Kinh doanh nông nghiệp đại học cần thơ

Share:
KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
SttTên môn họcTC
1FL004Pháp văn uống tăng cường 1 (*)3
2FL005Pháp vnạp năng lượng bức tốc 2 (*)3
3FL006Pháp vnạp năng lượng tăng cường 3 (*)4
4HG151Phương pháp phân tích khoa học - KDNN3
5HG152Thực tập cửa hàng ngành KDNN2
6HG251Tổ chức cung ứng cùng sale nông nghiệp3
7HG252Tmùi hương mại nông nghiệp3
8HG253Anh văn siêng ngành KDNN2
9HG254Xây dựng với quản lý dự án công trình tởm doanh2
10HG255Công nghệ bảo quản cùng chế biến nông-lâm-tbỏ sản3
11HG256Quản trị và điều hành các tổ chức triển khai kinh tế hòa hợp tác2
12HG257Thực tập chăm ngành KDNN2
13HG351Luận vnạp năng lượng tốt nghiệp – KDNN10
14HG352Tiểu luận xuất sắc nghiệp – KDNN4
15HG353Quản trị chất lượng trong nông nghiệp2
16HG354Chuyên ổn đề tổng đúng theo Kinh doanh nông nghiệp2
17KL001Pháp công cụ đại cương2
18KL215Luật thương thơm mại3
19KN001Kỹ năng mềm2
20KT022Kỹ năng giao tiếp2
21KT101Kinh tế vi mô 13
22KT102Kinc tế mô hình lớn 13
23KT103Quản trị học3
24KT104Marketing cnạp năng lượng bản3
25KT105Toán thù tởm tế3
26KT106Nguyên lý kế toán3
27KT108Nguim lý thống kê tởm tế3
28KT113Kinh tế lượng3
29KT121Phân tích định tính trong kinh doanh3
30KT206Đạo đức sale và văn hóa doanh nghiệp2
31KT207Mô bỏng tình huống trong kinh doanh3
32KT230Quản trị chuỗi cung ứng2
33KT243Quản trị rủi ro khủng hoảng vào Thị trường nông sản2
34KT268Kinh tế nông hộ3
35KT304Kinh tế sản xuất3
36KT316Kinch doanh quốc tế3
37KT318Kinch tế nông nghiệp3
38KT319Kinch tế tài nguyên3
39KT336Nghiệp vụ nước ngoài thương3
40KT337Thương thơm mại điện tử2
41KT346Quản trị chiến lược3
42KT358Quản trị quan hệ giới tính khách hàng hàng2
43KT360Quản trị sản xuất3
44KT361Quản trị thương hiệu3
45KT362Quản trị tmùi hương mại3
46KT393Phân tích vận động gớm doanh3
47KT411Phân tích chính sách nông nghiệp3
48KT413Kinch tế vùng3
49KT420Dự báo gớm tế3
50KT428Kỹ thuật đàm phán2
51ML006Tư tưởng Hồ Chí Minh2
52ML007Logic học đại cương2
53ML009Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 12
54ML010Những Ng.Lý CB của công nhân Mác-Lênin 23
55ML011Đường lối biện pháp mạng của ĐCSVN3
56NN139Chnạp năng lượng nuôi đại cương2
57NN140Tdragon trọt đại cương2
58PD321P.Tích chuỗi đáp ứng và chuỗi quý giá SP3
59PD327Kinh tế trở nên tân tiến nông thôn3
60PD328Quản trị doanh nghiệp lớn nông nghiệp2
61QP003giáo dục và đào tạo quốc phòng - An ninh 1 (*)3
62QP004giáo dục và đào tạo quốc phòng - An ninc 2 (*)2
63QP005Giáo dục quốc chống - An ninc 3 (*)3
64TC100Giáo dục đào tạo thể chất 1+2+3 (*)3
65TN010Xác suất thống kê3
66TN033Tin học căn bạn dạng (*)1
67TN034TT.Tin học tập căn bản (*)2
68TS103Ngư nghiệp đại cương2
69XH004Pháp văn uống căn bản 1 (*)3
70XH005Pháp văn căn uống bản 2 (*)3
71XH006Pháp vnạp năng lượng cnạp năng lượng bạn dạng 3 (*)4
72XH011Thương hiệu văn hóa truyền thống Việt Nam2
73XH012Tiếng Việt thực hành2
74XH014Văn bản và tàng trữ học tập đại cương2
75XH023Anh văn căn phiên bản 1 (*)4
76XH024Anh văn cnạp năng lượng bản 2 (*)3
77XH025Anh văn căn phiên bản 3 (*)3
78XH028Xã hội học tập đại cương2
79XH031Anh văn uống tăng tốc 1 (*)4
80XH032Anh văn tăng cường 2 (*)3
81XH033Anh văn uống tăng tốc 3 (*)3
Tổng số học tập phần81
Download CTĐT dạng file.PDF

 


Bạn đang đọc: Kinh doanh nông nghiệp đại học cần thơ

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của HĐGS cơ cngơi nghỉ Trường ĐHCT năm 2021 (điều chỉnh lần 2)
Ban hành Kế hoạch thực hiện những biện pháp cung ứng hàng hóa rất cần thiết vào trường hợp xúc tiến tiến hành thông tư 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lịch bảo đảm an toàn luận án TS của NCS Nguyễn Thị Thu An, chăm ngành Quản trị sale, khóa 2014

Xem thêm: Link Xem Trực Tiếp Bóng Đá Mu Gặp Man City Vs Mu, Link Xem Trực Tiếp Man City Vs Mu

Lịch đảm bảo an toàn luận án TS của NCS Đặng Minch Hiền, chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, khóa 2014

*


*


Báo cáo thường niênTrường ĐHCT:Dấu ấn 55 năm
Học liệuTạp chí khoa học & Bản tin
Nghiên cứu vớt khoa họcChuyển giao công nghệ
Tư vấn, cung cấp &khởi nghiệp SVViệc làmsinch viên

*

Bài viết liên quan