Cận cảnh nhà 'triệu đô' của khoa pug tại thủ phủ kim cương nam phi