Tiểu sử tác giả lam trường sinh năm bao nhiêu, nhạc sĩ lam phương qua đời ở mỹ