LOTUS NOTES LÀ GÌ

Share:

Technology SiteMANAGER INFORMATION SYSTEM (Shared is happiness, getting the happiness shared is bigger,simplifying IT .....)


Bạn đang đọc: Lotus notes là gì

*

Gender: MaleIndustry: TechnologyOccupation: System SupervisorLocation: Residential Hoang Gia, Ward No 2, My hanh Nam Village, Duc Hoa DIST, Long An ProvinceIntroduction: Cool....Interests: Microsoft OS, Networking, RedHat Linux, System Administration, ... System Integration : IBM, thư điện tử Systems : IBM Lotus notes và Domino, VOIP,...This is my personal and educational blog site và this has posts which are related to my research và interesting areas on Information Technology... Please feel không tính phí to bình luận on any technical/Article matters on this regard.Thanks You !
*

Xem thêm: Thuốc Tranh Thai Ase Victoria 1.5Mg Là Thuốc Gì, Ase Victoria

*

*

*

Trong bài viết này tôi xin chỉ nói những thông tin cơ bạn dạng nhất về lotus notes & domino.Lotus notes & domino là sản phầm được cách tân và phát triển bởi IBM. Lotus Notes & Domino rất có thể hiểu một cách dễ dàng và đơn giản thì nó là 1 “hệ thống” các phần mềm cung cấp làm bài toán cộng tác.Lotus Domino: là ứng dụng máy chủ, nó tất cả có: web server, mail server cùng ldap server.Lotus Notes: là phần mềm client, nó có có: Lotus notes, domino designer với domino admin.Lotus notes: là phần mềm dùng để làm chạy những ứng dụng của lotus, rất có thể là những ứng dụng trên domino vps hay các úng dụng bên trên local. Ở đây, e-mail cũng được xem là một ứng dụng lotus ^^. Hay có thể dụng như một mail client để check các mail của khối hệ thống mail khác ví như exchange v.v… Chú ý: những ứng dụng của Lotus notes tất cả thể được thiết kế với để chạy được trên nền web.Domino designer: ứng dụng editor để xây đắp các áp dụng của lotus.Domino admin: là ứng dụng để quán trị hệ thống domino server.Bài viết sau: setup và cấu hình Lotus notes và domino (cơ bản)

Bài viết liên quan