

- Đối với trách nhiệmnhượng tái bảo hiểm: dự phòng nghiệp vụ được tính theo các cách thức tríchlập lao lý tại điểm 3.1 khoản 3 Điều này trên cơ sở phí nhượng tái bảo hiểm(sau khi vẫn trừ đi hoàn phí, sút phí) với điểm 3.2 khoản 3 Điều này bên trên cơ sởbồi thường nhượng tái bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ, trụ sở nước ngoài, công ty lớn tái bảo hiểm kinh doanhbảo hiểm phi nhân thọ được phép chắt lọc các cách thức trích lập dự phòngtheo lý giải tại khoản 3 Điều này và đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chỉnh theo quyđịnh trên Điều 58 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP trước lúc ápdụng.

Đối với dự trữ phíchưa được hưởng và dự phòng bồi thường, giả dụ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ,chi nhánh nước ngoài, công ty lớn tái bảo hiểm áp dụng cách thức trích lậpkhác so với các cách thức quy định tại khoản 3 Điều này thì buộc phải chứng minhphương pháp bắt đầu cho công dụng dự phòng nghiệp vụ chính xác, không hề thiếu hơn với được BộTài chính phê chuẩn trước khi áp dụng.

3. Phương thức tríchlập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm:

3.1. Dự phòng phíchưa được hưởng:

a) cách thức tríchlập theo tỷ lệ tỷ lệ của tổng phí bảo hiểm:

Các hòa hợp đồng bảohiểm, tái bảo hiểm gồm thời hạn từ 1 năm trở xuống được xem như sau:

- Đối với nghiệp vụbảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, con đường biển, đường thủy nội địa,đường sắt và mặt đường hàng không: bởi 25% tổng phí bảo hiểm thuộc năm tài chínhcủa nghiệp vụ bảo hiểm này.

- Đối với các nghiệpvụ bảo hiểm khác: bằng một nửa tổng phí bảo hiểm thuộc năm tài thiết yếu của nghiệp vụbảo hiểm này.

b) phương pháp tríchlập theo hệ số của thời hạn hòa hợp đồng bảo hiểm:

- phương thức 1/8:Phương pháp này giả định phí bảo hiểm thuộc những hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểmphát hành trong một quý của khách hàng bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nướcngoài, công ty tái bảo hiểm phân chia đều giữa những tháng trong quý, tuyệt nóicách khác, tổng thể hợp đồng bảo hiểm, tái bảo đảm của một quý rõ ràng được giảđịnh là có hiệu lực thực thi hiện hành vào thời điểm giữa quý đó. Dự trữ phí không được hưởng được tínhtheo bí quyết sau:

Dự phòng phí chưa được hưởng

=

Phí bảo hiểm

x

Tỷ lệ phí tổn bảo hiểm chưa được hưởng

Thời điểm thích hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực

Tỷ lệ phí tổn bảo hiểm không được hưởng

Năm

Quý

2017

I

II

III

IV

1/8

3/8

5/8

7/8

Thời điểm phù hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực

Tỷ lệ phí tổn bảo hiểm chưa được hưởng

Năm

Quý

2017

I

II

III

IV

1/16

3/16

5/16

7/16

2018

I

II

III

IV

9/16

11/16

13/16

15/16

- phương pháp 1/24:Phương pháp này đưa định phí bảo đảm thuộc những hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểmphát hành vào một tháng của công ty bảo hiểm phi nhân thọ, bỏ ra nhánhnước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm phân bổ đều trong tháng, tốt nói cáchkhác, toàn thể hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm của một tháng ví dụ được giảđịnh là có hiệu lực vào thời điểm giữa tháng đó. Dự trữ phí không được hưởng được tínhtheo công thức sau:

Dự phòng phí chưa được hưởng

=

Phí bảo hiểm

x

Tỷ lệ giá tiền bảo hiểm không được hưởng

Thời điểm hòa hợp đồng bảo đảm hết hiệu lực

Tỷ lệ chi phí bảo hiểm không được hưởng

Năm

Tháng

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/24

3/24

5/24

7/24

9/24

11/24

13/24

15/24

17/24

19/24

21/24

23/24

Thời điểm đúng theo đồng bảo hiểm hết hiệu lực

Tỷ lệ giá tiền bảo hiểm chưa được hưởng

Năm

Tháng

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/48

3/48

5/48

7/48

9/48

11/48

13/48

15/48

17/48

19/48

21/48

23/48

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25/48

27/48

29/48

31/48

33/48

35/48

37/48

39/48

41/48

43/48

45/48

47/48

- phương pháp tríchlập dự trữ phí theo từng ngày: cách thức này có thể được vận dụng để tính dựphòng phí chưa được hưởng so với hợp đồng bảo hiểm, tái bảo đảm thuộc mọithời hạn theo công thức tổng thể sau:

Dự chống phí không được hưởng

=

Phí bảo hiểm x Số ngày bảo hiểm còn sót lại của hòa hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm

Tổng số ngày bảo hiểm theo hòa hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm

3.2. Dự phòng bồithường:

a) cách thức tríchlập dự trữ bồi thường theo làm hồ sơ yêu mong đòi bồi thường: Theo phương phápnày, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, trụ sở nước ngoài, công ty táibảo hiểm buộc phải trích lập 2 nhiều loại dự phòng:

- dự phòng bồi thườngcho những tổn thất đã phát sinh thuộc trọng trách bảo hiểm nhưng đến thời điểm cuối năm tàichính không được giải quyết: được trích lập mang đến từng nghiệp vụ bảo hiểm theophương pháp cầu tính số tiền bồi thường cho từng vụ tổn thất trực thuộc trách nhiệmbảo hiểm đã thông tin hoặc đã yêu cầu đòi đền bù doanh nghiệp bảo hiểm phinhân thọ, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo đảm nhưng đến cuối nămtài chính chưa được giải quyết.

- dự trữ bồi thườngcho những tổn thất sẽ phát sinh thuộc nhiệm vụ bảo hiểm nhưng không thông báohoặc không yêu mong đòi bồi hoàn được trích lập theo phương pháp sau đối với từngnghiệp vụ bảo hiểm:

Dự chống BT đến tổn thất sẽ phát sinh chưa  thông báo hoặc chưa yêu cầu đòi BT mang lại  năm TC hiện tại

=

Tổng số tiền BT mang lại tổn thất đã phát sinh chưa thông tin hoặc không yêu cầu đòi BT của 3 năm TC trước liên tiếp

x

Số tiền BT  phát sinh của năm TC hiện tại

x

Doanh thu thuần chuyển động kinh doanh bảo hiểm của năm TC hiện nay tại

x

Thời gian lờ đờ yêu mong đòi BT trung bình của năm TC bây giờ

Tổng số chi phí BT phát sinh của 3 năm TC trước liên tiếp

Doanh thu thuần vận động kinh doanh bảo hiểm của năm TC trước

Thời gian lờ lững yêu cầu đòi BT trung bình của năm TC trước

Trong đó:

Số tiền bồi thường(BT) gây ra của một năm tài chính (TC) bao gồm số tiền bồi thường thực trảtrong năm cộng với tăng/giảm dự phòng bồi thường cho các tổn thất vẫn phát sinhthuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng lại đến thời điểm cuối năm tài chính chưa được giải quyết.

Thời gian chậm yêucầu đòi bồi thường trung bình là thời gian bình quân từ khi tổn thất xẩy ra tớikhi doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp lớn táibảo hiểm nhấn được thông báo tổn thất hoặc hồ sơ yêu ước đòi bồi thường (tínhbằng số ngày).

Trường vừa lòng doanhnghiệp bảo đảm phi nhân thọ, trụ sở nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểmkhông có rất đầy đủ số liệu thống kê để thực hiện trích lập bồi thường cho các tổnthất sẽ phát sinh thuộc trọng trách bảo hiểm mà lại chưa thông tin hoặc chưa yêucầu đòi đền bù theo cách làm quy định, doanh nghiệp, chi nhánh phải tríchlập theo phần trăm từ 3% mang lại 5% giá tiền bảo hiểm đối với từng nghiệp vụ bảo hiểm.

b) cách thức tríchlập dự trữ bồi thường theo thông số phát sinh bồi thường: phương pháp này đượcáp dụng nhằm trích lập dự trữ bồi thường cho từng nghiệp vụ bảo hiểm dựa trênnguyên lý sử dụng số liệu bồi hoàn trong vượt khứ để giám sát và đo lường các hệ số phátsinh bồi thường nhằm mục tiêu dự bói toán tiền doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chinhánh nước ngoài, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọphải bồi hoàn trong tương lai. Để thống kê giám sát dự phòng bồi thường theo phươngpháp này, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài, doanhnghiệp tái bảo hiểm cần phân tích những dữ liệu vượt khứ để bảo đảm an toàn rằng việcthanh toán bồi hoàn qua các năm tuân theo những quy luật ổn định và không có sựbất thường.

Đơnvị: triệu đồng

Năm xảy ra tổn thất

Năm bồi thường

1

2

3

4

5

6

7

8

2009

5.445

3.157

2.450

1.412

600

352

431

185

2010

5.847

3.486

1.366

848

1.045

1.054

369

2011

5.981

4.854

1.948

2.554

1.680

489

2012

7.835

4.453

3.888

3.335

2.088

2013

9.763

6.517

3.563

3.984

2014

10.745

6.184

4.549

2015

14.137

8.116

2016

15.162

Theo bảng thống kêbồi thường xuyên nêu trên (dòng năm 2009):

Số chi phí bồi thườngthực trả trong thời gian 2009 (năm bồi thường thứ 1) cho những tổn thất xảy ra trongnăm 2009 là 5.445 triệu đồng.

Số chi phí bồi thườngthực trả trong thời hạn 2010 (năm bồi thường thứ 2) cho các tổn thất xảy ra trongnăm 2009 là 3.157 triệu đồng.

Số tiền bồi thườngthực trả trong những năm 2011 (năm bồi hoàn thứ 3) cho những tổn thất xảy ra trongnăm 2009 là 2.450 triệu đồng.

..................

Việc thống kê lại số tiềnbồi thường trong các năm tiếp sau cho các tổn thất xẩy ra trong năm 2009 đượctiến hành tương tự như trên tính đến khi không thể khoản tiền bồi hoàn nàophát sinh thêm nữa. Ở ví dụ như này, sau năm năm nhâm thìn (năm bồi thường thứ 8) không thể khoảntiền bồi hoàn nào nên thanh toán cho những tổn thất xảy ra trong năm 2009.

Việc những thống kê số tiềnbồi thường cho những tổn thất xảy ra trong số năm tự 2010 đến 2016 được thựchiện tựa như như năm 2009. Số năm thừa khứ đề xuất thống kê số liệu bồi thường sẽtùy thuộc vào độ dài thời gian từ lúc tổn thất xẩy ra tới lúc tổn thất được bồithường hết. Thông thường, những nghiệp vụ bảo hiểm nhiệm vụ có số năm thừa khứcần những thống kê số liệ

Bài viết liên quan