LUẬT DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NAM 2013

Share:
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 14/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 23 mon 07 năm 2013

PHÁP LỆNH

DÂNSỐ

Pháp lệnh dân sinh 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09 tháng01 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tất cả hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5năm 2003, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27 mon 12 năm2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa thay đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số, gồm hiệulực tính từ lúc ngày 01 tháng 02 năm 2009.

Bạn đang đọc: Luật dân số kế hoạch hóa gia đình nam 2013

Dân số là một trong những yếu tố ra quyết định sựphát triển chắc chắn của đất nước.

Để cải thiện trách nhiệm của công dân, nhà nướcvà xóm hội trong công tác làm việc dân số; đảm bảo quyền và tác dụng hợp pháp của công dân;tăng cường, thống nhất thống trị nhà nước về dân số;

Căn cứ vào Hiến pháp nước cùng hòa làng mạc hội chủnghĩa vn năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung cập nhật theo nghị quyết số51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào quyết nghị số 12/2002/QH11 ngày 16tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ hai về chương trình xây dựngluật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002 - 2007) cùng năm 2003;

Pháp lệnh này hình thức về dân số<1>.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Pháp lệnh này chế độ về quy mô dân số, cơ cấudân số, phân bổ dân cư, chất lượng dân số, các biện pháp tiến hành công tác dânsố và cai quản nhà nước về dân số.

2. Pháp lệnh này áp dụng so với cơ quan nhà nước,tổ chức thiết yếu trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội -nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang quần chúng. # và phần nhiều công dân Việt Nam(sau đây gọi phổ biến là cơ quan, tổ chức, cá nhân); tổ chức nước ngoài hoạt độngtrên phạm vi hoạt động Việt Nam, người nước ngoài thường trú trên phạm vi hoạt động Việt Nam, trừtrường vừa lòng điều ước quốc tế mà cùng hòa thôn hội công ty nghĩa nước ta ký kết hoặcgia nhập bao gồm quy định khác.

Điều 2. Qui định của công tácdân số

1. đảm bảo an toàn quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổchức, cá nhân trong lĩnh vực dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế - thôn hội,chất lượng cuộc sống đời thường của cá nhân, mái ấm gia đình và toàn làng mạc hội.

2. Bảo vệ việc công ty động, trường đoản cú nguyện, đồng đẳng củamỗi cá nhân, gia đình trong kiểm soát sinh sản, chăm lo sức khỏe mạnh sinh sản, lựachọn nơi cư trú và tiến hành các biện pháp nâng cao chất lượng dân số.

3. Kết hợp giữa quyền và công dụng của cá nhân, giađình với tiện ích của cộng đồng và toàn thôn hội; tiến hành quy mô gia đình ítcon, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, niềm hạnh phúc và bền vững.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong Pháp lệnh này, những từ ngữ sau đây được hiểunhư sau:

1. Dân sinh là tập hòa hợp người sinh sống trong mộtquốc gia, khu vực, vùng địa lý tài chính hoặc một đơn vị hành chính.

2. Quy mô số lượng dân sinh là số fan sống trong mộtquốc gia, quần thể vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị chức năng hành thiết yếu tại thời điểmnhất định.

3. Cơ cấu số lượng dân sinh là toàn bô dân được phân loạitheo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hônnhân và các đặc trưng khác.

4. Cơ cấu dân số già là số lượng dân sinh có fan giàchiếm xác suất cao.

5. Phân bổ dân cư là sự phân chia tổng sốdân theo khu vực vực, vùng địa lý kinh tế tài chính hoặc một đơn vị chức năng hành chính.

6. Unique dân số là việc phản ánh những đặctrưng về thể chất, kiến thức và niềm tin của tổng thể dân số.

7. Di cư là sự di chuyển dân số trường đoản cú quốc gianày mang đến cư trú ở đất nước khác, từ đơn vị hành thiết yếu này tới trú ngụ ở solo vịhành chính khác.

8. Sức khỏe sinh sản là sự thể hiện những trạngthái về thể chất, lòng tin và làng hội tương quan đến hoạt động và công dụng sinhsản của từng người.

9. Kế hoạch hóa mái ấm gia đình là cố gắng của Nhànước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ ông xã chủ động, từ nguyện ra quyết định sốcon, thời hạn sinh nhỏ và khoảng cách giữa những lần sinh nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe,nuôi dạy con có trách nhiệm, cân xứng với chuẩn mực thôn hội và đk sống củagia đình.

10. Công tác số lượng dân sinh là việc thống trị và tổ chứcthực hiện tại các hoạt động tác động mang đến quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dâncư và nâng cao chất lượng dân số.

11. Chỉ số phát triển con bạn (HDI) là sốliệu tổng hòa hợp để đánh giá mức độ cải cách và phát triển con người, được xác định qua tuổithọ trung bình, trình độ giáo dục với thu nhập trung bình đầu người.

12. Mức sinh sửa chữa thay thế là nút sinh tính bìnhquân trong toàn xã hội thì từng cặp vợ chồng có hai con.

13. Dịch vụ số lượng dân sinh là các vận động phục vụcông tác dân số, bao gồm cung cấp cho thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động,hướng dẫn, tư vấn về dân số (sau phía trên gọi thông thường là tuyên truyền, tư vấn); cung cấpbiện pháp chăm lo sức khỏe khoắn sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện chất lượngdân số cùng các vận động khác theo phép tắc của pháp luật.

14. Đăng ký dân số là việc thu thập và cậpnhật những thông tin cơ bản về dân số của mỗi người dân theo từng thời gian.

15. Hệ các đại lý dữ liệu giang sơn về dân cư là hệthống tin tức được tích lũy qua đăng ký dân số của toàn cục dân cư với được thiếtlập trên mạng năng lượng điện tử.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ củacông dân về công tác dân số

1. Công dân có những quyền sau đây:

a) Được tin báo về dân số;

b) Được hỗ trợ các dịch vụ dân sinh có hóa học lượng,thuận tiện, bình an và được giữ kín đáo theo cơ chế của pháp luật;

c) Lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe mạnh sinh sản,kế hoạch hóa mái ấm gia đình và cải thiện chất lượng dân số;

d) chọn lựa nơi cư trú cân xứng với qui định củapháp luật.

2. Công dân có những nghĩa vụ sau đây:

a) triển khai kế hoạch hóa gia đình; xuất bản quy môgia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, niềm hạnh phúc và bền vững;

b) triển khai các biện pháp phù hợp để nâng cao thểchất, trí tuệ, ý thức của phiên bản thân và các thành viên trong gia đình;

c) Tôn trọng lợi ích của bên nước, xã hội, cùng đồngtrong việc điều chỉnh quy tế bào dân số, tổ chức cơ cấu dân số, phân bổ dân cư, cải thiện chấtlượng dân số;

d) thực hiện các cách thức của Pháp lệnh này với cácquy định khác của pháp luật có tương quan đến công tác dân số.

Điều 5. Trách nhiệm trong phòng nước,cơ quan, tổ chức trong công tác dân số

1. đơn vị nước có bao gồm sách, phương án để triển khaicông tác dân số, tiến hành xã hội hóa công tác làm việc dân số, đảm bảo điều khiếu nại thuậnlợi cho công tác làm việc dân số tương xứng với sự phát triển kinh tế - làng mạc hội của đất nước.

2. đơn vị nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cánhân đầu tư, phù hợp tác, góp đỡ, cung ứng chương trình chăm lo sức khỏe sinh sản,kế hoạch hóa gia đình, cải thiện chất lượng dân số, ưu tiên so với người nghèo,đồng bào những dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện tài chính - làng mạc hội đặc biệt quan trọng khókhăn, vùng tất cả điều kiện kinh tế - thôn hội cực nhọc khăn.

3. Cơ quan cai quản nhà nước về dân số có trách nhiệmchỉ đạo triển khai công tác dân số; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc vn vàcác tổ chức thành viên của chiến trường để triển khởi công tác dân số; thanh tra,kiểm tra việc thi hành lao lý về dân số.

4. Cơ quan, tổ chức triển khai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa mình bao gồm trách nhiệm:

a) Lồng ghép những yếu tố dân sinh trong quy hoạch, kếhoạch, cơ chế phát triển tài chính - buôn bản hội;

b) Tuyên truyền, vận động tiến hành công tác dân số;

c) hỗ trợ các loại hình dịch vụ dân số;

d) tổ chức triển khai thực hiện quy định về số lượng dân sinh trong cơquan, tổ chức triển khai mình.

Điều 6. Trọng trách của khía cạnh trậnTổ quốc vn và các đoàn thể nhân dân trong công tác làm việc dân số

Mặt trận Tổ quốc vn và các đoàn thể nhân dâncó trách nhiệm:

1. Tham gia ý kiến vào bài toán hoạch định thiết yếu sách,xây dựng quy hoạch, kế hoạch dân số và những văn bạn dạng quy phạm pháp luật về dân số;

2. Tổ chức thực hiện công tác số lượng dân sinh trong hệ thốngcủa mình;

3. Tuyên truyền, đi lại đoàn viên, hội viên vàtoàn dân thực hiện quy định về dân số;

4. Thống kê giám sát việc thực hiện quy định về dân số.

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm những hành vi sau đây:

1. Cản trở, cưỡng bách việc thực hiện kế hoạch hóagia đình;

2. Lựa chọn giới tính bầu nhi dưới đa số hình thức;

3. Sản xuất, gớm doanh, nhập khẩu, cung cấp phươngtiện tránh thai giả, không bảo đảm an toàn tiêu chuẩn chỉnh chất lượng, quá hạn sử dụng, chưađược phép lưu hành;

4. Di trú và cư trú trái pháp luật;

5. Tuyên truyền, thịnh hành hoặc chuyển ra đầy đủ thôngtin gồm nội dung trái với cơ chế dân số, truyền thống đạo đức xuất sắc đẹp củadân tộc, có ảnh hưởng xấu mang lại công tác số lượng dân sinh và cuộc sống xã hội;

6. Nhân phiên bản vô tính người.

Chương 2.

QUY MÔ, CƠ CẤU DÂN SỐ VÀPHÂN BỐ DÂN CƯ

MỤC 1. QUY MÔ DÂN SỐ

Điều 8. Điều chỉnh quy mô dân số

1. Nhà nước kiểm soát và điều chỉnh quy tế bào dân số phù hợp với sựphát triển tài chính - buôn bản hội,

tài nguyên, môi trường thông qua những chương trình,dự án vạc triển tài chính - buôn bản hội, chăm lo sức khỏe sinh sản, chiến dịch hóa giađình để điều chỉnh mức sinh và ổn định quy mô dân số ở mức phù hợp lý.

2. Vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơquan, tổ chức triển khai chịu trách nhiệm đối với các chương trình, dự án về chăm lo sứckhỏe sinh sản, chiến dịch hóa gia đình. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấpchịu trách nhiệm so với các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe khoắn sinh sản,kế hoạch hóa mái ấm gia đình trên địa bàn địa phương.

Điều 9. Sáng kiến hóa gia đình

1. Chiến lược hóa gia đình là biện pháp chủ yếu để điềuchỉnh nút sinh góp phần đảm bảo cuộc sinh sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Biện pháp tiến hành kế hoạch hóa mái ấm gia đình bao gồm:

a) Tuyên truyền, tứ vấn, góp đỡ, đảm bảo an toàn để từng cánhân, cặp vợ ông xã chủ động, từ bỏ nguyện thực hiện kế hoạch hóa gia đình;

b) hỗ trợ các thương mại dịch vụ kế hoạch hóa gia đình bảo đảmchất lượng, thuận tiện, an ninh và đến tận người dân;

c) Khuyến khích tiện ích vật chất và tinh thần, thựchiện các cơ chế bảo hiểm để thúc đẩy việc tiến hành kế hoạchhóa mái ấm gia đình sâu rộng trong nhân dân.

3. đơn vị nước hỗ trợ và tạo điều kiện tiện lợi choviệc thực hiện các chương trình, dự án công trình về sáng kiến hóa gia đình; ưu tiên đối vớivùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội đặc trưng khó khăn, vùng có đk kinh tế- làng hội nặng nề khăn, người nghèo, fan có hoàn cảnh khó khăn và người chưa đếntuổi thành niên.

Điều 10. Quyền và nhiệm vụ củamỗi cặp vk chồng, cá thể trong việc tiến hành cuộc vận động số lượng dân sinh và kế hoạchhóa gia đình, âu yếm sức khỏe sinh sản<2>

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con.

2. Sinh một hoặc nhị con, trừ trường hợp sệt biệtdo chính phủ nước nhà quy định.

3. đảm bảo sức khỏe, tiến hành các phương án phòngngừa bệnh nhiễm khuẩn con đường sinh sản, dịch lây truyền qua con đường tình dục,HIV/AIDS và triển khai các nhiệm vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Điều 11. Tuyên truyền và bốn vấnvề dự định hóa gia đình

1. Cơ quan làm chủ nhà nước về dân số có trách nhiệmxây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền, tư vấn về chiến dịch hóa gia đình;phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá thể trong câu hỏi tổ chức tiến hành tuyên truyền,tư vấn về kế hoạnh hóa gia đình.

2. Cơ quan, tổ chức, cá thể có quyền được tiếp nhậnthông tin, thâm nhập tuyên truyền, support việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

3. Những cơ quan tin tức tuyên truyền gồm trách nhiệmtuyên truyền, phổ biến lao lý về dân số và sáng kiến hóa gia đình. Nội dungvà vẻ ngoài tuyên truyền phải phù hợp và dễ hiểu đối với từng team đối tượng.

Điều 12. Cung ứng dịch vụ kếhoạch hóa gia đình

1. Bên nước khuyến khích những tổ chức, cá thể thamgia sản xuất, nhập khẩu, cung ứng phương tiện tránh thai và cung cấp dịch vụ kếhoạch hóa mái ấm gia đình theo phép tắc của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân cung cấp phương tiện tránh thaivà dịch vụ kế hoạch hóa mái ấm gia đình có trách nhiệm bảo vệ chất lượng phương tiện,dịch vụ, kỹ thuật an toàn, thuận tiện; theo dõi, giải quyết các tác dụng phụ vàtai biến cho những người sử dụng (nếu có).

MỤC 2. CƠ CẤU DÂN SỐ

Điều 13. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức dân số

1. Công ty nước kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu số lượng dân sinh nhằm bảo đảm cơcấu dân số hợp lý về giới tính, độ tuổi, chuyên môn học vấn, ngành nghề và những đặctrưng khác; bảo đảm và tạo đk để các dân tộc thiểu số phạt triển.

2. Việc điều chỉnh cơ cấu dân số được thực hiệnthông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế tài chính - thôn hội của toàn quốc và từngđịa phương. Nhà nước có chính sách; cơ quan, tổ chức có phương án phát triểncác dịch vụ thương mại xã hội phù hợp với cơ cấu dân số già vào tương lai.

Điều 14. Bảo vệ cơ cấu dân sốhợp lý

1. Công ty nước có cơ chế và giải pháp cần thiếtngăn chặn câu hỏi lựa lựa chọn giới tính thai nhi để đảm bảo an toàn cân bằng giới tính theoquy công cụ sinh sản từ nhiên; điều chỉnh mức sinh nhằm mục đích tạo tổ chức cơ cấu dân số hợp lý và phải chăng vềgiới tính, độ tuổi.

2. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển tởm tế- xã hội, công nghệ - kỹ thuật, đào tạo ngành nghề, thực hiện lao động phù hợp vớigiới tính, độ tuổi, dân tộc và sự phân phát triển kinh tế - làng hội nghỉ ngơi từng địaphương.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm xây dựng chínhsách cùng lập kế hoạch phát triển kinh tế - làng hội phải đảm bảo an toàn sự phẳng phiu về giớitính, độ tuổi, cơ cấu tổ chức ngành nghề sinh sống mỗi khu vực vực, vùng địa lý kinh tế và từng đơnvị hành chính.

Điều 15. đảm bảo an toàn các dân tộcthiểu số

1. đơn vị nước có bao gồm sách, phương án giúp đỡ, hỗ trợvề thứ chất, niềm tin cho đồng bào những dân tộc thiểu số ngơi nghỉ vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn, vùng gồm điều kiện tài chính - thôn hội khó khănbằng những chương trình, dự án công trình phát triển kinh tế - xóm hội, xóa đói giảm nghèo vàđáp ứng yêu cầu dịch vụ chăm lo sức khỏe mạnh sinh sản, dự định hóa gia đình, nângcao unique dân số.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trọng trách tuyên truyền, bốn vấn, phía dẫn, giúp sức cácdân tộc thiểu số trong việc bảo vệ, quan tâm sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóagia đình.

MỤC 3. PHÂN BỐ DÂN CƯ

Điều 16. Phân bố người dân hợp lý

1. đơn vị nước triển khai việc phân bổ dân cư phải chăng giữacác khu vực vực, vùng địa lý kinh tế tài chính và những đơn vị hành chủ yếu bằng những chươngtrình, dự án khai quật tiềm năng đất đai, tài nguyên để phát huy thế mạnh của từngnơi về vạc triển kinh tế - làng hội và bảo vệ an ninh, quốc phòng.

2. Cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền có nhiệm vụ lậpquy hoạch, kế hoạch phân bổ dân cư phù hợp với những khu vực, vùng địa lý ghê tếvà các đơn vị hành chính, ưu tiên đầu tư chi tiêu cho hầu như vùng có điều kiện kinh tế tài chính -xã hội đặc biệt khó khăn, vùng gồm điều kiện tài chính - thôn hội nặng nề khăn, mật độdân số thấp nhằm tạo vấn đề làm và đk sống tốt để duyên dáng lao động.

Điều 17. Phân bố cư dân nôngthôn

1. đơn vị nước thực hiện chính sách khuyến khích pháttriển trọn vẹn nông thôn, đưa dịch cơ cấu tổ chức kinh tế, công nghiệp hóa, hiện tại đạihóa nông nghiệp & trồng trọt nông thôn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng nhằm hạnchế hễ lực di dân ra đô thị.

2. Ủy ban nhân dân những cấp trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án công trình cho vay mượn vốn,tạo vấn đề làm, tăng thu nhập, thành lập vùng kinh tế tài chính mới, thực hiện cơ chế địnhcanh, định cư để ổn định đời sống của đồng bào những dân tộc thiểu số, tinh giảm ducanh, du cư với di cư từ phát.

Điều 18. Phân bố cư dân đô thị

1. Bên nước có chế độ và biện pháp quan trọng đểhạn chế tập trung đông dân cư vào một vài đô thị lớn; triển khai việc quy hoạchphát triển đô thị, phối kết hợp xây dựng city lớn, vừa và nhỏ, tạo đk choviệc phân bố cư dân hợp lý.

2. Bên nước có chính sách khuyến khích cá nhân, tổchức, doanh nghiệp, người sử dụng lao rượu cồn tại những đô thị tạo đk về vị trí ởcho bạn lao đụng từ nơi khác đến.

3. Ủy ban nhân dân những cấp vào phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm cai quản dân cư, cai quản đô thị, thống trị lao độngtừ địa điểm khác đến.

Điều 19. Di trú trong nước vàdi cư quốc tế

1. đơn vị nước chế tạo điều kiện dễ dàng cho di trú trongnước cùng di cư quốc tế phù hợp với chế độ của luật pháp Việt Nam cùng pháp luậtcủa nước có tín đồ di cư hoặc fan nhập cư.

2. Ủy ban nhân dân những cấp thực hiện chính sáchphát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, nâng cao đời sống của nhân dân nhằm giảm hễ lựcdi cư từ phát, giải quyết và xử lý kịp thời các vấn đề của thiên cư tự phân phát theo chính sách củapháp luật.

Chương 3.

CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

Điều 20. Nâng cấp chất lượngdân số

1. Nâng cấp chất lượng dân số là cơ chế cơ bảncủa đơn vị nước vào sự nghiệp cải tiến và phát triển đất nước.

Xem thêm: Thủ Tục Mở Cửa Hàng Kinh Doanh Quần Áo ? Mở Shop Quần Áo Có Cần Giấy Phép Kinh Doanh Không

2. Công ty nước triển khai chính sách nâng cấp chất lượngdân số về thể chất, kiến thức và ý thức nhằm nâng cấp chỉ số cách tân và phát triển conngười của nước ta lên mức tiên tiến của thay giới, đáp ứng yêu ước công nghiệphóa, văn minh hóa khu đất nước.

Điều 21. Biện pháp nâng cấp chấtlượng dân số

Các biện pháp nâng cao chất lượng số lượng dân sinh bao gồm:

1. đảm bảo quyền cơ phiên bản của nhỏ người; quyền pháttriển đầy đủ, đồng đẳng về thể chất, trí tuệ, tinh thần; hỗ trợ cải thiện nhữngchỉ số cơ phiên bản về chiều cao, cân nặng, mức độ bền; tăng tuổi thọ bình quân; nângcao trình độ học vấn với tăng thu nhập trung bình đầu người.

2. Tuyên truyền, support và giúp sức nhân dân gọi vàchủ động, trường đoản cú nguyện thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số.

3. Đa dạng hóa những loại hình hỗ trợ hàng hóa với dịchvụ công cộng, đặc biệt quan trọng về giáo dục, y tế để nâng cao chất lượng sống cùng nângcao chất lượng dân số.

4. Thực hiện chính sách và biện pháp hỗ trợ đối vớivùng gồm điều kiện tài chính - xóm hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội nặng nề khăn, tín đồ nghèo, tín đồ có thực trạng khó khăn để nâng cao chất lượngdân số.

Điều 22. Trọng trách nâng caochất lượng dân số

1. Bên nước khuyến khích cùng tạo điều kiện thuận lợiđể tổ chức, cá nhân thực hiện những biện pháp nâng cấp chất lượng dân số, thôngqua những chương trình, dự án phát triển kinh tế tài chính - làng hội, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹthuật, xây dựng khối hệ thống an sinh thôn hội và bảo đảm an toàn môi trường sinh thái.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trọng trách thực hiệncông tác bảo đảm an toàn sức khỏe với rèn luyện thân thể, nâng cao trình độ giáo dục và đào tạo vàphát triển trí tuệ, vạc triển kinh tế tài chính và cải thiện phúc lợi buôn bản hội, giữ gìn giátrị văn hóa, ý thức và đảm bảo an toàn môi trường thọ thái.

3. Cơ quan cai quản nhà nước về dân số có trách nhiệmphối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo và triển khai triển khai môhình nâng cao chất lượng dân sinh với phân phát triển gia đình bền vững, quy mô tác độngnâng cao unique dân số cộng đồng; cung ứng thông tin, tuyên truyền, tứ vấnvà giúp đỡ gia đình, cá thể thực hiện những biện pháp cải thiện chất lượng dân số.

4. Cơ quan, tổ chức, cá thể được hỗ trợ thông tin,hướng dẫn, hỗ trợ và trường đoản cú nguyện thực hiện các biện pháp nâng cấp chất lượng dânsố.

Điều 23. Biện pháp cung cấp sinhsản

1. đơn vị nước khuyến khích cùng tạo điều kiện cho nam,nữ chất vấn sức khỏe trước lúc đăng ký kết hôn, xét nghiệm gen đối với người cónguy cơ bị khuyết tật về gen, nhiễm độc hại hóa học; tư vấn về gen di truyền;giúp đỡ về vật hóa học và tinh thần so với người bị khuyết tật về gen, lây nhiễm chấtđộc hóa học, lan truyền HIV/AIDS.

2. đơn vị nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhânđầu bốn xây dựng các đại lý vật chất kỹ thuật phục vụ technology hỗ trợ sản xuất nhằmgiúp đỡ người vô sinh, người triệt sản và các người mong muốn theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 24. Xây dựng mái ấm gia đình no ấm,bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững

1. đơn vị nước có cơ chế và biện pháp nhằm mục tiêu loại trừmọi vẻ ngoài phân biệt giới, minh bạch đối xử giữa đàn ông và nhỏ gái, bảo đảmphụ nàng và phái nam có quyền lợi, nghĩa vụ tương đồng trong câu hỏi xây dựng gia đìnhno ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích gia hạn giađình những thế hệ; mở rộng các thương mại dịch vụ xã hội phù hợp với các hình thái giađình, đảm bảo an toàn cho hầu như thành viên trong gia đình được hưởng các quyền lợi cùng thựchiện không thiếu các nghĩa vụ.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuyêntruyền, tư vấn, giúp sức gia đình nâng cao đời sống thiết bị chất, niềm tin và xây dựngcuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, niềm hạnh phúc và bền vững.

4. Những thành viên trong gia đình có nhiệm vụ hỗtrợ nhau vào việc triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe, sức mạnh sinh sản,kế hoạch hóa gia đình, nâng cao đời sống vật chất và niềm tin cho từng thànhviên.

Điều 25. Cải thiện chất lượngdân số của cùng đồng

Ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ chỉ đạo, tổchức triển khai các biện pháp trở nên tân tiến kinh tế, các dịch vụ xã hội, bảo đảm ansinh thôn hội nhằm nâng cấp chất lượng dân số của cộng đồng trong phạm vi địaphương.

Chương 4.

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC DÂN SỐ

Điều 26. Quy hoạch, kế hoạchphát triển dân số

1. đơn vị nước chuyển quy hoạch, kế hoạch phát triển dânsố vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - làng hội của giang sơn nhằm bảo đảmquy mô, cơ cấu, unique dân số và phân bổ dân cư tương xứng với điều kiện pháttriển tài chính - làng hội, tài nguyên và môi trường.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đưaquy hoạch, kế hoạch cải cách và phát triển dân số vào quy hoạch, kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương mình.

3. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa bản thân có trọng trách đưa chỉ tiêu kế hoạch triển khai công tác số lượng dân sinh vào kếhoạch hoạt động, cải tiến và phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại của cơ quan, tổ chứcmình; chu kỳ kiểm điểm, review việc thực hiện.

Điều 27. Xã hội hóa công tácdân số

Nhà nước tiến hành xã hội hóa công tác dân số bằng việchuy động hầu hết cơ quan, tổ chức, cá nhân tích rất tham gia công tác dân số. Cơquan, tổ chức, cá thể tham gia công tác dân sinh được hưởng quyền, tiện ích từcông tác dân số.

Điều 28. Huy động nguồn lựccho công tác dân số

1. Bên nước có cơ chế và cơ chế kêu gọi nguồnlực đầu tư chi tiêu cho công tác dân số.

2. Quỹ số lượng dân sinh được thành lập và hoạt động ở tw và vì cơquan quản lý nhà nước về dân sinh quản lý.

4. Việc kêu gọi và thực hiện quỹ dân số phải thực hiệntheo luật pháp của pháp luật.

Điều 29. Tiến hành giáo dụcdân số

1. Giáo dục số lượng dân sinh được triển khai trong những cơ sởgiáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Bộ giáo dục và Đào tạo ra phối phù hợp với Ủy ban Dân số,Gia đình và trẻ em chỉ đạo, xây dừng chương trình, văn bản giáo trình về dân sốphù phù hợp với từng cấp học, bậc học.

3. đơn vị trường và các cơ sở giáo dục khác bao gồm tráchnhiệm tổ chức huấn luyện và giảng dạy và tiếp thu kiến thức theo chương trình, giáo trình quy định.

Điều 30. Vừa lòng tác quốc tế tronglĩnh vực dân số

1. Công ty nước có chế độ và biện pháp không ngừng mở rộng hợptác nước ngoài trong nghành dân số với những nước, tổ chức quốc tế trên cơ sở bìnhđẳng, tôn trọng độc lập, công ty quyền, cùng bao gồm lợi, cân xứng với quy định mỗi nướcvà thông thường quốc tế.

2. Phạm vi thích hợp tác thế giới bao gồm:

a) tạo ra và thực hiện các chương trình, dự ántrong lĩnh vực dân số;

b) Tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết kết, gia nhậpcác điều ước thế giới trong nghành nghề dịch vụ dân số;

c) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học tập và gửi giaocông nghệ tân tiến trong nghành nghề dịch vụ dân số;

d) Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi thông tin và kinhnghiệm trong nghành nghề dân số.

3. Nhà nước khuyến khích người việt nam định cư ởnước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động dân số.

4. Các tổ chức quốc tế, các hiệp hội về lĩnh vựcdân số của quốc tế được hoạt động trên lãnh thổ việt nam theo qui định củapháp dụng cụ Việt Nam.

Điều 31. Nâng cấp năng lực độingũ cán cỗ làm công tác dân số

1. Nhà nước có chế độ xây dựng, cải cách và phát triển và tạođiều kiện cải thiện năng lực đội ngũ nhân viên cán bộ làm công tác dân số ở các cấp, chútrọng đối với cán cỗ chuyên trách và hợp tác viên dân số ở cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân những cấp có trọng trách tạo điềukiện thuận tiện cho cán bộ làm công tác dân số, ổn định định hàng ngũ cán bộ chuyêntrách, hợp tác viên dân số ở cơ sở tương xứng với đặc điểm kinh tế - thôn hội của mỗiđịa phương.

Điều 32. Phân tích khoa học tập vềdân số

1. Nhà nước khuyến khích cùng tạo điều kiện thuận lợicho cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu vãn khoa học, chú trọng các đề tài nângcao quality dân số, độc nhất là sinh hoạt vùng tất cả điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn, vùng bao gồm điều kiện tài chính - buôn bản hội khó khăn.

2. Bên nước có chính sách để bảo hộ, phổ biến, ứngdụng kết quả đã nghiên cứu và phân tích về dân số vào chương trình phát triển kinh tế tài chính - xóm hộivà làm căn cứ cho vấn đề hoạch định bao gồm sách, lập planer và tổ chức thực hiệncông tác dân số.

3. Các cơ quan nghiên cứu khoa học, ban ngành quản lýnhà nước về dân sinh có nhiệm vụ áp dụng hiện đại khoa học tập công nghệ, nâng caochất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu và phân tích về dân sinh để vận dụng trong thực tếđời sống tài chính - xóm hội của khu đất nước.

Chương 5.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂNSỐ

Điều 33. Nội dung làm chủ nhànước về dân số

Nội dung làm chủ nhà nước về dân sinh bao gồm:

1. Xây dựng, tổ chức và chỉ huy thực hiện nay chiến lược,quy hoạch, chương trình,

kế hoạch và các biện pháp triển khai công tác dân số.

2. Phát hành và tổ chức tiến hành các văn bạn dạng quy phạmpháp hiện tượng về dân số.

3. Tổ chức, phối kết hợp thực hiện tại công tác số lượng dân sinh giữacác ban ngành nhà nước, đoàn thể quần chúng và những tổ chức, cá nhân tham gia côngtác dân số.

4. Cai quản lý, hướng dẫn nhiệm vụ về tổ chức bộ máyvà cán bộ cai quản nhà nước về dân số.

5. Tổ chức, thống trị công tác thu thập, xử lý, khaithác, tàng trữ thông tin, số liệu về dân số; công tác đăng ký dân số và hệ cơ sởdữ liệu giang sơn về dân cư; tổng khảo sát dân số định kỳ.

6. Tổ chức, làm chủ công tác đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức làm công tác dân số.

7. Tổ chức, cai quản công tác nghiên cứu, ứng dụngkhoa học và chuyển giao technology trong nghành nghề dân số.

8. Tổ chức, quản lý và triển khai tuyên truyền, phổbiến, chuyên chở nhân dân thực hiện lao lý về dân số.

9. Triển khai hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ dân số.

10. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tốcáo và giải pháp xử lý vi bất hợp pháp luật về dân số.

Điều 34. Cơ quan cai quản nhànước về dân số

1. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ thống nhất thống trị nhà nước về dân số.

2. Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ nhỏ chịu trách nhiệmtrước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dân số.

3. Các bộ, cơ quan ngang cỗ trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của bản thân mình có nhiệm vụ thực hiện cai quản nhà nước về số lượng dân sinh theo sựphân công của chủ yếu phủ.

4. Chính phủ nước nhà quy định ví dụ tổ chức, chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về dân sinh và nhiệm vụ củacác bộ, ban ngành ngang cỗ trong việc phối phù hợp với Ủy ban Dân số, mái ấm gia đình và Trẻem thực hiện cai quản nhà nước về dân số.

5. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện cai quản nhà nướcvề dân sinh ở địa phương theo sự phân cấp cho của chính phủ.

Điều 35. Đăng ký dân sinh và hệcơ sở dữ liệu non sông về dân cư

1. Công ty nước tổ chức, xuất bản và cai quản hệ các đại lý dữliệu đất nước về người dân thống nhất trong phạm vi cả nước. Hệ cơ sở dữ liệu quốcgia về dân cư là tài sản của quốc gia.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cung ứng đầyđủ, đúng chuẩn các tin tức cơ phiên bản của dân sinh và bao gồm quyền được sử dụng thôngtin, số liệu từ hệ cửa hàng dữ liệu quốc gia về cư dân theo lao lý của pháp luật.

3. Vấn đề xây dựng, cai quản lý, khai quật và cung cấpthông tin tài liệu từ hệ đại lý dữ liệu tổ quốc về người dân được tiến hành theoquy định của pháp luật.

4. Chính phủ nước nhà quy định quy trình, thủ tục, nội dungvề đăng ký dân số và hệ cơ sở dữ liệu nước nhà về dân cư.

Điều 36. Khiếu nại, tố cáo

Việc năng khiếu nại, cáo giác và giải quyết và xử lý khiếu nại, tốcáo hành động vi bất hợp pháp luật về dân sinh được tiến hành theo luật pháp của phápluật về năng khiếu nại, tố cáo.

Chương 6.

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

Điều 37. Khen thưởng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tựu trongcông tác số lượng dân sinh thì được tán dương theo khí cụ của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có biện phápkhuyến khích khen thưởng phần đa cá nhân, gia đình thực hiện xuất sắc công tác dân số.

Điều 38. Cách xử trí vi phạm

1. Fan nào có hành vi vi phạm các quy định củaPháp lệnh này và các quy định không giống của quy định có tương quan đến công tác dânsố thì phụ thuộc vào tính chất, nút độ phạm luật mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hànhchính hoặc bị truy cứu trọng trách hình sự; nếu tạo thiệt sợ thì phải bồi thườngtheo luật pháp của pháp luật.

2. Tín đồ nào tận dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi vi phạmquy định của Pháp lệnh này và những quy định khác của điều khoản có liên quan đếncông tác số lượng dân sinh thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ cách thức hoặcbị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu tạo thiệt sợ thì buộc phải bồi hay theo quyđịnh của pháp luật.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thực thi hiện hành của Pháp lệnh<3>

Pháp lệnh này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 5 năm2003. Hồ hết quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ. Điều 40. Quyđịnh chi tiết và chỉ dẫn thi hành

Bài viết liên quan